• Svenska

Om utlandet Sri Lanka

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 01 okt 2021, 08.49

Aktuella händelser

Information om Covid-19 i Sri Lanka

För den senaste information gällande Covid-19 i Sri Lanka kan du läsa mer här.

Om du befinner dig i en nödsituation

Vid en nödsituation kan man ringa ambassaden i New Delhi på + 91 11 4419 7100. Efter kontorstid kommer samtalet att kopplas till UD:s konsulära jour i Stockholm.

För konsulära frågor om t.ex. pass eller samordningsnummer kan man skicka ett email till ambassaden.new-delhi@gov.se

UD Avråder

Utrikesdepartementet beslutar att från och med den 1 oktober 2021 häva den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som infördes med anledning av covid-19-pandemin. Denna avrådan beslutades den 14 mars 2020 och har därefter förlängts vid flera tillfällen samt hävts för vissa länder. Från och med den 1 oktober 2021 upphör denna avrådan helt att gälla, läs mer här. 

 

Allmänna säkerhetsläget

Sedan bombningarna den 21 april 2019 har säkerhetsläget skärpts i landet. Mer än 250 personer, inklusive terrorister, dödades i en terroristattack i Colombo där terroristernas mål var kyrkor och hotell. Se vidare information under rubriken ”Terrorism”.

Det är viktigt att följa säkerhetssituationens utveckling på olika sätt, till exempel via massmedierna, och att iaktta de lokala säkerhetsföreskrifterna.

Ambassaden uppmanar resenärer att undvika större folksamlingar och inte uppehålla sig i närheten av militära anläggningar och posteringar.

Resenärer bör bära med sig sitt pass då myndigheter kan kräva att man kan styrka sin identitet. 

Terrorism

Det är föreligger fortfarande en risk för framtida terroristattacker på Sri Lanka.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om turism och terrorism på regeringen.se 

Naturförhållanden och katastrofer

Sri Lanka är beläget i ett jordbävningsområde. Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 uppmättes till 9,3 på richterskalan. Skalvet orsakade en tsunami som drabbade bland annat Sri Lanka och uppgifter gör gällande att ungefär 35.000 personer dog på Sri Lanka i samband med tsunamin. 

Sri Lanka har upprättat Sri Lankan Disaster Management Center (www.dmc.gov.lk). På hemsidan beskrivs det aktuella läget gällande naturkatastrofer.

In- och utresebestämmelser

För visering till Sri Lanka kontakta Sri Lankas ambassad i Stockholm för information:
Embassy of Democratic Socialist Republik of Sri Lanka
Strandvägen 39 Box 240 55 104 50 Stockholm
Tel: 08-663 6523 Fax: 08-66 08956
E-post: info@stockholm.embassy.gov.lk
www.stockholm.embassy.gov.lk

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Sri Lanka, som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Sri Lankas ambassad i Stockholm vad som gäller.

Passet bör vara giltigt sex månader från datum för inresa.

Hälso- och sjukvård

Se gärna 1177 Vårdguidens reseråd, information om smittsamma sjukdomar och information om vaccinationer inför resan till Sri Lanka. https://www.1177.se/liv--halsa/reserad-och-vaccinationer/reserad-for-olika-lander/asien/sri-lanka/

Akutsjukvård är inte tillgängligt utanför de större städerna. Om du behöver akut medicinsk hjälp under din resa, ring 011 269 1111 och be om en ambulans.

Följande är större statliga och privata sjukhus i de större städerna:

National Hospital

E W Perera Mawatha, Colombo

Tel: +94 11 269 1111

Sri Jayemardenpura General Hospital

Hospital Road, Sri Jayemardenpura Kotte,

Tel: +94 11 2778 8610

Sjukvården är dyr i Sri Lanka, varför en giltig sjukförsäkring rekommenderas. Vid en icke akut situation rekommenderas det att kokntakt tas med försäkringsbolaget innan man besöker sjukhus. 

 

Sri Lanka är drabbat av Dengue-utbrott. Dengue sprids via mygg och högsäsonger för smittspridning är maj-juli och oktober-december. Kraftigt drabbade distrikt inkluderar vanligen Colombo, Gampaha, Kalutara, Galle, Kandy, Ratnapura, Jaffna och Trincolmalee. För mer information om Dengue, se National Dengue Control Unit’s, Folkhälsomyndighetens samt Vårdguiden 1177:s hemsidor.

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i Sri Lanka rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Turister bör vara medvetna om landets restriktioner när de planerar att besöka någon religiös anläggning, så som buddhistiska eller hinduiska tempel, moskéer, kyrkor eller andra platser som anses vara heliga av lokalbefolkningen. Att posera för ett fotografi med ryggen till en staty av Buddha är ett allvarligt brott på Sri Lanka, som kan bestraffas med böter eller frihetsberövande. Resenärer bör också vara medvetna om att religiösa avbildningar, exempelvis tatueringar av Buddha, bör döljas medan de reser till inom landet, eftersom utländska medborgare har arresterats eller nekats tillträde till Sri Lanka på grund av sådana tatueringar.

Straffet för drogrelaterade brott är mycket höga.

Samkönade relationer är inte lagligt på Sri Lanka.

Enligt lagen på Sri Lanka måste alla alltid bära identifikation med sig. För utländska medborgare är pass den accepterade identifikationshandlingen.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder förekommer, liksom kreditkortsbedrägerier. Resenärer uppmanas att iaktta vaksamhet.

Att kvinnor upplever ovälkomna närmanden är vanligt. Kvinnor bör vara särskilt försiktiga när de färdas ensamma för att undvika detta, särskilt nattetid.

Drunkningsolyckor är tillsammans med trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken bland turister på Sri Lanka. Resenärer uppmanas att stämma av lokala och vädermässiga förhållanden med sitt hotell och/eller sin researrangör vid bad i havet.

Trafiksäkerhet

På Sri Lanka råder vänstertrafik. Trafiken kan vara intensiv, och turister uppmanas att iaktta försiktighet när de ger sig ut i trafiken. Fordon stannar inte för fotgängare som försöker ta sig över vägen.

De större vägarna är ofta i bra skick, vägar på landsbygden kan vara mer svårframkomliga.

Många resenärer anlitar en lokal chaufför när de planerar att resa i Sri Lanka. Smala tvåfiliga motorvägar, lastbilar och bussar som kör illa samt ett stort antal olika ekipage som rör sig på vägarna, exempelvis oxkärror, cyklar och tuk-tuks, gör bilkörningen farlig för den som är inte är erfaren av omgivningen på Sri Lanka.

Om du hyr en bil, kontrollera att den har säkerhetsbälten samt försäkring.