• Svenska

Om utlandet Sri Lanka

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 12 sep 2023, 14.55

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Sri Lanka befinner sig fortsatt i en ekonomisk kris som resulterat i brist på vissa varor. 

Sedan bombningarna den 21 april 2019 har säkerhetsläget skärpts i landet. Mer än 250 personer, inklusive terrorister, dödades i en terroristattack i Colombo där terroristernas mål var kyrkor och hotell. Se vidare information under rubriken ”Terrorism”.

Det är viktigt att följa säkerhetssituationens utveckling på olika sätt, till exempel via massmedierna, och att iaktta de lokala säkerhetsföreskrifterna.

Ambassaden uppmanar resenärer att undvika större folksamlingar och inte uppehålla sig i närheten av militära anläggningar och posteringar.

Resenärer bör bära med sig sitt pass då myndigheter kan kräva att man kan styrka sin identitet.  

Terrorism

Det är föreligger fortfarande en risk för framtida terroristattacker på Sri Lanka.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Sri Lanka är beläget i ett jordbävningsområde. Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 uppmättes till 9,3 på richterskalan. Skalvet orsakade en tsunami som drabbade bland annat Sri Lanka och uppgifter gör gällande att ungefär 35.000 personer dog på Sri Lanka i samband med tsunamin. 

Sri Lanka har upprättat Sri Lankan Disaster Management Center (www.dmc.gov.lk). På hemsidan beskrivs det aktuella läget gällande naturkatastrofer.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. För information om inresebestämmelser, samt visering till Sri Lanka, kontakta Sri Lankas ambassad i Stockholm vad som gäller.

Sri Lanka tillämpar den internationella rekommendationen att pass (ordinarie/provisoriskt) ska vara giltigt i minst sex månader vid inresa. Ambassaden rekommenderar att resenären innan avresa från Sverige tar en kopia av pass och visering, samt efter inresa i Sri Lanka även tar en kopia av inresestämpeln, detta för att underlätta handläggningen vid en eventuell förlust av passet. Det är även klokt att lämna en kopia till anhöriga i Sverige. Om passet blir stulet, kontakta polisen omedelbart och inhämta polisrapport.

Vid ankomst till Sri Lanka gäller särskilda regler för vistelsen i landet. I vissa fall måste visering erhållas innan inresa. Reglerna ändras ofta med kort framförhållning varpå det är viktigt att hålla sig uppdaterad innan sin resa. För mer information om inresa i Sri Lanka bör man kontakta Sri Lankas ambassad i Stockholm eller ආයුබෝවන් | வணக்கம் | Welcome (immigration.gov.lk)

Vänligen observera att inresebestämmelserna kan skilja sig åt beroende av om en person vaccinerad mot covid-19 eller ej. Läs mer här

Användbara länkar

Sri Lanka turism

Karantänsbestämmelser

Presidential secretariats infromation om covid-19

Hälso- och sjukvård

Se gärna 1177 Vårdguidens reseråd, information om smittsamma sjukdomar och information om vaccinationer inför din utlandsresa. Checklista inför utlandsresan - 1177

Akutsjukvård är inte tillgängligt utanför de större städerna. Om du behöver akut medicinsk hjälp under din resa, ring 011 269 1111 och be om en ambulans.

Följande är större statliga och privata sjukhus i de större städerna:

National Hospital

E W Perera Mawatha, Colombo

Tel: +94 11 269 1111

Sri Jayemardenpura General Hospital

Hospital Road, Sri Jayemardenpura Kotte,

Tel: +94 11 2778 8610

Sjukvården är dyr i Sri Lanka, varför en giltig sjukförsäkring rekommenderas. Vid en icke akut situation rekommenderas det att kontakt tas med försäkringsbolaget innan man besöker sjukhus. 

På Sri Lanka förekommer under hela eller delar av året myggburna sjukdomar, dvs. sjukdomar som bärs och sprids via myggor. Högsäsonger för smittspridning är maj-juli och oktober-december. Förebyggande åtgärder mot myggburna sjukdomar innefattar att bära långärmade tröjor och långbyxor, smörja in huden med myggmedel samt att använda myggnät på natten.

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i Sri Lanka rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Turister bör vara medvetna om landets restriktioner när de planerar att besöka någon religiös anläggning, så som buddhistiska eller hinduiska tempel, moskéer, kyrkor eller andra platser som anses vara heliga av lokalbefolkningen. Att posera för ett fotografi med ryggen till en staty av Buddha är ett allvarligt brott på Sri Lanka, som kan bestraffas med böter eller frihetsberövande. Resenärer bör också vara medvetna om att religiösa avbildningar, exempelvis tatueringar av Buddha, bör döljas medan de reser till inom landet, eftersom utländska medborgare har arresterats eller nekats tillträde till Sri Lanka på grund av sådana tatueringar.

Straffet för drogrelaterade brott är mycket höga.

Samkönade relationer är inte lagligt på Sri Lanka.

Enligt lagen på Sri Lanka måste alla alltid bära identifikation med sig. För utländska medborgare är pass den accepterade identifikationshandlingen.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder förekommer, liksom kreditkortsbedrägerier. Resenärer uppmanas att iaktta vaksamhet.

Att kvinnor upplever ovälkomna närmanden är vanligt. Kvinnor bör vara särskilt försiktiga när de färdas ensamma, särskilt nattetid.

Drunkningsolyckor är tillsammans med trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken bland turister på Sri Lanka. Resenärer uppmanas att stämma av lokala och vädermässiga förhållanden med sitt hotell och/eller sin researrangör vid bad i havet.

Trafiksäkerhet

På Sri Lanka råder vänstertrafik. Trafiken kan vara intensiv, och turister uppmanas att iaktta försiktighet när de ger sig ut i trafiken. Fordon stannar inte för fotgängare som försöker ta sig över vägen.

De större vägarna är ofta i bra skick, vägar på landsbygden kan vara mer svårframkomliga.

Många resenärer anlitar en lokal chaufför när de planerar att resa i Sri Lanka. Smala tvåfiliga motorvägar, lastbilar och bussar som kör illa samt ett stort antal olika ekipage som rör sig på vägarna, exempelvis oxkärror, cyklar och tuk-tuks, gör bilkörningen farlig för den som är inte är erfaren av omgivningen på Sri Lanka.

Om du hyr en bil, kontrollera att den har säkerhetsbälten samt försäkring.