• Svenska

Om utlandet Sydafrika

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.
Kontrollera aktuella inrese­bestämmelser med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Inresereglerna kan påverka såväl dig som vill besöka Sydafrika eller om du som svensk är bosatt i landet. Det är viktigt när du reser att alltid ha giltiga viseringar/tillstånd i passet. Om du är bosatt i landet och reser in eller ut ur Sydafrika med ett tillstånd som ej längre är giltigt kan du få återreseförbud.

Du som är svensk medborgare och besöker Sydafrika i upp till 90 dagar behöver vanligtvis inte söka visum innan avresan. I samband med passkontrollen vid inresan får du en visering som gäller för denna tidsperiod. I nuläget gäller att ditt pass skall vara giltigt minst 30 dagar efter din planerade utresa från Sydafrika och ha minst två blanka sidor för in- och utresestämplar. Detta är något som de sydafrikanska myndigheterna kan ändra med kort varsel så kontrollera alltid med sydafrikanska ambassaden eller 'Home Affairs' innan du reser om vad som gäller vid tidpunkten för just din resa.

Om du besöker Sydafrika och stannar längre än vad som angavs i passet vid inresan kan få ett återreseförbud vid utresan. Återreseförbudet är på mellan 12 månader - 5 år. Du kan kontakta det sydafrikanska inrikesministeriet som har hand om ansökningar av viseringar och VFS Global som inrikesministeriet anlitat för ändamålet.

Du som är svensk medborgare och vill besöka Sydafrika under en längre period än 90 dagar och/eller har för avsikt att bosätta dig här, om än tillfälligt, vänligen uppmärksamma de krav som Sydafrika ställer vid en ansökan om olika former av uppehållstillstånd.

För regler gällande gula febern hänvisar vi till den Sydafrikanska ambassaden i Stockholms hemsida angående inresekrav för svenskar.

Regler för resa med barn

Se information angående att resa med barn via länkarna nedan:

Den sydafrikanska ambassaden i Stockholm

Requirements for children travelling through South African Ports of Entry

För information om tullbestämmelser följ denna länk till South African Revenue Service

Senast uppdaterad 19 jul 2024, 11.25