• Svenska

Om utlandet Storbritannien

Svenska företag i utlandet

Det finns ca 1000 svenska företag i Storbritannien. Svenska företag som vill etablera sig, eller redan har etablerat sig, i landet kan bland annat få stöd av Business Sweden och svenska Handelskammaren.

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. Organisationen erbjuder strategisk rådgivning och praktiskt stöd.

Handelsammarens främsta uppgift är att förse sina ca 400 medlemsföretag med ett forum för utbyte av affärsidéer, erfarenheter, produkter och service. Medlemsföretagen inkluderar såväl svenska som brittiska och multinationella företag, alla med ett intresse av att stärka sina band mellan Sverige och Storbritannien.

Kommerskollegium och Svenskt Näringsliv erbjuder ytterligare stöd för svenska företag som vill etablera sig utomlands.