• Svenska

Om utlandet Singapore

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan kontinuerligt vid förändringar.

Senast uppdaterad 06 mar 2024, 15.51

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt sett är Singapore ett säkert land att vistas i. Vi rekommenderar dock svenskar i Singapore att hålla sig väl underrättade om utvecklingen i landet och regionen.

Terrorism

Singapore har hittills förskonats från terroristattacker. Planer på sådana har dock funnits, men avslöjats i tid. Terroristattacker mot Singapore kan inte uteslutas då Singapore bland annat är ett viktigt finansiellt- och transportcentrum.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer på UD:s sida om terrorism och turism

Naturförhållanden och katastrofer

Singapore ligger 136 km norr om ekvatorn och har ett utpräglat tropiskt klimat. Det är hett och fuktigt året om. Det finns ingen utpräglad regn- eller torrperiod utan årsnederbörden (ca 2400 mm) är relativt jämnt fördelad året om, dock med viss koncentration till november-februari.

Singapore är en relativt ren stad. Singapore är förskonat från tyfoner, vulkanutbrott och jordbävningar, även om vissa känningar av jordbävningar i Indonesien har förekommit med evakuering av byggnader som följd.

Singapore kan besväras luftföroreningar, så kallad "haze", som kommer från skogsbränder i Indonesien. Risken för "haze" är större under månaderna juli-oktober, men det varierar från år till år i vilken mån Singapores luftkvalitet påverkas. Media i Singapore ger fortlöpande information om läget. Information och rekommendationer från myndighet i Singapore, se länk:
http://www.nea.gov.sg/psi/

In- och utresebestämmelser

Vänligen notera att svenska ambassaden och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser och eventuella visumkrav. Det är viktigt att kontrollera aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Samtliga resenärer behöver fylla i ett "SG Arrival Card" innan ankomst till Singapore. Detta görs på via nätet på  ICA:s webbsida och är kostnadsfritt. 

För information om mellanlanding i Singapore, läs mer på ICA:s webbsida.

För inresa i Singapore krävs ett pass med en giltighetstid på minst 6 månader från och med det faktiskta inseredatumet.

Svenska provisoriska pass godtas för inresa i Singapore förutsatt att även dessa har en giltighetstid på minst 6 månader vid inresa.

Svenska medborgare kan resa viseringfritt till Singapore. Det innebär att viseringen utfärdas vid ankomsten. Om du överskrider den tillåtna vistelsetiden kan du riskera böter och även eventuellt bli tagen i förvar och utvisad ur landet.

Införsel av läkemedel, cigaretter, snus etc

För införsel av vissa receptbelagda läkemedel krävs att man ansöker om införseltillstånd i förväg. Läs mer om införsel av läkemedel på Health Sciences Authoritys webbplats. Där kan du även fylla i ett webbformulär med de läkemedel du behöver föra in i landet och se om det krävs någon åtgärd.

Det är i nuläget inte förbjudet att föra in cigaretter till Singapore. Det finns dock ingen tullfri kvot och man måste därför i princip betala både tull och skatt.

Det är förbjudet att föra in all typ av snus inklusive snus-substitut till Singapore - även för eget bruk. Ytterligare information finns på sidan Införsel av snus till Singapore

Det är även förbjudet att föra in tuggummi i landet.

Ytterligare information om införsel av varor till Singapore finns på Singapore Customs webbsida.

Hälso- och sjukvård

Singapore är sannolikt den renaste staden i Sydostasien och tropiska sjukdomar är sällsynta. Besökare och bosatta i Singapore bör känna till att utbrott av denguefeber förekommer lokalt. Denguefeber är en virusinfektion som överförs av myggor. Om du får influensaliknande symtom som ihållande hög feber och värk i kroppen bör du uppsöka läkare för att kontrollera om du har smittats av denguefeber.

Vad kan du göra för att undvika dengue? Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för dengue, liksom för andra insektsöverförda sjukdomar. Aedesmyggorna är till skillnad från många andra myggarter även aktiva på dagtid. Man bör, särskilt på kvällarna när myggorna främst biter, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel. Medel innehållande DEET är särskilt verksamt. Du kan läsa mer om denguefeber och om hur du kan skydda dig mot den på följande hemsidor: Folkhälsomyndigheten,  WHO

Hepatit B är endemiskt bland befolkningen. För närvarande finns inga formella krav på vaccinering för Singapore men kontakta en vaccinationscentral i god tid före avresa från Sverige för aktuell information. Malaria finns i delar av Malaysia och Indonesien, varför malariaprofylax ibland bör intas inför resor i regionen.

Det finns såväl statliga som privata sjukhus av mycket god standard, se särskild lista på ambassadens hemsida: Adresser i Singapore – Sjukhus Sjukvårdskostnaderna är relativt höga och besökande rekommenderas att ha en reseförsäkring.

Inga fall av fågelinfluensa har rapporterats i Singapore: Information om fågelinfluensan

Vatten kan drickas direkt från kranen.

Lokala lagar och sedvänjor

Singapore är ett förhållandevis kosmopolitiskt samhälle där många folkslag, sedvänjor och religioner är representerade. 

Det är förbjudet att kasta skräp och spotta på allmän plats. 

Att störa ordningen genom förargelseväckande beteende och att slåss på allmän plats kan ge fängelse, höga böter eller båda. Hot eller våld, verbalt eller fysiskt, mot tjänsteman är en allvarlig förseelse.

Singapore har mycket stränga lagar för narkotikaförbrytelser. Smuggling, framställning och innehav av mycket små mängder narkotika innebär obligatoriskt dödsstraff, vilket även är påföljden för de allra grövsta brotten. Överhuvudtaget är straffsatserna på olika brott betydligt strängare jämfört med Sverige.

Möjligheterna att demonstrera är kraftigt begränsade. Det finns även begränsningar och bestämmelser som reglerar rätten att strejka. Det är straffbart att bryta mot ovan nämnda regler. Det är olagligt för personer som inte bor permanent i Singapore att delta vid allmänna protester och sammankomster med politiskt syfte. Personer som befinner sig i anslutning till den allmänna sammankomsten riskerar att bli gripna och åtalade.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den personliga säkerheten får anses vara god. Våldsbrott tillhör ovanligheterna i Singapore och med normala försiktighetsåtgärder bör man som utlänning kunna leva tryggt. Fickstölder förekommer.

Trafiksäkerhet

Singapore har vänstertrafik. Det är viktigt att iaktta den största försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil.

Singapore har ett väl fungerande och billigt tunnelbane- och bussystem.

Resa i landet

Det är nödvändigt att ha en bra reseförsäkring innan man reser till Singapore liksom till alla andra länder. Om du har tecknat en reseförsäkring eller har en vanlig hemförsäkring och råkar ut för olycka, stöld eller annat som kan tänkas täckas av försäkringen ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med SOS-International, Euro-Alarm eller Europ Assistance.

Vid sjukhusvård kan sjukhuset behöva en garanti från ditt försäkringsbolag om att vården täcks av försäkringen.

I de flesta bankomater (ATM – Automated Teller Machine) kan man ta ut kontanter med VISA/MASTERCARD. Bankomater finns runt om i Singapore och även på Changi flygplats. På de flesta ställen kan man betala med kort men bland annat vissa lokala restauranger föredrar kontant betalning.

Om så skulle behövas, kan man snabbt skicka pengar från Sverige, till exempel via Western Union www.westernunion.com. Det krävs endast att någon deponerar pengar vid något av företagets kontor i Sverige.

Ibland drabbas Singapore av luftföroreningar så kallad "haze" och myndigheten, National Enviroment Agency, har en länk där man kan läsa de senaste PSI (Pollutant Standards Index) värdena: www.nea.gov.sg

Singapore har ett stort utbud av både restauranger och andra nöjen för mer information om turistutbud vänligen se: www.yoursingapore.com

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer