• Svenska

Om utlandet Slovenien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande. 

Senast uppdaterad 23 maj 2024, 16.21

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Slovenien är generellt ett tryggt resmål. Ambassaden uppmanar dock alltid resenärer att hålla sig uppdaterade kring händelser på vistelseorten.

Vill du anmäla din utlandsvistelse?
Om du vill att UD eller den svenska ambassaden/generalkonsulatet ska kunna nå dig – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan.

Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Möjligheten att anmäla dina uppgifter till UD/ambassaden/generalkonsulatet finns för alla länder. Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt

Slovenien har hittills inte drabbats av något terroristattentat. Landets myndigheter har under det senaste årets terroristattacker i Europa inte reviderat hotbildsbedömningen för Slovenien och har heller inte gått ut med information om något omedelbart eller specifikt hot i Slovenien.

I Slovenien finns det två myndigheter med ansvar för terrorismrelaterade frågor:

• Sloveniens underrättelse- och säkerhetstjänst (Slovenian Intelligence and Security Agency)

• Slovenska polisens antiterrorismavdelning (General Police Directorate, Criminal Police Directorate, Counterterrorism and Extreme Violence Section)

Mer om dessa två myndigheters arbete finns att läsa på deras webbsidor, informationen på engelska är dock knapphändig.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring officiella byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Befinner du dig i Slovenien med målet att turista på egen hand i landets bergsregioner bör du vara medveten om att miljön i vissa områden är högalpin och att kunskap om laviner, väderförhållanden etc. behövs. Informera dig om lavinfaran och väderutsikterna i det område du befinner dig.

Ihärdiga regnfall kan leda till översvämningar i Slovenien, ibland med efterföljande jordskred. Skadorna i samband med översvämningar är dock i huvudsak materiella och risken för svenska turister att bli fast i ett översvämningsområde under längre tid är liten.

Slovenien ligger i en seismologisk zon, och mindre jordbävningar kan förekomma.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese-bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Vid frågor kring in- och utresebestämmelserna i Slovenien bör du således vända dig till slovenska ambassaden i Köpenhamn som är sidoackrediterad för Sverige.

Både Slovenien och Sverige är medlemmar i EU och Schengen. I enlighet med slovensk lag skall giltigt pass eller nationellt id-kort medföras. Ett svenskt körkort gäller ej som legitimation, eftersom uppgift om nationalitet ej framgår av denna id-handling. 

Slovenien har tillfälligt, mellan december 2023 och juni 2024, återinfört gränskontroll vid gränserna mot Ungern och Kroatien.

Kroatien hade tidigare lagstadgat att en minderårig utlänning som reste utan vårdnadshavare var tvungen att ha ett skriftligt samtycke för inresa i landet. Trots att detta inte längre är lagstadgat kommer fortsatt vaksamhet att iakttas för minderåriga som reser utan vårdnadshavare. För att slippa eventuella problem vid inresa, t.ex. via den slovenska gränsen, rekommenderar ambassaden i Zagreb alltjämt att minderåriga som reser utan vårdnadshavare, eller annan laglig företrädare, har med sig ett intyg från föräldrarna där samtycke till resan framgår. Intyget ska vara på engelska eller kroatiska.

Vårdnadshavare och barn som har olika efternamn uppmärksammas på att det kan bli problem vid in- och utresa till Kroatien om inte dokument som visar på släktskap med barnet kan uppvisas. Ambassaden i Zagreb rekommenderar att ett personbevis på engelska där familjeförhållandet framgår medförs på resan. (Vid begäran hos Skatteverket var god uppge att intyget ska vara på engelska.) Annat intyg där det klart framgår släktskap mellan vårdnadshavare och barn kan också medföras.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården får generellt betraktas som god, även om standarden på de allmänna sjukhusen inte är densamma som i Sverige.

Kom ihåg att ta med det Europeiska sjukförsäkringskortet. Det europeiska sjukförsäkringskortet ger dig rätt till nödvändig sjukvård i övriga EU-länder samt Schweiz.  Kortet beställer du hos Försäkringskassan inför resan. Om du inte har det europeiska sjukförsäkringskortet med dig kan Försäkringskassan – om vårdgivaren så begär - skicka ett provisoriskt intyg om innehav. Sjukförsäkringskortet täcker emellertid inte tex. hemtransport till Sverige och därför rekommenderas även en privat reseförsäkring. Läs mer om det europeiska sjukförsäkringskortet och beställ kortet från Försäkringskassan. 

Apotek öppet dygnet runt
Apotek "Lekarna pri Polikliniki" (bredvid Ljubljanas sjukhus "Klinični center") är öppet dygnet runt:

Njegoseva cesta 6k
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 23 06 100

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Generellt är den personliga säkerheten i Slovenien god och turister utsätts sällan för allvarligare brott än stöld och rån. Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, på tåg, spårvagn, buss etc. Trafikolyckor förekommer dock relativt ofta (se trafiksäkerhet nedan).

Ett bra tips är att göra kopior av alla värdehandlingar som pass, biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en uppsättning i din packning separat från originalen. Ditt pass är ett värdefullt dokument, förvara det på ett säkert sätt.Håll regelbunden kontakt med familj och vänner. Befinner du dig i Slovenien vid tidpunkten för en större olycka i landet, ta alltid kontakt med dina anhöriga.

Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns. Lämna aldrig ditt bagage utan uppsikt. Speciellt uppmärksam måste man vara i stora folksamlingar och allmänna kommunikationsmedel.

Trafiksäkerhet

Tänk på att trafikförseelser i Slovenien är ålagda med förhållandevis höga bötesbelopp.

Vissa vägsträckor i landet är starkt trafikerade och delvis av ganska dålig kvalitet. Den slovenska trafikkulturen avviker också något från den svenska så uppmärksamhet vid t.ex. omkörningar och mörkerkörning är på sin plats.

Hastighetsbegränsningar
Om ingen annan hastighetsbegränsning anges gäller följande hastigheter för bilar och motorcyklar i Slovenien: Motorvägar: 130 km/tim Utanför tätort: 90 km/tim alt. 100 km/h Inom tätort: 50 km/tim

Halvljus på dagen
Halvljuset ska vara på även under dagtid.

Motorvägsavgift
För att få köra på motorvägen i Slovenien måste ett avgiftspliktigt fordon ha ett märke fastklistrat på bilens framruta, en s.k. Vignette. Märket kan köpas vid de flesta gränsövergångar, på bensinstationer, postkontor och i vissa kiosker. Oberservera att täta kontroller genomförs. Saknas detta märke eller har det inte klistrats fast på vindrutan på ett korrekt sätt utfärdas dryga böter vid en poliskontroll. Fordon över 3,5 t skall erlägga en tullavgift. Information om var man köper Vignette samt aktuella avgifter

Vinterdäck
I Slovenien är det krav på vinterdäck mellan tiden 15 nov – 15 mars. Dubbdäck är inte tillåtet. Snökedjor finns att köpa på de större varuhusen samt på bensinstationer.

Säkerhetsväst
Säkerhetsväst ska medföras i bilen. Västen ska bäras om föraren tvingas stiga ur bilen på motorväg eller motortrafikled. På övriga vägar ska västen bäras i de fall då varningstriangel ställs upp.

Viktiga telefonnummer för bilister
DARS (motorvägmyndigheten i Slovenien): +386 1 5188 350
Traffic Information Centre: + 386 1 518 8 518
AMZS (Automobile Club of Slovenia): +386 1 530 5353

Resa i landet

Sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan täcker nödvändig akutsjukvård i utlandet, dock ej en ev. hemtransport till Sverige. Kontrollera därför att din hemförsäkring har reseskydd.Tänk på att om du stannar längre än 45 dagar måste du lösa en extra försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag om du planerar att åka skidor, vandra eller klättra i berg. Du bör informera dig om särskilda tilläggsförsäkringar för s.k. extremsporter och äventyr, såsom kitesurfing, klättring, offpiståkning och andra aktiviteter med hög skaderisk och dyrbar utrustning.

Inställd resa
Mer informationer under Flygpassagerares rättigheter.

Några råd ifall du tappat ditt pass och pengar:

Provisoriskt pass
Polisanmäl eller förlustanmäl alltid ett stulet eller borttappat pass! Om du förlorat ditt vanliga pass kan du ansöka om ett så kallat provisoriskt pass. Det utfärdas normalt för en resa direkt hem till Sverige alt. bosättningslandet och har kort giltighetstid. Du ansöker personligen om ett provisoriskt pass på ambassaden i Wien under passexpeditionens öppettider.

Banköverföring
Om du är i omedelbart behov av pengar, kan anhöriga i Sverige skicka medel på bästa sätt via Western Union, då finns pengarna tillgängliga hos ett ombud kort efter transaktionen. Pengar kan skickas online eller via ombud i Sverige. För att kunna hämta ut pengarna krävs en tiosiffrig kod vilken sändaren får vid överföringen, samt att man tar med sig passet till ombudet och kan ange från vem pengarna har kommit. På Western Unions webbsida söker du ett ombud i din närhet.

Larmnummer i Slovenien
Brandkår: 112
Polis: 113
Ambulans: 112

Helgdagar och röda dagar 2024

 • 1 and 2 January: New Year Holiday
 • 8 February: Prešeren Day, the Slovenian Cultural Holiday
 • 31 March: Easter Sunday
 • 1 April: Easter Monday
 • 27 April: Day of Uprising Against the Occupation
 • 1 and 2 May: Labour Day
 • 25 June: Statehood Day
 • 15 August: Feast of the Assumption
 • 31 October: Reformation Day
 • 1 November:  Day of Remembrance for the Dead
 • 25 December: Christmas 
 • 26 December: Independence and Unity Day

Övriga upplysningar
Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som händer i Slovenien men inte pratar slovenska kan du hämta informationer till exempel från den engelskspråkiga tidningen the Slovenia Times eller den slovenska nyhetsbyrån STA som publicerar nyheter även på engelska.

Information på denna sida om lagstiftningen och sedvänjor i Slovenien gör inte anspråk på att vara uttömmande. Lagar och föreskrifter kan ändras med kort varsel utan att ambassaden får ta del av ändringar. Lagstiftningen i sin senaste lydelse på slovenska tillämpas. Som resenär är det viktigt att läsa på om landet man ska resa till och man omfattas alltid av lagen i det landet där man befinner sig.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer