Meny
  • Svenska

Om utlandet Spanien

Ansökan om pass för barn under 18 år i Spanien

Innan du kan ansöka om pass eller nationellt id-kort för barn som inte tidigare haft svenska resehandlingar måste barnets namn vara anmält till Skatteverket och barnet måste ha fått ett samordningsnummer.

Läs mer om Registrera nyfödd utomlands

Följande krävs vid ansökan om pass för barn under 18 år:

  • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med minst en av sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Föräldrarna ska ha inbokad tid för passansökan. Boka tid on-line här.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in tillsammans med den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
  • Födelsebevis för barnet ska uppvisas, liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer.
  • Föräldrarnas vigselbevis uppvisas i förekommande fall.
  • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
  • Avgift för passet 131 EUR.
  • Pass för barn under 12 år har endast 3 års giltighet.

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Blankett för namnanmälan, SKV 7750, på Skatteverkets webbplats

Blankett passansökan/Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap
Blankett vårdnadshavares medgivande

Grundläggande information om: Ansökan om pass för barn under 18 år

Läs mer