Meny

Om utlandet Spanien

Förnyelse av pass för vuxna i Spanien

Svenska pass kan förnyas trots att giltighetstiden gått ut. Om passet inte är giltigt krävs dock att annan giltig fotolegitimation även medtas. Se Polisens hemsida för information om giltig fotolegitimation. Även spanska pass, ID-kort (DNI) samt körkort accepteras som giltig fotolegitimation.

Följande gäller för en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass:

 • Personlig inställelse vid ambassaden i Madrid.
 • Foto för ditt nya pass/nationella ID-kort tas på ambassaden
 • Passtider för augusti publiceras i början av juli. Passtider som är bokningsbara är markerade i blått medan de tider som blivit bokade försvinner och syns därför inte i bokningssystemetDu ska ha inbokad tid via ambassadens elektroniska bokningssystem

   

 • Tidigare pass ska medtas. Om passet inte är giltigt krävs även annan giltig fotolegitimation. Se Polisens hemsida för information om giltig fotolegitimation. Även spanska pass, ID-kort (DNI) samt körkort accepteras som giltig fotolegitimation.

 •  Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av ambassaden.
 • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd/registreringsbevis i bosättningslandet uppvisas. Om du är bosatt i Spanien ska du uppvisa ditt NIE-nummer (grönt ark).
 • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
 •  Beslut om att få behålla svenskt medborgarskap för personer som aldrig har bott i Sverige och har fyllt 22 år. Ytterligare information finns under "Svenskt medborgarskap"
 • Avgift för passet är 150 EUR och betalas på plats i samband med ansökan.
 • Medta ifylld passansökan, blankett Prövning av svenskt medborgarskap (under Personuppgifter – föräldrar räcker det med namn, efternamn och medborgarskap av dina föräldrar)

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

När ditt pass är klart får du ett mail som bekräftar att passet kommit till ambassaden. Passet måste hämtas ut personligen av passökanden, antingen på ambassaden eller på något av våra konsulat, fullmakt gäller inte. Du behöver inte förboka tid för att hämta ditt pass eller nationella id-kort. Om du önskar få passet eller identitetskortet skickat till ett konsulat tillkommer en utlämningsavgift om 19 EUR.

Ta alltid med dig tidigare pass när du hämtar ditt nya. Är det förra passet förlorat tar du med dig den fotolegitimation du uppvisade i samband med ansökan. 

Svenska medborgare kan enligt nya passlagen som trädde i kraft 15 april 2016 beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer