Om utlandet Spanien

Pass / ID-kort i Spanien

För ansökan eller förnyelse av pass och nationellt ID-kort i Spanien

Du bokar tid via ambassadens elektroniska bokningssystem

Passtider som är bokningsbara är markerade i blått, medan de tider som blivit bokade försvinner och syns därför inte i bokningssystemet.

Svenska pass kan förnyas trots att giltighetstiden gått ut. Om passet inte är giltigt krävs dock att annan giltig fotolegitimation även medtas. Se Polisens hemsida för information om giltig fotolegitimation. Även spanska pass, ID-kort (DNI) samt körkort accepteras som giltig fotolegitimation.

 

  • Man måste personligen inställa sig på ambassaden för att bli fotograferad, lämna fingeravtryck och skriva sin namnteckning i en elektronisk fotostation.
  • Efter ansökan det tar cirka två veckor att få handlingen skickad till ambassaden i Madrid. För vidareförsändelse till ett svenskt konsulat tar det ytterligare cirka en arbetsvecka.
  • Pass och nationellt id-kort ska hämtas personligen, fullmakt gäller inte. För barn och ungdomar under 18 år ska en vårdnadshavare hämta passet eller det nationella id-kortet. Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och det antecknas vid ansökningstillfället.