• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Utvecklingssamarbete med Sydafrika

Sverige har en lång historia av samarbete med Sydafrika, Botswana och Namibia och detta samarbete har gått från ett omfattande stöd till anti-apartheidrörelsen och traditionellt bistånd till ett bredare samarbete baserat på partnerskap som bygger på gemensamma intressen och delat ansvar.

Sedan 2021 har Sida personal placerad på ambassaden i Pretoria. Dels för att genomföra Strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara och dels för att bidra till ett stärkt demokratiarbete i Afrika genom en ”demokratihub”. Demokrati-hubben inrättas av Sida som en del i den svenska regeringens ökade fokus på demokrati i utrikespolitiken – demokratisatsningen. Sedan det bilaterala utvecklingssamarbetet med Sydafrika fasades ut 2013, ingår Sydafrika i svenskt utvecklingssamarbete inom ramen för ett flertal regionala respektive globala strategier. Flera samarbetspartners har sina huvudkontor eller regionala kontor i Sydafrika.

Bland Sidas olika samarbetsformer finns möjligheter för aktörer från Sydafrika, Botswana och Namibia att delta:

Kommunala Partnerskap

Kommunalt Partnerskap är en Sida-finansierad samarbetsform som ska bidra till utveckling av väl fungerande demokratiska lokala myndigheter i prioriterade samarbetsländer och i Sverige till nytta för både parter. Internationellt Centrum för lokal Demokrati (ICLD) ansvarar för programmet.

> Läs mer om programmet på ICLD:s hemsida

Internationella utbildningsprogram

Sidas internationella utbildningsprogram (ITP) syftar till att stödja transparent, effektiv och demokratisk offentlig styrning och administration i enlighet med rättsstatens principer. Utbildningsprogrammen genomförs av svenska myndigheter, företag, universitet och högskolor samt enskilda organisationer på uppdrag av Sida.  Programment omfattar olika tematiska områden och riktar sig till olika målgrupper och länder.

> Läs mer om ITP programmet på Sidas hemsida Se utbildningskatalogen här.

Forskning

Sida stödjer forskning som bidrar till minskad fattigdom och uppbyggnad av hållbara samhällen, i samarbete med nationella, regionala och globala forskningsinstitutioner.

Läs mer om Sidas stöd till forskning här.

Civilsamhällesorganisationer (CSO)

Den svenska regeringen stödjer via Sida samarbete mellan det sydafrikanska och det svenska civila samhället. Stöd kanaliseras via 16 svenska strategiska partnerorganisationer som har avtal med Sida. För mer information om stöd till civila organisationer, läs här.

Information om pågående insatser finns i Sidas CSO-databas här.

Svenska institutets stipendier

Svenska institutets Global Professionals Scholarship är ett eftertraktat och fullt finansierat internationellt stipendieprogram för masterstudier i Sverige. Syftet med programmet är att utveckla framtidens globala ledare som kommer bidra till FN:s globala mål – Agenda 2030. Stipendierna täcker både levnadskostnader och studieavgifter. Upp till 10 stipendier finns tillgängliga för sydafrikanska studenter på årsbasis.

Läs mer om stipendieprogrammet här

 

Utvecklingssamarbete

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar.

Läs mer