• Svenska

Om utlandet Sydkorea

Ansökan om pass för barn under 18 år

Åtminstone en vårdnadshavare måste följa med barn under 18 som ska ansöka om/förnya pass på ambassaden

Barnet måste ha ett person- eller samordningsnummer för att kunna ansöka om/förnya pass/nationellt ID-kort.

Passbokningssystem
För att kunna ansöka om/förnya ordinarie pass eller nationellt ID-kort på ambassaden i Seoul måste du boka tid online. Du bokar din tid själv via länk nedan, om du behöver avboka så gör det i så god tid som möjligt.

Följande dokument måste tas med:

  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med sin/a vårdnadshavare. 
  • Båda vårdnadshavares medgivande, på separat bilaga "Vårdnadshavares medgivande", som undertecknas och bevittnats av två olika personer före besöket. Dokumentet är giltigt i en (1) månad.
  • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia)
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Tidigare pass gällande eller utgånget ska medtas. 
  • Om barnet aldrig haft ett pass tidigare ska barnets födelsebevis som visar föräldrarnas namn medtas liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer. För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.

  • Blanketten "Prövning av svenskt medborgarskap" - ladda ner, fyll i, skriv ut och ta med till ambassaden. 
  • Avgift för passet Avgifter för pass och intyg m.m. - Sweden Abroad Avgiften ska betalas in i förväg och kvitto uppvisas på ambassaden vid ansökan.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Efter ansökan tar det vanligtvis ca 2 veckor innan det nya passet är klart.  Det måste hämtas ut personligen av en vårdnadshavare (barnet behöver inte vara närvarande) och kan inte skickas ut med post. Det gamla passet ska tas med för makulering.

Tidsbokning

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer