Meny
  • Svenska

Sri Lanka

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 19 jun 2019, 15.01

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Den allmänna säkerhetssituationen har förbättrats avsevärts sedan inbördeskriget avslutades 2009. Ambassaden uppmanar dock fortsatt besökare att undvika större folksamlingar och inte uppehålla sig i närheten av militära anläggningar och posteringar.

Det är viktigt att följa säkerhetssituationens utveckling på olika sätt, till exempel via massmedierna, och att iaktta de lokala säkerhetsföreskrifterna. Besökare bör alltid bära med sig ID-kort eller annat dokument med foto för att vid behov kunna styrka sin identitet.

Trafiksäkerhet

Trafiken på Sri Lanka kan vara intensiv och turister uppmanas att iakta försiktighet när de ger sig ut i trafiken.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder förekommer, liksom kreditkortsbedrägerier. Resenärer uppmanas att iaktta vaksamhet. Kvinnor bör vara särskilt försiktiga när de färdas ensamma för att undvika ovälkomna närmanden, särskilt nattetid.

Drunkningsolyckor är tillsammans med trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken bland turister på Sri Lanka. Resenärer uppmanas att stämma av lokala och vädermässiga förhållanden med sitt hotell och/eller sin researrangör vid bad i havet.

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i Sri Lanka rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Hälso- och sjukvård

Större statliga och privata sjukhus i de större städerna:
- National Hospital, E W Perera Mawatha, Colombo,
Tel: +94 11 269 1111
-Sri Jayemardenpura General Hospital,
Hospital Road, Sri Jayemardenpura Kotte,
Tel: +94 11 2778 8610

In- och utresebestämmelser

För visering till Sri Lanka kontakta Sri Lankas ambassad i Stockholm för information:
Embassy of Democratic Socialist Republik of Sri Lanka
Strandvägen 39 Box 240 55 104 50 Stockholm
Tel: 08-663 6523 Fax: 08-66 08956
E-post: info@stockholm.embassy.gov.lk
www.stockholm.embassy.gov.lk

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Sri Lanka, som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Sri Lankas ambassad i Stockholm vad som gäller.

Naturförhållanden och katastrofer

Sri Lanka är beläget i ett jordbävningsområde. Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 uppmättes till 9,3 på richterskalan. Skalvet orsakade en tsunami som drabbade bland annat Sri Lanka och uppgifter gör gällande att ungefär 35.000 personer dog på Sri Lanka i samband med tsunamin. 

Sri Lanka har upprättat Sri Lankan Disaster Management Center (www.dmc.gov.lk). På hemsidan beskrivs det aktuella läget gällande naturkatastrofer.

Sri Lanka är även drabbat av Dengue-utbrott. Dengue sprids via mygg och högsäsonger för smittspridning är maj-juli och oktober-december. Kraftigt drabbade distrikt inkluderar vanligen Colombo, Gampaha, Kalutara, Galle, Kandy, Ratnapura, Jaffna och Trincolmalee.

För mer information om Dengue:

National Dengue Control Unit

Folkhälsomyndigheten

Sjukvårdsupplysningen 1177

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om turism och terrorism på regeringen.se