Meny
  • Svenska

Om utlandet Sri Lanka

01 apr 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Flygavgångar från Colombo

Det finns fortfarande kommersiella alternativ för att lämna Sri Lanka. Läs mer här om vilka flygbolag som fortfarande flyger. Viktigt att kontrollera med flygbolagen då många flygavgångar ändras snabbt. Svenska resenärer uppmanas att se över sin resplan omedelbart då flygtrafiken från Colombo kan ställas in med kort varsel. 

 

 

Landsomfattande utegångsförbud

Sri Lanka har utlyst landsomfattande utegångsförbud tills vidare för att begränsa utbrottet av COVID-19. Utegångsförbudet kan hävas temporärt på vissa platser i Sri Lanka. Svenska medborgare uppmanas att följa lokal media och lokala myndigheters anvisningar. 

Svenska medborgare som väljer att stanna kvar i Sri Lanka ska vara förberedda på att situationen kan komma att förvärras. Om man väljer att stanna kvar så ska man se över sin boendesituation och försörjning av förnödenheter. Resenärer uppmanas bo på hotell som också tillhandahåller mat. I dagsläget finns det kommersiella alternativ för att lämna Sri Lanka med t.ex. Qatar Airways och Sri Lankan Airlines. 

Utegångsförbudet gäller inte personer som behöver ta sig till flygplatsen för avresa. Svenska resenärer uppmanas ha pass och giltig flygbiljett med sig och ta med sig en kopia på biljetten att ge till sin chaufför/taxi.

Regeringen har etablerat ett antal hjälpnummer för resenärer som har problem med att boka taxi till flygplatsen. 

+94 11 244 4480
+94 11 244 4481
+94 11 597 8730
+94 11 597 8734
+94 11 597 8720

Information om Coronaviruset (Covid-19)

Den Sri Lankesiska regeringen har beslutat stänga alla internationella flygplatser för inkommande internationella kommersiella flyg fr o m den 19 mars. Beslutet har förlängts till den 7 april men kan komma att förlängas ytterligare. Detta har börjat påverka utgående flyg, flygalternativen kommer med all sannolikhet begränsas ytterligare. I dagsläget finns det kommersiella alternativ för att lämna Sri Lanka med t.ex. Qatar Airways och Sri Lankan Airlines. Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Sri Lanka att omgående se över sin resplan, kontakta sitt flygbolag/researrangör samt kontakta sitt försäkringsbolag.

Lankesiska myndigheter har beslutat förbjuda alla resor som utgår från Sverige, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Spanien och Österrike. Inreseförbudet gäller personer av alla nationaliteter och flyg från ovan länder fr o m 15 mars. Läs mer här. 

Sveriges regering har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa, för att hindra spridningen av coronaviruset. Svenska medborgare och andra som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända hem. Beslutet gäller från och med den 19 mars och till att börja med under 30 dagar. Läs mer här.

För resenärer som redan befinner sig i Sri Lanka, har Sri Lankas regeringen meddelat att viseringar kommer kunna förlängas till den 12 april. Sri Lankas regering har meddelat att resenärer kan besöka Department of Immigration and Emigration i Colombo den 8-9 april för att betala avgifter och få visumförlängning i sina pass, alternativt slutföra betalningsprocessen på flygplatsen i samband med avfärd.

Utfärdandet av samtliga viseringar suspenderas temporärt fr.o.m den 15 mars 2020 utfärdande av samtliga viseringar för svenska medborgare som vill resa till Sri Lanka. Beslutet kommer gälla i två veckor. För frågor bör Sri Lankas ambassad i Stockholm kontaktas.  Innehavare av diplomatpass och service pass är undantagna.

Flertalet fall av Covid-19 har bekräftats i Sri Lanka. För att förhindra sjukdomsspridning har den srilankesiska regeringen vidtagit en rad åtgärder, se srilankesiska hälsoministeriets press meddelande här. Bland annat har hälsokontroller införts på Bandaranaike Internationella Flygplats. Som resultat av undersökningen kan passagerare komma att sättas i karantän vid ankomsten till landet.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Sri Lanka att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.

Information om coronaviruset kan hittas på Folkhälsomyndighetens hemsida och på WHO:s hemsida

Information kan även fås genom att ringa det journummer som nyligen inrättats av srilankesiska hälsoministeriet: +94 710170717.

Sveriges ambassad i New Delhi ansvarar för sidoackrediteringslandet Sri Lanka. Vid en nödsituation kan man ringa ambassaden i New Delhi på + 91 11 4419 7100. Efter kontorstid kommer samtalet att kopplas till UD:s konsulära jour i Stockholm. 

FAQ

Varför inför UD avrådan för icke-nödvändiga resor till alla världens länder?

I ett mycket stort antal länder vidtas nu omfattande åtgärder för att begränsa smittspridningens negativa påverkan på samhället. Dessa åtgärder medför bland annat stängda landsgränser, inställda flygrutter samt begränsade möjligheter för människor att röra sig inom och mellan samhällen. I många länder sätts personer som anländer från Sverige i 14 dagars karantän.

Situationen är snabbt föränderlig och nya åtgärder kan vidtas med mycket kort varsel och inte sällan utan förvarning. Denna typ av bestämmelser kan också försvåra för UD:s utlandsmyndigheter att bistå svenska medborgare och personer med hemvist i Sverige konsulärt. Läs mer här.

Uppmanar UD svenskar att resa hem?

Det är ett beslut som individen måste ta.  Alla som befinner sig utomlands bör se över sin egen situation. Det kan exempelvis ibland vara bäst att inte resa överhuvudtaget en tid framöver. Resenärer måste anpassa sig till situationen och acceptera en viss grad av ovisshet. Många resenärer kan behöva stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken sätter igång igen. Resebyråer och flygbolag försöker transportera hem alla som berörs.

Varför avråder inte UD för samtliga resor?

Det kan fortfarande finnas resor som är nödvändiga, av familjeskäl eller med anledning av för samhället viktiga arbetsresor.

Kommer ni hjälpa/evakuera svenskar som vill lämna?

Det finns fortfarande kommersiella flygalternativ. Ambassaden uppmanar svenska resenärer att använda sig av dessa.

Vad gäller för resa till Sri Lanka?

Lankesiska myndigheter har beslutat förbjuda alla resor som utgår från Sverige. Inreseförbudet gäller personer av alla nationaliteter. Sri Lankesiska regeringen har beslutat stänga flygplatsen för inkommande flyg fr o m den 19 mars. Detta kan komma att påverka även utgående flyg.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Indien att omgående se över sin resplan, kontakta sitt flygbolag/researrangör samt kontakta sitt försäkringsbolag.

Angående förlängningar av giltiga viseringar eller för andra viseringsfrågor kan man kontakta Sri Lankas ambassad i Stockholm eller Sri Lankas migrationsmyndighet.

Vad gäller för min reseförsäkring om jag redan är i landet?

Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring. Många försäkringsbolag har nu särskild information kopplat till coronaviruset på sina webbplatser.

Övergripande råd och information om försäkringar finns hos Konsumenternas försäkringsbyrå

Vad ska jag göra om jag befinner mig i Sri Lanka och känner mig sjuk?

Om du uppvisar symptom såsom feber, hosta, andningsbesvär kan du ringa det Sri Lankesiska journumret +94 710170717.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 08-405 92 00.

För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Kan jag kontakta ambassaden i en nödsituation?

Vid en akut nödsituation kan man ringa ambassaden på + 91 11 4419 7100. Efter kontorstid kommer samtalet att kopplas till UD:s konsulära jour i Stockholm

 

Senast uppdaterad 01 apr 2020, 09.35
Ambassadens reseinformation