Meny
  • Svenska

Tanzania

Ansökan om pass för barn under 18 år i Tanzania

Ansökan om pass och nationellt id-kort för barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare.

Barnet måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras. Läs mer på sidan "Beställning av samordningsnummer i Tanzania".

Ansökningsförfarande

  • Barnet måste komma till passmyndigheten tillsammans med sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in vid sin närmaste passexpedition. Passexpeditionen skickar därefter intyget om medgivande direkt till ambassaden.
  • Födelsebevis för barnet ska uppvisas, liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer.
  • Föräldrarnas vigselbevis uppvisas.
  • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
  • Avgift för passet betalas kontant. Aktuellt pris finner ni på vår prislista.

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Grundläggande information om: Ansökan om pass för barn under 18 år

Läs mer