• Svenska

Om utlandet Singapore

Lokala lagar och sedvänjor

Singapore är ett förhållandevis kosmopolitiskt samhälle där många folkslag, sedvänjor och religioner är representerade.

OBS! Singapore har mycket stränga lagar för narkotikaförbrytelser. Smuggling, framställning och innehav av mycket små mängder narkotika innebär obligatoriskt dödsstraff, vilket även är påföljden för de allra grövsta brotten. Överhuvudtaget är straffsatserna på olika brott betydligt strängare jämfört med Sverige.

För införsel av receptbelagda läkemedel krävs ett läkarintyg på engelska som ska kunna uppvisas i tullen. Läs mer om införsel av läkemedel på Health Sciences Authoritys webbplats.

Det är i nuläget inte förbjudet att föra in cigaretter till Singapore. Det finns ingen tullfri kvot och man måste därför i princip betala både tull och skatt för

Det förbjudet att föra in snus till Singapore - även för eget bruk. Det är inte heller möjligt att förtulla snus. Ytterligare information finns på ambassadens hemsida: Införsel av snus till Singapore

Det är också förbjudet att införa tuggummi samt att spotta på gatan. Ytterligare information om olika förbud i Singapore finns på Singapore Costums hemsida.

Möjligheterna att demonstrera är kraftigt begränsade. Det finns även begränsningar och bestämmelser som reglerar rätten att strejka. Det är straffbart att bryta mot ovan nämnda regler.

Med anledning av förändringar i Singapores allmänna ordningsregler är det numer olagligt för utlänningar som ej kan påvisa permanent bosättning i Singapore att delta vid allmänna protester och sammankomster med politiskt syfte. Personer som befinner sig i anslutning till den allmänna sammankomsten riskerar att bli gripna och åtalade.

Senast uppdaterad 14 jan 2022, 16.24