• Svenska

Om utlandet Sri Lanka

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 29 apr 2024, 10.54

Aktuella händelser

Resenärer uppmanas att registrera sig på svensklistan samt ladda ner applikationen UD-resklar innan ankomst till Sri Lanka.

Vid en nödsituation kan man ringa ambassaden i New Delhi på + 91 11 4419 7100. Efter kontorstid kommer samtalet att kopplas till UD:s konsulära jour i Stockholm.

För svar på konsulära frågor kontaktas svenska honorärkonsulatet i Colombo.

Tel: +94 112307768
E-post: colombo@consulateofsweden.in

Allmänna säkerhetsläget

Det är viktigt att följa säkerhetssituationens utveckling på olika sätt, till exempel via lokala medier och att iaktta de lokala säkerhetsföreskrifterna.

Ambassaden uppmanar resenärer att undvika större folksamlingar och inte uppehålla sig i närheten av militära anläggningar och posteringar.

Resenärer bör bära med sig sitt pass då myndigheter kan kräva att man kan styrka sin identitet.  

Sedan bombningarna den 21 april 2019 har säkerhetsläget skärpts i landet. Se vidare information under rubriken ”Terrorism”.

Terrorism

Det är föreligger fortfarande en risk för framtida terroristattacker på Sri Lanka.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Sri Lanka är beläget i ett jordbävningsområde.  

Sri Lanka har upprättat Sri Lankan Disaster Management Center (www.dmc.gov.lk). På hemsidan beskrivs det aktuella läget gällande naturkatastrofer.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. För information om inresebestämmelser, samt visering till Sri Lanka, kontakta Sri Lankas ambassad i Stockholm.

Sri Lanka tillämpar den internationella rekommendationen att pass (ordinarie/provisoriskt) ska vara giltigt i minst sex månader vid inresa. Ambassaden rekommenderar att resenären innan avresa från Sverige tar en kopia av pass och visering, samt efter inresa i Sri Lanka även tar en kopia av inresestämpeln, detta för att underlätta handläggningen vid en eventuell förlust av passet.  Om passet blir stulet, kontakta polisen omedelbart och inhämta polisrapport.

Vid ankomst till Sri Lanka gäller särskilda regler för vistelsen i landet. I vissa fall måste visering erhållas innan inresa. Reglerna ändras ofta med kort framförhållning varpå det är viktigt att hålla sig uppdaterad innan sin resa. För mer information om inresa i Sri Lanka bör man kontakta Sri Lankas ambassad i Stockholm eller ආයුබෝවන් | வணக்கம் | Welcome (immigration.gov.lk)

Användbara länkar

Sri Lanka turism

Hälso- och sjukvård

Se gärna 1177 Vårdguidens reseråd, information om smittsamma sjukdomar och information om vaccinationer inför din utlandsresa. Checklista inför utlandsresan - 1177

Akutsjukvård är inte tillgängligt utanför de större städerna. Om du behöver akut medicinsk hjälp under din resa, ring 011 269 1111 och be om en ambulans.

Följande är större statliga och privata sjukhus i de större städerna:

National Hospital

E W Perera Mawatha, Colombo

Tel: +94 11 269 1111

Sri Jayemardenpura General Hospital

Hospital Road, Sri Jayemardenpura Kotte,

Tel: +94 11 2778 8610

Privata sjukvården är dyr i Sri Lanka, varför en giltig sjukförsäkring är nödvändig. Vid en icke akut situation rekommenderas det att kontakt tas med försäkringsbolaget innan man besöker sjukhus. 

På Sri Lanka förekommer under hela eller delar av året myggburna sjukdomar. Högsäsonger för smittspridning är maj-juli och oktober-december. Förebyggande åtgärder mot myggburna sjukdomar innefattar att bära långärmade tröjor och långbyxor, använda myggmedel samt att ha myggnät på natten.

Lokala lagar och sedvänjor

Turister bör vara medvetna om landets restriktioner när de planerar att besöka någon religiös anläggning, så som buddhistiska eller hinduiska tempel, moskéer, kyrkor eller andra platser som anses vara heliga av lokalbefolkningen. Att posera för ett fotografi med ryggen till en staty av Buddha är ett allvarligt brott på Sri Lanka, som kan bestraffas med böter eller frihetsberövande. Resenärer bör också vara medvetna om att religiösa avbildningar, exempelvis tatueringar av Buddha, bör döljas medan de reser till inom landet, eftersom utländska medborgare har arresterats eller nekats tillträde till Sri Lanka på grund av sådana tatueringar. 

Besökare i Sri Lanka rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande. 

Straffet för drogrelaterade brott är mycket höga.

Samkönade relationer är inte lagligt på Sri Lanka.

Enligt lag måste invånare och besökare till Sri Lanka alltid bära med sig en ID-handling. För utländska medborgare är pass den accepterade identitetshandlingen. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Drunkningsolyckor är tillsammans med trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken bland turister på Sri Lanka. Resenärer uppmanas att stämma av lokala och vädermässiga förhållanden med sitt hotell och/eller sin researrangör vid bad i havet. 

Trafiksäkerhet

Sri Lanka har vänstertrafik och trafikkulturen skiljer sig avsevärt från den svenska. Var mycket försiktig och uppmärksam i trafiken. 

De större vägarna på Sri Lanka är ofta i bra skick men vägar på landsbygden kan vara mer svårframkomliga och underhållet kan variera. 

Om du hyr en bil, kontrollera att den har säkerhetsbälten samt försäkring. 

 

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023