Meny
  • Svenska

Om utlandet Tanzania

Ansökan om pass för barn under 18 år i Tanzania

Ansökan om pass och nationellt id-kort för barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare.

Barnet måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras. Läs mer på sidan "Beställning av samordningsnummer i Tanzania".

Ansökningsförfarande

  • Barnet måste komma till passmyndigheten tillsammans med sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in vid sin närmaste passexpedition. Passexpeditionen skickar därefter intyget om medgivande direkt till ambassaden.
  • Födelsebevis för barnet ska uppvisas, liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer.
  • Föräldrarnas vigselbevis uppvisas.
  • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
  • Aktuellt pris finner ni på vår prislista.
  • Betalning görs via bankinsättning I Tanzaniska Shilling och du måste ta med kvitto på insättningen i original till ambassaden. Kopior på kvitton accepteras inte. Försäkra er om att namn för den ärendet gäller syns tydligt kvittot

Kontodetaljer:

Standard Chartered Bank

Kontonamn : Embassy of Sweden

Kontonummer: 010 800 621 0402

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer