Meny

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Sydafrika har reviderat sin immigrationslagstifning, ändringarna gäller from 26 maj 2014. De nu gällande inresereglerna kan påverka såväl dig som vill besöka Sydafrika eller om du som svensk är bosatt i landet. Det är viktigt att när du reser att alltid ha giltiga visering/tillstånd i passet. Om du är bosatt i landet och reser in eller ut ur Sydafrika med ett tillstånd som ej längre är giltigt kan du få återreseförbud.

Du som är svensk medborgare och besöker Sydafrika i upp till 90 dagar behöver vanligtvis inte söka visum innan avresan. I samband med passkontrollen vid inresan får du automatiskt en visering som gäller för denna tidsperiod. I nuläget gäller att ditt pass skall vara giltigt minst 30 dagar efter din planerade utresa från Sydafrika och ha minst två blanka sidor för in- och utresestämplar. Detta är något som de sydafrikanska myndigheterna kan ändra med kort varsel så kolla alltid med sydafrikanska ambassaden eller 'Home Affairs' innan du reser om vad som gäller vid tidpunkten för just din resa.

Om du besöker Sydafrika och stannar längre än vad som angavs i passet vid inresan kan få ett återreseförbud vid utresan. Återreseförbudet är på mellan 12 månader - 5 år. Innan lagändringen trädde ikraft 2014 utgick endast böter. Det är möjligt att förlänga en besöksvisering men måste göras minst 60 dagar innan den gällande visering löper ut. Du kan kontakta det sydafrikanska inrikesministeriet som har hand om ansökningar av viseringar och VFS Global som inrikesministeriet anlitat för ändamålet.

Du som är svensk medborgare och vill besöka Sydafrika under en längre period än 90 dagar och/eller avsikt att bosätta dig här, om än tillfälligt, vänligen uppmärksamma de krav som Sydafrika ställer vid en ansökan om olika former av uppehållstillstånd.

Sydafrika accepterar endast A4-formatet av det svenska provisoriska passet för inresa om du också har sydafrikanskt uppehållstillstånd och sydafrikansk id-handling.

Om du nyligen har besökt - detta gäller även om du endast varit i transit - ett land där vaccination mot gula febern är ett krav måste du också visa det så kallade gula vaccinationskortet även vid din ankomst till Sydafrika.

Regler för resa med barn

Fr o m den 1 juni 2015 gäller att alla barn (under 18 år) måste ha ett fullständigt födelsebevis när de reser in/ut ur Sydafrika. Sydafrikanska myndigheter avgör helt på egen hand vad som är ett fullständigt födelsebevis och enbart sydafrikanska myndigheter (t.ex. den sydafrikanska ambassaden i Stockholm, eller det sydafrikanska inrikesministeriet (Department of Home Affairs) kan ge säker vägledning om vad detta nya regelverk innebär för svenska medborgare. 

Den sydafrikanska ambassaden i Stockholm

Det sydafrikanska inrikesministeriet

Personbevis där barnets föräldrar/vårdnadshavare framgår
Den svenska ambassaden i Pretoria har på sydafrikanska myndigheters begäran skickat in ett exempel på hur en svensk motsvarighet till ett födelsebevis ser ut. Exemplet består av ett utdrag från folkbokföringen (på engelska) stämplat och underskrivet av behörig tjänsteman vid Skatteverket, som visar vem som är barnets föräldrar/vårdnadshavare. Personbevis av det här slaget kan beställas från Skatteverket via telefon eller elektroniskt via Skatteverkets webbsida. Det stämplade och undertecknade personbeviset skickas hem till folkbokföringsadressen. Ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa skatteupplysningen.

Skatteverket skickar personbeviset kostnadsfritt via den ordinarie postgången till din folkbokföringsadress. Om det brådskar kan personbeviset istället skickas till en vän eller släkting i Sverige som kan ombesörja vidare transport via kurirserviceföretag till din adress i Sydafrika. Då behöver man dock fortfarande ringa skatteupplysningen, det går inte att göra en elektronisk ansökan via Skatteverkets hemsida. Observera att Skatteverket inte längre faxar personbevis.

Föräldramedgivande
För barn som reser i annat sällskap än båda föräldrarna, har sydafrikanska myndigheter angett att det måste finnas ett skriftligt medgivande (på engelska) från den ena eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna att de givit sitt/sina tillstånd till att barnet får resa i sällskap med berörd person. Det sydafrikanska inrikesministeriet har tagit fram en blankett för detta ändamål: Medgivandet måste attesteras för att det ska vara giltigt. I Sverige attesteras medgivandet av den sydafrikanska ambassaden i Stockholm. För information om alternativa sätt att få medgivandet attesterat i Sverige (exempelvis av notarius publicus som förordnats av Länsstyrelsen) ber vi er kontakta sydafrikanska myndigheter. Befinner ni er i Sydafrika kan ni besöka en polisstation för att få medgivandet attesterat.

Förutom medgivande och personbevis för barnet krävs andra dokument, t.ex. attesterad kopia av icke-medföljande förälders passhandling. Se vidare instruktioner från det sydafrikanska inrikesministeriet (dokument till höger, ”Travelling with minors”).

Ytterligare vägledning via sydafrikanska myndigheter
För frågor kring detta nya sydafrikanska regelverk ber vi att få hänvisa till sydafrikanska myndigheter.

Den sydafrikanska ambassaden i Stockholm

Det sydafrikanska inrikesministeriet

Senast uppdaterad 13 mar 2019, 15.55