• Svenska

Om utlandet Singapore

Snusförbud i Singapore

Vänligen observera att import, distribution, försäljning eller erbjudande om försäljning av snus är förbjudet enligt 15§ (1) av Singapores Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act.

Import inkluderar att fysiskt föra in snus till Singapore oavsett syfte (dvs även för eget bruk) och kvantitet, eller beställa det på nätet från utländsk webbplats.

Lagöverträdare riskerar att få böter på max SGD10.000 eller fängelse i högst sex månader eller både och. Återfallsförbrytare riskerar böter på max SGD20.000 eller fängelse i högst 12 månader eller både och.

För mer information vänligen se Health Sciences Authority's hemsida

Läs mer om förbudet på singaporianska myndigheten, Ministry of Health hemsida.

Om du har frågor, vänligen kontakta tullmyndigheten per telefon, +65 6355 2000 eller per email till: customs_documentation@customs.gov.sg

Senast uppdaterad 02 dec 2021, 10.12