• Svenska

Om utlandet Singapore

Lokala lagar och sedvänjor

Singapore är ett förhållandevis kosmopolitiskt samhälle där många folkslag, sedvänjor och religioner är representerade. 

Det är förbjudet att kasta skräp och spotta på allmän plats. 

Att störa ordningen genom förargelseväckande beteende och att slåss på allmän plats kan ge fängelse, höga böter eller båda. Hot eller våld, verbalt eller fysiskt, mot tjänsteman är en allvarlig förseelse.

Singapore har mycket stränga lagar för narkotikaförbrytelser. Smuggling, framställning och innehav av mycket små mängder narkotika innebär obligatoriskt dödsstraff, vilket även är påföljden för de allra grövsta brotten. Överhuvudtaget är straffsatserna på olika brott betydligt strängare jämfört med Sverige.

Möjligheterna att demonstrera är kraftigt begränsade. Det finns även begränsningar och bestämmelser som reglerar rätten att strejka. Det är straffbart att bryta mot ovan nämnda regler. Det är olagligt för personer som inte bor permanent i Singapore att delta vid allmänna protester och sammankomster med politiskt syfte. Personer som befinner sig i anslutning till den allmänna sammankomsten riskerar att bli gripna och åtalade.

Senast uppdaterad 07 maj 2024, 11.22