Meny
  • Svenska

Om utlandet Singapore

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 25 okt 2020, 10.51

Aktuella händelser

Angående åtgärder i Sverige (avrådan för resor till alla länder samt inreseförbud) med anledning av COVID-19, läs mer här.

Fortsatta restriktioner för att minska smittspridningen i Singapore 

Den "circuit breaker" som  Singapore införde den 7 april avslutades den 1 juni. En försiktig öppning  av samhället kommer nu att genomföras i tre faser. fas 2 inleddes den 18 juni 2020. 

Senaste information från lokala myndigheter hittar du samlat på singaporianska regeringens  webbplats.  

Regler kring inresa i/transit i Singapore 

Samlad information om inresa i Singapore finns på regeringens webbsida samt Immigration & Checkpoints Authority:s webbplats.  

Korttidsbesökare

Sedan 23 mars är det inte tillåtet för korttidsbesökare att resa in i eller att mellanlanda/transit i Singapore. (Med undantag för affärsresenärer från länder som Singapore har så kallad Green/Fast Lane-överenskommelse med, i nuläget Kina och Malaysia).

Sedan 22 juni tillåts dock transit i Singapore för flygningar från ett antal städer i Australien, Kina, Hongkong, Japan, Sydkorea och Nya Zeeland med Singapore Airlines (SIA), Silkair och Scoot, läs mer på SIA:s webbplats.

För information om andra möjliga resrutter och informationen om inreserestriktioner till olika länder hänvisas till branschorganisationen IATA.

Besökare som redan befinner sig i Singapore är inte inkluderade i inreseförbudet. Om man behöver förlänga sin vistelse kan man ansöka om detta på ICA's onlineformulär.

Återvändande boende (Permanent Residents, Long-Term Pass, exempelvis Student Pass samt Work Pass)

Inresetillstånd för Long-Term Pass Holders

Sedan 29 mars 2020 krävs inresetillstånd för alla med långtidsvisering (Long-Term Pass, LTP) som avser resa in i eller återvända till Singapore. Detta inkluderar alla som har Long-Term Visit Pass (LTVP), studentvisering (STP) och de som erhållit In-Principle Approval (IPA) för en långtidsvisering (LTP).

OBS att tillståndet ska vara godkänt INNAN man påbörjar sin resa till Singapore. Man ansöker genom att skicka en ansökan till epostadressen ICA_nCoV_request@ica.gov.sg.

Om tillstånd godkänns kommer den ansökande att få ett inreseintyg som är giltigt i två veckor. Detta ska visas upp för flygbolaget när man checkar in samt för tulltjänsteman när man anländer till Singapore. Om man anländer till Singapore utan giltigt tillstånd får man inte resa in i Singapore, och man måste flyga ut ur Singapore inom 48 timmar på egen bekostnad. 

Inresetillstånd för Work Pass Holders

Personer med arbetstillstånd (Work Pass holders, exempelvis Employment Pass) och deras familjemedlemmar ska erhålla tillstånd från Ministry of Manpower, innan inresan.

Arbetsgivare ansöker online på https://form.gov.sg/#!/5e3cbabee41f590012014e91. Man kan ansöka om tillståndet upp till 30 dagar innan inresan. Personer med arbetstillstånd (Work Pass) som anländer till Singapore utan giltigt tillstånd får inte resa in i Singapore, och måste flyga ut ur Singapore inom 48 timmar på egen bekostnad.

Mer detaljerad information angående inresa till Singapore finns i nyhetsbrev från Ministry of Health.

Hälsodeklaration

Sedan 27 mars 2020 ska alla som reser in i Singapore ha fyllt i en elektronisk hälsodeklaration vid ankomsten till Singapore.  Hälsodeklaration

Karantän

Samtliga inkommande resenärer beordras till karantän under 14 dagar vid ankomsten till Singapore. Under karantänen bor man i anvisad anläggning vilken man beskostar själv (uppgår till cirka 2000 SGD).

Från och med 18 juni 2020 är hemkarantän möjlig för vissa resenärer från följande länder: Australien (exkl. Victoria State), Brunei Darussalam, Macao, Kina (fastlandet), Sydkorea, Taiwan och Vietnam. Detta gäller för singaporianer, personer med permanent uppehållstillstånd samt personer med långtidsvisering.

Från den 1 september kan resenärer från Brunei Darussalam och Nya Zeeland resa in i Singapore utan att behöva sitta i karantän. Däremot krävs ett covid test på flygplatsen innan man släpps in i landet. Vissa resenärer behöver ett "Air Travel Pass", se mer information på MOH's webbsida .

Från den 1 september införs en förkortad karantänperiod till 7 dagar för vissa resenärer från följande länder: Australien (exkl. Victoria), Macao, Kina (fastlandet), Taiwan, Vietnam och Malaysia. Läs mer på MOH's webbsida

Personer över 12 år som sitter i hemkarantän utrustas sedan 10 augusti med en typ av elektronisk övervakningsutrustning som alerterar myndigheterna om man lämnar bostaden, alternativt får man ladda ner en specifik app som följer var man befinner sig.

Från och med 17 juni 2020 ska samtliga inresande testas för Covid-19 i slutet av sin karantän på egen bekostnad (kostnaden är cirka 180 SGD).

Ambassadens råd

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Singapore att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.  Ambassadens reseinformation uppdateras kontinuerligt. Ladda gärna ner appen UD Resklar där reseinformation är lättåtkomlig när du är ute och reser.

Det är fortfarande möjligt att boka biljett med kommersiellt flyg mellan Singapore och Sverige, men antalet förbindelser har blivit färre. Ambassaden uppmanar alla som har för avsikt att lämna Singapore inom snar framtid att boka en biljett så snart som möjligt.

Ministry of Health (Hälsoministeriet)  i Singapore uppdaterar kontinuerligt sin webbplats med information om läget i Singapore, råd och instruktioner.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Det är viktigt att svenska resenärer ser över sitt försäkringsskydd innan avresan.

Läs gärna Utrikesdepartementets information om avrådan och vanliga frågor och svar i hänseende till Coronaviruset. 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

WHO:s webbplats finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt sett förblir Singapore ett säkert land att vistas i. Vi rekommenderar dock svenskar i Singapore att hålla sig väl underrättade om utvecklingen i landet och regionen.

Terrorism

Singapore har hittills förskonats från terroristattacker. Planer på sådana har dock funnits, men avslöjats i tid. Terroristattacker mot Singapore kan inte uteslutas då Singapore bland annat är ett viktigt finansiellt- och transportcentrum.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer på UD:s sida om terrorism och turism

Naturförhållanden och katastrofer

Singapore ligger 136 km norr om ekvatorn och har ett utpräglat tropiskt klimat. Det är hett och fuktigt året om. Det finns ingen utpräglad regn- eller torrperiod utan årsnederbörden (ca 2400 mm) är relativt jämnt fördelad året om, dock med viss koncentration till november-februari.

Singapore är en relativt ren stad. Singapore är förskonat från tyfoner, vulkanutbrott och jordbävningar, även om vissa känningar av jordbävningar i Indonesien har förekommit med evakuering av byggnader som följd.

Singapore besväras av årligen förekommande luftföroreningar, så kallad "haze", som kommer från skogsbränder i Indonesien. Risken för "haze" är större under månaderna juli-oktober, men det varierar från år till år i vilken mån Singapores luftkvalitet påverkas. Media i Singapore ger fortlöpande information om läget. Information och rekommendationer från myndighet i Singapore, se länk:

http://www.nea.gov.sg/psi/

In- och utresebestämmelser

Vänligen notera att svenska ambassaden och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser och eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Restriktioner med anledning av utbrottet av Coronavirus - Läs mer under aktuella händelser

 Om du överskrider den tillåtna vistelsetiden kan du riskera böter och även eventuellt bli tagen i förvar och utvisad ur landet.

För inresa i Singapore krävs ett pass med en giltighetstid på minst 6 månader från och med det faktiskta inseredatumet.

Svenska provisoriska pass godtas för inresa i Singapore förutsatt att även dessa har en giltighetstid på minst 6 månader vid inresa.

Hälso- och sjukvård

Singapore är sannolikt den renaste staden i Sydostasien och tropiska sjukdomar är sällsynta. Besökare och bosatta i Singapore bör känna till att utbrott av denguefeber förekommer lokalt. Denguefeber är en virusinfektion som överförs av myggor. Om du får influensaliknande symtom som ihållande hög feber och värk i kroppen bör du uppsöka läkare för att kontrollera om du har smittats av denguefeber eller ej.

Vad kan du göra för att undvika dengue? Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för dengue, liksom för andra insektsöverförda sjukdomar. Aedesmyggorna är till skillnad från många andra myggarter även aktiva på dagtid. Man bör, särskilt på kvällarna när myggorna främst biter, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel. Medel innehållande DEET är särskilt verksamt. Du kan läsa mer om denguefeber och om hur du kan skydda dig mot den på följande hemsidor: Folkhälsomyndigheten,  WHO

Hepatit B är endemiskt bland befolkningen. För närvarande finns inga formella krav på vaccinering för Singapore men kontakta en vaccinationscentral i god tid före avresa från Sverige för aktuell information. Malaria finns i delar av Malaysia och Indonesien, varför malariaprofylax ibland bör intas inför resor i regionen.

Det finns såväl statliga som privata sjukhus av mycket god standard, se särskild lista på ambassadens hemsida: Adresser i Singapore – Sjukhus Sjukhuskostnaderna är dock relativt höga.

Inga fall av fågelinfluensa har rapporterats i Singapore: Information om fågelinfluensan

För mer information se även 1177:s reseråd till Singapore.

Vattenledningsvattnet kan drickas direkt från kranen.

Lokala lagar och sedvänjor

Singapore är ett förhållandevis kosmopolitiskt samhälle där många folkslag, sedvänjor och religioner är representerade.

OBS! Singapore har mycket stränga lagar för narkotikaförbrytelser. Smuggling, framställning och innehav av mycket små mängder narkotika innebär obligatoriskt dödsstraff, vilket även är påföljden för de allra grövsta brotten. Överhuvudtaget är straffsatserna på olika brott betydligt strängare jämfört med Sverige.

För införsel av receptbelagda läkemedel krävs ett läkarintyg på engelska som ska kunna uppvisas i tullen. Läs mer om införsel av läkemedel på Health Sciences Authoritys webbplats.

Det är i nuläget inte förbjudet att föra in cigaretter till Singapore. Det finns ingen tullfri kvot och man måste därför i princip betala både tull och skatt för det som man för in, oavsett hur liten kvantitet man har med sig.

Från och med den 1 augusti 2016 är det förbjudet att föra in snus till Singapore - även för eget bruk. Det är ej heller möjligt att förtulla snus. Ytterligare information finns på ambassadens hemsida: Införsel av snus till Singapore

Det är också förbjudet att införa tuggummi samt att spotta på gatan. Ytterligare information om olika förbud i Singapore finns på Singapore Costums hemsida.

Möjligheterna att demonstrera är kraftigt begränsade. Det finns även begränsningar och bestämmelser som reglerar rätten att strejka. Det är straffbart att bryta mot ovan nämnda regler.

Med anledning av förändringar i Singapores allmänna ordningsregler är det numer olagligt för utlänningar som ej kan påvisa permanent bosättning i Singapore att delta vid allmänna protester och sammankomster med politiskt syfte. Personer som befinner sig i anslutning till den allmänna sammankomsten riskerar att bli gripna och åtalade.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den personliga säkerheten får anses vara god. Våldsbrott mot västerlänningar tillhör ovanligheterna i Singapore och med normala försiktighetsåtgärder bör man som utlänning kunna leva tryggt. Fickstölder förekommer.

Trafiksäkerhet

Singapore har vänstertrafik. Det är viktigt att iaktta den största försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil.

Singapore har ett väl fungerande och billigt tunnelbane- och bussystem.

Resa i landet

Det är nödvändigt att ha en bra reseförsäkring innan man reser till Singapore liksom till alla andra länder. Om du har tecknat en reseförsäkring eller har en vanlig hemförsäkring och råkar ut för olycka, stöld eller annat som kan tänkas täckas av försäkringen ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med SOS-International, Euro-Alarm eller Europ Assistance.

Vid sjukhusvård kan sjukhuset behöva en garanti från ditt försäkringsbolag om att vården täcks av försäkringen.

I de flesta bankomater (ATM – Automated Teller Machine) kan man ta ut kontanter med VISA/MASTERCARD. Bankomater finns runt om i Singapore och även på Changi flygplats. På de flesta ställen kan man betala med kort men bland annat vissa lokala restauranger föredrar kontant betalning.

Om så skulle behövas, kan man snabbt skicka pengar från Sverige, till exempel via Western Union www.westernunion.com. Det krävs endast att någon deponerar pengar vid något av företagets kontor i Sverige.

Ibland drabbas Singapore av luftföroreningar så kallad "haze" och myndigheten, National Enviroment Agency, har en länk där man kan läsa de senaste PSI (Pollutant Standards Index) värdena: http://www.nea.gov.sg/anti-pollution-radiation-protection/air-pollution-control/psi/psi

Singapore har ett stort utbud av både restauranger och andra nöjen för mer information om turistutbud vänligen se: www.yoursingapore.com

COVID-19: Åtgärder i Sverige

UD:s reseavrådan med anledning av nya coronaviruset

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

1. UD förlänger avrådan från icke nödvändiga resor till Estland, Irland, Lettland och Litauen till och med den 4 november 2020.

UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

2. UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

För mer information, vänligen klicka här, alternativt läs mer om UD:s arbete med anledning av coronaviruset på Regeringskansliets webbplats. 

Tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige

Den svenska regeringen beslutade den 22 oktober 2020 att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till Sverige till 22 decemberp 2020. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. Samtidigt har regeringen beslutat att lätta på restriktionerna för fler resenärer.  

Mer information finns i "Frågor och svar", dels på regeringens webbplats samt på polismyndighetens webbplats.