• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Programöversikt Sydafrika

Det svenska stödet till Sydafrika inleddes på 1960-talet som humanitärt bistånd till African National Congress (ANC) och andra organisationer som drev kampen mot apartheid. Efter att apartheid avskaffats och ANC vunnit valet 1994 övergick det humanitära biståndet till ett mer reguljärt utvecklingssamarbete.

Utvecklingssamarbetet med Sydafrika var under den sista strategiperioden 2009-2013 inriktad mot ett bredare samarbete byggt på samfinansierade partnerskap kallat aktörssamverkan. Minskning av fattigdom samt demokratifrågor var prioriterade mål samt även hiv och aids. Sveriges bistånd till Sydafrika har nu fasats ut och samarbetet kommer att fortsätta genom ökat handelsutbyte och politiskt samarbete.

Mer information

Du kan läsa mer om utvecklingssamarbete på Sidas hemsida:

https://www.sida.se/Svenska/