• Svenska

Om utlandet Sydsudan

Avrådan

Sydsudan - avrådan

Med anledning av ett förbättrat säkerhetsläge har Utrikesdepartementet den 5 december 2022 beslutat att ändra avrådan för Sydsudan.

Ändringen innebär att uppmaningen till svenska medborgare att lämna landet tas bort.

Utrikesdepartementet avråder fortfarande från alla resor till hela landet.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 01 dec 2023, 10.29

Aktuella händelser

Information om coronaviruset

Sydsudan i dagsläget rapporteras mycket få nya fall av covid-19. Det är dock fortsatt mycket begränsad testning och i den mån testning genomförs sker det endast i Juba med omgivning. Det kan därför finnas ett mörkertal vad gäller smittspridningen runtom i landet. 

Det är finns för närvarande få restriktioner gällande covid-19 och de restriktioner som finns, såsom social distansering, handhygien och munskydd, respekteras inte i någon högre utsträckning. Skolor har öppnats.

Gränserna till grannländerna och flygplatsen är öppna. Vid inresa till landet krävs negativt PCR-test eller vaccinationsbevis med två dosser och den andra dos inte äldre en 8 månader. Det finns ännu inget generellt krav på PCR-test för utresa men vissa flygbolag kräver det generellt och andra kräver det endast om det är ett krav i landet som är slutdestination.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner. För uppdateringar om det aktuella utbrottet och information om hur Coronavirus smittar, hänvisas till WHO samt Folkhälsomyndigheten.

Svenskar i Sydsudan uppmanas att ladda ner appen UD Resklar (och aktivera pushnotiser) samt anmäla sig till Svensklistan. 

Säkerhetsläget

Säkerhetsläget är oförutsägbart och kan snabbt försämras.

Svenska medborgare som befinner sig i Juba bör iaktta stor försiktighet och undvika folksamlingar och att röra sig utomhus, framförallt i okända områden, samt följa händelser i landet i media. Utegångsförbud tillämpas överlag kvälls- och nattetid och bör respekteras, särskilt efter mörkrets inbrott. Största möjliga försiktighet bör iakttas i alla delar av landet.

Efter omfattande militära sammanstötningar i Sydsudans huvudstad Juba i juli 2016 har situationen i Juba och i Sydsudan gradvis förbättrats efter vapenvila och förnyat fredsavtal 2018. Samtidigt är situationen oförutsägbar och kriminaliteten relativt hög. Vägkontroller av polis och militär förekommer i Juba, särskilt kvälls- och nattetid, liksom i övriga landet. Stridigheter förekommer sporadiskt runt om i landet, särskilt i de norra delarna (Jonglei, Upper Nile, Unity och Northern Bahr el Ghazal) och Equatoria-delstaterna i södra Sydsudan. Flygplatsen i Juba är öppen för reguljära flygningar, men detta kan snabbt ändras. Mobiltelefonnäten fungerar vanligtvis men emellanåt med vissa störningar.

 

Allmänna säkerhetsläget

Sedan december 2013 pågår en inbördes konflikt i Sydsudan. Strider förekommer löpande framförallt i de norra och södra delarna (se ovan) men även på andra håll i landet. Genomförandet av det fredsavtal som undertecknades i augusti 2015 går mycket långsamt

Situationen i Juba försämrades påtagligt under oroligheterna i juli 2016 men har förbättrats den senaste tiden och är nu relativt lugn och säker (se ovan). . Säkerhetsläget är ännu inte tillfredsställande längs vägen från Juba mot gränsen till Uganda.

Det finns omkring 1,8 miljoner internflyktingar i Sydsudan medan över 1,7 miljoner människor beräknas ha flytt till grannländerna i regionen, främst Uganda. Matosäkerheten i landet är omfattande. I februari 2017 meddelade FN att omkring 100 000 människor levde i svält i delstaten Unity i norra Sydsudan. Resor inom Sydsudan är svåra och tidsödande att genomföra på grund av otillräckligt vägnät, särskilt under regnperioden då delar av vägnätet ofta förstörs. Det rapporteras återkommande om fordon som stoppats av väpnade grupper i bakhåll utmed vägarna och där passagerarna skadats eller dödats. Senast i slutet av mars 2017 stoppades och dödades sex humanitära hjälparbetare och ytterligare en person i samma fordon på väg från Juba till Pibor i mellersta Sydsudan. Säkerhetsläget bör alltid noga analyseras och beaktas.

Terrorism

Även om risken för regelrätta terroristattacker inte är betydande bedöms säkerhetsläget som instabilt och riskfyllt. Det finns ingen uppgift om att de terrorgrupper som finns i regionen har etablerat sig i Sydsudan. Bilkapningar och överfall är vanliga, liksom rån och inbrottsförsök, inklusive i huvudstaden Juba även om kriminaliteten enligt uppgift gått ner något i början av 2017.

Då det föreligger en avrådan från alla resor till Sydsudan uppmanas svenskar som ändå befinner sig i landet att hålla nära kontakt och anmäla närvaro till ambassaden i Khartoum (Sudan) samt noga följa utvecklingen genom nationella och internationella medier. 

Naturförhållanden och katastrofer

När det råder torrperiod i Sydsudan är de flesta vägar farbara om än i dåligt skick. Under regnperioden, som normalt varar mellan mars och oktober, kan delar av vägnätet under viss tid vara obrukbart. Se även ovan vad gäller säkerheten på vägar och risken för bakhåll och överfall.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare som trots avrådan väljer att resa till Sydsudan behöver visum som söks på Sydsudans ambassad i Oslo före inresa. Se även följande länk till Sydsudans ambassad i Oslo.

Sydsudans ambassad i Oslo

Lokala lagar och sedvänjor

Sydsudans befolkning består av drygt 60 etniska grupper och stammar. Den pågående konflikten har etniska undertoner. Det är risk för att ytterligare etniskt motiverat våld kan blossa upp. FN och andra i det internationella samfundet har på senare tid varnat för risker för folkmord och etnisk rensning.

Trafiksäkerhet

Trafiken är en stor osäkerhetsfaktor i Sydsudan med dåliga vägar, vårdslöshet i trafiken och dåligt underhållna fordon. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Sydsudan är under fredliga förhållanden mycket utbredd. Risken för att kriminella utnyttjar rådande brist på politisk stabilitet är stor, varför extra stor uppmärksamhet krävs. De senaste åren bedöms brottslighet som rån, stölder och inbrott ha ökat i Juba. Under de senaste månaderna har dock rapporterats om vissa förbättringar. Situationen kan samtidigt snabbt förändras och det är även fortsatt viktigt med stor försiktighet och att inte vistas utomhus efter mörkrets inbrott.

Resa i landet

Den som trots Utrikesdepartementets avrådan reser till Sydsudan uppmanas att noga kontrollera det egna försäkringsskyddet före avresa.

Hälso- och sjukvård

Den sydsudanesiska sjukvården är undermålig. Beroende på sjukdom eller skada kan det bli nödvändigt med medicinsk evakuering till närmaste sjukhus i regionen.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer