Meny
 • Svenska

Resa till Spanien

Förnyelse av pass för vuxna i Spanien

Om du ska ansöka om nytt pass i Spanien krävs personlig inställelse vid ambassaden i Madrid och att du har bokat tid on-line.

Följande gäller för en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass:

 • Personlig inställelse vid ambassaden i Madrid.
 • Du ska ha inbokad tid för passansökan. Boka tid on-line här.
 • Tidigare pass ska medtas. Om passet inte är giltigt krävs även annan giltig fotolegitimation. Se Polisens hemsida för information om giltig fotolegitimation. Även spanska pass och ID-kort (DNI) accepteras som giltig fotolegitimation.
 • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av ambassaden.
 • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd/registreringsbevis i bosättningslandet uppvisas. Om du är bosatt i Spanien ska du uppvisa ditt NIE-nummer (grönt ark).
 • Personbevis för personer som är födda eller någon gång bott i Sverige. Personbevis kan beställas hos Skatteverket och får inte vara äldre än en månad.
  Beställ personbevis via Skatteverkets hemsida
 • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
 • Avgift för passet är 131 EUR och betalas på plats i samband med ansökan.
 • Medta ifylld passansökan, blankett Prövning av svenskt medborgarskap (under Personuppgifter – föräldrar räcker det med namn, efternamn och medborgarskap av dina föräldrar)

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

När ditt pass är klart får du ett mail som bekräftar att passet kommit till ambassaden. Passet måste hämtas ut personligen av passökanden, antingen på ambassaden eller på något av våra konsulat, fullmakt gäller inte. Du behöver inte förboka tid för att hämta ditt pass eller nationella id-kort. Om du önskar få passet eller identitetskortet skickat till ett konsulat tillkommer en utlämningsavgift om 14 EUR.

Ta alltid med dig tidigare pass när du hämtar ditt nya. Är det förra passet förlorat tar du med dig den fotolegitimation du uppvisade i samband med ansökan. 

Svenska medborgare kan enligt nya passlagen som trädde i kraft 15 april 2016 beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.

Grundläggande information om: Förnyelse av pass för vuxna

Läs mer