Meny

Om utlandet Spanien

Nationellt id-kort i Spanien

Sedan den 1 oktober 2005 kan svenska medborgare ansöka om ett nationellt id-kort på de svenska utlandsmyndigheterna. Av kortet framgår att du är svensk medborgare. Det har en giltighetstid på fem år och är utfärdat på svenska och engelska. Det går även att använda som id-handling i Sverige.

Passtider som är bokningsbara är markerade i blått medan de tider som blivit bokade försvinner och syns därför inte i bokningssystemet. Du bokar tid via ambassadens elektroniska bokningssystem.

Svenska nationella ID handlingar kan förnyas trots att giltighetstiden gått ut. Om denna inte är giltigt krävs dock att annan giltig fotolegitimation även medtas. Se Polisens hemsida för information om giltig fotolegitimation. Även spanska pass, ID-kort (DNI) samt körkort accepteras som giltig fotolegitimation.

Id-kortet gäller för resor inom EU samt till Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein. Observera att svenska körkort samt bankens, postens och skatteverkets id-kort endast är giltiga som identitetshandlingar i Sverige och kan inte användas som resehandlingar för resor inom EU.

Du ansöker om id-kortet på samma sätt som när du ansöker om ett vanligt pass. Samma handlingar som vid passansökan ska medtas och visas upp i original. Tid ska bokas och avgiften är densamma som för vanligt pass, 150 EUR.

Läs mer om svenska nationella id-kort på polisens hemsida.

Nationellt id-kort

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer