Meny
  • Svenska

Om utlandet Tanzania

Förnyelse av pass för barn under 18 år

Förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år. Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

  • Barnet måste komma till ambassaden i Dar es Salaam tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in. Detta görs vid den närmaste passexpeditionen. Passexpeditionen skickar därefter intyget om medgivande direkt till ambassaden.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. 
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Barnets tidigare pass ska medtas.
  • Betalning görs via bankinsättning I Tanzaniska Shilling och du måste ta med kvitto på insättningen i original till ambassaden. Kopior på kvitton accepteras inte. Försäkra er om att namn för den ärendet gäller syns tydligt kvittot
  • Aktuellt pris finner ni på vår prislista.

Kontodetaljer:

Standard Chartered Bank

Kontonamn : Embassy of Sweden

Kontonummer: 010 800 621 0402

 

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer