Om utlandet Spanien

Legalisering av handlingar

Enligt en EU-förordning som främjar medborgares fria rörlighet är vissa officiella handlingar och bestyrkta kopior av dessa undantagna från legalisering och apostille inom EU från och med den 16 februari 2019.

Vad gäller inom EU?

Enligt EU-förordningen kan man för vissa av dessa handlingar begära ett flerspråkigt standardformulär för att undvika översättningskrav, och under alla omständigheter, måste en auktoriserad översättning som har gjorts i en av EU:s medlemsstater godtas. Undantaget från legalisering och apostille gäller endast officiella handlingar och bestyrkta kopior av dessa som har utfärdats av de offentliga myndigheterna i en medlemsstat och läggs fram för de offentliga myndigheterna i en annan medlemsstat.

  • Blanketter från Skatteverket: För att en person ska slippa översätta ett personbevis eller registerutdrag kan Skatteverket dessutom utfärda ett tvåspråkigt dokument som förklarar innehållet i personbeviset eller registerutdraget. Det tvåspråkiga dokumentet kan endast användas inom EU. Beställ tvåspråkiga EU-blanketter av Skatteverket här.
  • Blanketter från Polisen: Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Utdraget är till för dig som tänker bosätta dig, få tillstånd att resa in eller jobba i ett annat land och behöver visa ett utdrag från belastningsregistret i samband med det. Utdraget gäller även för dig som ska adoptera barn från ett annat land. Beställ blanketter av Polisen här.

Se mer information: Undantag för legalisering och apostille av vissa handlingar inom EU - Regeringen.se

 

Vad gäller annars?

  • Utrikesdepartementets redogörelse för innebörden av legalisering, samt frågor och svar i anslutning därtill finns under följande länk: UD Legaliseringar - Regeringen.se
  • Utrikesdepartementet utfärdar inte apostille. Från och med 1 januari 2005 har enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille i Sverige.
Senast uppdaterad 19 jan 2024, 09.28