Meny
  • Svenska

Om utlandet Sri Lanka

Ambassadens reseinformation

07 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Senast uppdaterad 05 apr 2020, 11.11

Aktuella händelser

Flygavgångar från Colombo

Det finns fortfarande kommersiella alternativ för att lämna Sri Lanka. Läs mer här om vilka flygbolag som fortfarande flyger.

Sri Lankan Airlines ställer in sina flygningar från den 8 april, läs mer här. Flera flygbolag kan komma att ställa in sina avgångar efter den 7 april.  Svenska resenärer uppmanas att omedelbart se över sin resplan då flygtrafiken från Colombo kan ställas in med väldigt kort varsel.  

Svenska medborgare som väljer att stanna kvar i Sri Lanka ska vara förberedda på att situationen kan komma att förvärras. Om man väljer att stanna kvar så ska man se över sin boendesituation, försörjning av förnödenheter och förbereda sig på strikta utegångsförbud. Resenärer uppmanas bo på hotell som också tillhandahåller mat.

 

Landsomfattande utegångsförbud

Sri Lanka har utlyst landsomfattande utegångsförbud tills vidare för att begränsa utbrottet av COVID-19. Utegångsförbudet kan hävas temporärt på vissa platser i Sri Lanka. Svenska medborgare uppmanas att följa lokal media och lokala myndigheters anvisningar. 

 

Utegångsförbudet gäller inte personer som behöver ta sig till flygplatsen för avresa. Svenska resenärer uppmanas ha pass och giltig flygbiljett med sig och ta med sig en kopia på biljetten att ge till sin chaufför/taxi.

Regeringen har etablerat ett antal hjälpnummer för resenärer som har problem med att boka taxi till flygplatsen. 

+94 11 244 4480
+94 11 244 4481
+94 11 597 8730
+94 11 597 8734
+94 11 597 8720

Information om Coronaviruset (Covid-19)

Den Sri Lankesiska regeringen har beslutat stänga alla internationella flygplatser för inkommande internationella kommersiella flyg fr o m den 19 mars. Beslutet har förlängts till den 7 april men kan komma att förlängas ytterligare. Detta har börjat påverka utgående flyg, flygalternativen kommer med all sannolikhet begränsas ytterligare. I dagsläget finns det kommersiella alternativ för att lämna Sri Lanka med t.ex. Qatar Airways och Sri Lankan Airlines. Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Sri Lanka att omgående se över sin resplan, kontakta sitt flygbolag/researrangör samt kontakta sitt försäkringsbolag.

Lankesiska myndigheter har beslutat förbjuda alla resor som utgår från Sverige, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Spanien och Österrike. Inreseförbudet gäller personer av alla nationaliteter och flyg från ovan länder fr o m 15 mars. Läs mer här. 

Sveriges regering har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa, för att hindra spridningen av coronaviruset. Svenska medborgare och andra som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända hem. Beslutet gäller från och med den 19 mars och till att börja med under 30 dagar. Läs mer här.

För resenärer som redan befinner sig i Sri Lanka, har Sri Lankas regeringen meddelat att viseringar kommer kunna förlängas till den 12 april. Sri Lankas regering har meddelat att resenärer kan besöka Department of Immigration and Emigration i Colombo den 8-9 april för att betala avgifter och få visumförlängning i sina pass, alternativt slutföra betalningsprocessen på flygplatsen i samband med avfärd.

Utfärdandet av samtliga viseringar suspenderas temporärt fr.o.m den 15 mars 2020 utfärdande av samtliga viseringar för svenska medborgare som vill resa till Sri Lanka. Beslutet kommer gälla i två veckor. För frågor bör Sri Lankas ambassad i Stockholm kontaktas.  Innehavare av diplomatpass och service pass är undantagna.

Flertalet fall av Covid-19 har bekräftats i Sri Lanka. För att förhindra sjukdomsspridning har den srilankesiska regeringen vidtagit en rad åtgärder, se srilankesiska hälsoministeriets press meddelande här. Bland annat har hälsokontroller införts på Bandaranaike Internationella Flygplats. Som resultat av undersökningen kan passagerare komma att sättas i karantän vid ankomsten till landet.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Sri Lanka att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.

Information om coronaviruset kan hittas på Folkhälsomyndighetens hemsida och på WHO:s hemsida

Information kan även fås genom att ringa det journummer som nyligen inrättats av srilankesiska hälsoministeriet: +94 710170717.

Sveriges ambassad i New Delhi ansvarar för sidoackrediteringslandet Sri Lanka. Vid en nödsituation kan man ringa ambassaden i New Delhi på + 91 11 4419 7100. Efter kontorstid kommer samtalet att kopplas till UD:s konsulära jour i Stockholm. 

FAQ

 

Kommer ni hjälpa/evakuera svenskar som vill lämna?

Det finns fortfarande kommersiella flygalternativ. Ambassaden uppmanar svenska resenärer att använda sig av dessa eller förbereda sig på en längre vistelse och lockdowns. 

Vad gäller för resa till Sri Lanka?

Lankesiska myndigheter har beslutat förbjuda alla resor som utgår från Sverige. Inreseförbudet gäller personer av alla nationaliteter. Sri Lankesiska regeringen har beslutat stänga flygplatsen för inkommande flyg fr o m den 19 mars. Detta kan komma att påverka även utgående flyg.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Indien att omgående se över sin resplan, kontakta sitt flygbolag/researrangör samt kontakta sitt försäkringsbolag.

Angående förlängningar av giltiga viseringar eller för andra viseringsfrågor kan man kontakta Sri Lankas ambassad i Stockholm eller Sri Lankas migrationsmyndighet.

Vad gäller för min reseförsäkring om jag redan är i landet?

Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring. Många försäkringsbolag har nu särskild information kopplat till coronaviruset på sina webbplatser.

Övergripande råd och information om försäkringar finns hos Konsumenternas försäkringsbyrå

Vad ska jag göra om jag befinner mig i Sri Lanka och känner mig sjuk?

Om du uppvisar symptom såsom feber, hosta, andningsbesvär kan du ringa det Sri Lankesiska journumret +94 710170717.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 08-405 92 00.

För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Kan jag kontakta ambassaden i en nödsituation?

Vid en akut nödsituation kan man ringa ambassaden på + 91 11 4419 7100. Efter kontorstid kommer samtalet att kopplas till UD:s konsulära jour i Stockholm

 

Allmänna säkerhetsläget

Sedan bombningarna den 21 april 2019 har säkerhetsläget skärpts i landet. Mer än 250 personer, inklusive terrorister, dödades i en terroristattack i Colombo där terroristernas mål var kyrkor och hotell. Se vidare information under rubriken ”Terrorism”.

Det är viktigt att följa säkerhetssituationens utveckling på olika sätt, till exempel via massmedierna, och att iaktta de lokala säkerhetsföreskrifterna.

Ambassaden uppmanar resenärer att undvika större folksamlingar och inte uppehålla sig i närheten av militära anläggningar och posteringar.

Resenärer bör bära med sig sitt pass då myndigheter kan kräva att man kan styrka sin identitet. 

Terrorism

Det är föreligger fortfarande en risk för framtida terroristattacker på Sri Lanka.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om turism och terrorism på regeringen.se 

Naturförhållanden och katastrofer

Sri Lanka är beläget i ett jordbävningsområde. Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 uppmättes till 9,3 på richterskalan. Skalvet orsakade en tsunami som drabbade bland annat Sri Lanka och uppgifter gör gällande att ungefär 35.000 personer dog på Sri Lanka i samband med tsunamin. 

Sri Lanka har upprättat Sri Lankan Disaster Management Center (www.dmc.gov.lk). På hemsidan beskrivs det aktuella läget gällande naturkatastrofer.

In- och utresebestämmelser

För visering till Sri Lanka kontakta Sri Lankas ambassad i Stockholm för information:
Embassy of Democratic Socialist Republik of Sri Lanka
Strandvägen 39 Box 240 55 104 50 Stockholm
Tel: 08-663 6523 Fax: 08-66 08956
E-post: info@stockholm.embassy.gov.lk
www.stockholm.embassy.gov.lk

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Sri Lanka, som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Sri Lankas ambassad i Stockholm vad som gäller.

Passet bör vara giltigt sex månader från datum för inresa.

Hälso- och sjukvård

Se gärna 1177 Vårdguidens reseråd, information om smittsamma sjukdomar och information om vaccinationer inför resan till Sri Lanka. https://www.1177.se/liv--halsa/reserad-och-vaccinationer/reserad-for-olika-lander/asien/sri-lanka/

Akutsjukvård är inte tillgängligt utanför de större städerna. Om du behöver akut medicinsk hjälp under din resa, ring 011 269 1111 och be om en ambulans.

Följande är större statliga och privata sjukhus i de större städerna:

National Hospital

E W Perera Mawatha, Colombo

Tel: +94 11 269 1111

Sri Jayemardenpura General Hospital

Hospital Road, Sri Jayemardenpura Kotte,

Tel: +94 11 2778 8610

Sjukvården är dyr i Sri Lanka, varför en giltig sjukförsäkring rekommenderas. Vid en icke akut situation rekommenderas det att kokntakt tas med försäkringsbolaget innan man besöker sjukhus. 

 

Sri Lanka är drabbat av Dengue-utbrott. Dengue sprids via mygg och högsäsonger för smittspridning är maj-juli och oktober-december. Kraftigt drabbade distrikt inkluderar vanligen Colombo, Gampaha, Kalutara, Galle, Kandy, Ratnapura, Jaffna och Trincolmalee. För mer information om Dengue, se National Dengue Control Unit’s, Folkhälsomyndighetens samt Vårdguiden 1177:s hemsidor.

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i Sri Lanka rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Turister bör vara medvetna om landets restriktioner när de planerar att besöka någon religiös anläggning, så som buddhistiska eller hinduiska tempel, moskéer, kyrkor eller andra platser som anses vara heliga av lokalbefolkningen. Att posera för ett fotografi med ryggen till en staty av Buddha är ett allvarligt brott på Sri Lanka, som kan bestraffas med böter eller frihetsberövande. Resenärer bör också vara medvetna om att religiösa avbildningar, exempelvis tatueringar av Buddha, bör döljas medan de reser till inom landet, eftersom utländska medborgare har arresterats eller nekats tillträde till Sri Lanka på grund av sådana tatueringar.

Straffet för drogrelaterade brott är mycket höga.

Samkönade relationer är inte lagligt på Sri Lanka.

Enligt lagen på Sri Lanka måste alla alltid bära identifikation med sig. För utländska medborgare är pass den accepterade identifikationshandlingen.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder förekommer, liksom kreditkortsbedrägerier. Resenärer uppmanas att iaktta vaksamhet.

Att kvinnor upplever ovälkomna närmanden är vanligt. Kvinnor bör vara särskilt försiktiga när de färdas ensamma för att undvika detta, särskilt nattetid.

Drunkningsolyckor är tillsammans med trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken bland turister på Sri Lanka. Resenärer uppmanas att stämma av lokala och vädermässiga förhållanden med sitt hotell och/eller sin researrangör vid bad i havet.

Trafiksäkerhet

På Sri Lanka råder vänstertrafik. Trafiken kan vara intensiv, och turister uppmanas att iaktta försiktighet när de ger sig ut i trafiken. Fordon stannar inte för fotgängare som försöker ta sig över vägen.

De större vägarna är ofta i bra skick, vägar på landsbygden kan vara mer svårframkomliga.

Många resenärer anlitar en lokal chaufför när de planerar att resa i Sri Lanka. Smala tvåfiliga motorvägar, lastbilar och bussar som kör illa samt ett stort antal olika ekipage som rör sig på vägarna, exempelvis oxkärror, cyklar och tuk-tuks, gör bilkörningen farlig för den som är inte är erfaren av omgivningen på Sri Lanka.

Om du hyr en bil, kontrollera att den har säkerhetsbälten samt försäkring.