• Svenska

Om utlandet Slovenien

Pass och nationellt ID-kort för minderårig

Ansökan om pass eller nationellt ID-kort för minderårig kan enbart göras personligen, tillsammans med minst en vårdnadshavare, på svensk ambassad. Det är inte möjligt att ansöka om pass eller nationellt ID-kort vid ett svenskt konsulat i Slovenien. Fram till tolv års ålder är svenska pass giltiga i tre år, därefter är giltighetstiden fem år. Nationella ID-kort är alltid giltiga i fem år, oavsett ålder.

Observera att innan passansökan för minderårig kan göras måste Skatteverket ha fattat beslut om samordningsnummer för vederbörande.

När du ansöker om pass eller nationellt ID-kort måste du kunna styrka din identitet och ditt svenska medborgarskap. Därför behöver du vid ansökningstillfället ta med följande handlingar i original:

 • Giltigt pass eller nationellt ID-kort
  Båda vårdnadshavarnas pass eller nationella ID-kort behöver uppvisas. Ensam vårdnad av barn måste styrkas med dokument. Om den minderårige har haft pass eller nationellt ID-kort tidigare behöver även detta uppvisas.
  Om den sökande eller en vårdnadshavare saknar giltig ID-handling kan en närstående, med en av ambassaden accepterad legitimation, följa med till ambassaden för att intyga identiteten. Du behöver i så fall även ta med dig en egen passbild på den personen som saknar giltig ID-handling.
  Om passet eller det nationella ID-kortet blivit stulet eller förkommet behöver du uppvisa en polisanmälan.

 • Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap
  Blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" behöver alltid fyllas i vid ansökan om pass eller nationellt ID-kort, oavsett hur det svenska medborgarskapet har förvärvats. Blanketten ska signeras av båda vårdnadshavarna.

 • Vårdnadshavares medgivande
  Blanketten "Vårdnadshavares medgivande" måste vara undertecknad av båda vårdnadshavarna. Namnteckningarna ska dessutom vara bevittnade av två personer.

 • Födelsebevis
  Om barnet är utlandsfödd och aldrig varit folkbokförd i Sverige behövs födelsebevis.

 • Ambassaden kan i vissa fall kräva ytterligare handlingar för att fastställa medborgarskap.

Avgifter

Vänligen kontakta ambassaden för aktuella avgifter för ansökan om pass och ID-kort. Sveriges ambassad i Budapest accepterar kontant betalning eller betalning med bankkort.

Om du vill hämta ut passet eller det nationella ID-kortet på ett konsulat i Slovenien tillkommer portoavgift som betalas vid ansökningstillfället. I detta fall tillkommer även en avgift för utlämning av ID-handlingen, som betalas kontant till konsulatet vid utlämningstillfället.

Utlämning

Minderåriga kan inte själva hämta ut pass eller nationellt ID-kort, minst en vårdnadshavare måste närvara. Barnet behöver dock inte närvara vid utlämningstillfället.
Efter ansökan tar det vanligtvis två till fyra veckor innan passet eller det nationella ID-kortet kan hämtas på ambassaden eller på ett konsulat. Ambassaden har tyvärr ingen möjlighet att påskynda handläggningstiden. Information om att passet eller det nationella ID-kortet kan hämtas skickas till den e-postadress som du uppger vid ansökningstillfället.
Vid utlämningstillfället måste det gamla passet och/eller nationella ID-kortet, samt ID-handlingen för den vårdnadshavare som hämtar ut ID-handlingen, tas med.

Ändringar av personuppgifter

Om du vill ändra namn i passet måste du innan du ansöker om nytt pass kontakta Skatteverket för att få ditt namn ändrat. Information om hur du ansöker om att byta namn finns här.
Om du vill ändra din födelseort måste du ta med födelsebevis i original vid ansökningstillfället.

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer