Meny
  • Svenska

Om utlandet Singapore

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 15 maj 2020, 09.59

Aktuella händelser

Angående åtgärder i Sverige (avrådan för resor till alla länder samt inreseförbud) med anledning av COVID-19, läs mer här.

Nya restriktioner för att minska smittspridningen i Singapore 

Den 21 april meddelade Singapores myndigheter att nuvarande ”circuit breaker” förlängs till den 1 juni. Ytterligare åtgärder tas, läs mer information här.

Den 7 april införde Singapore en rad nya restriktioner (en s.k. ”circuit breaker”) för att minska spridningen av COVID-19. Bland de senaste åtgärderna ingår att samtliga skolor nu stängts och alla elever istället övergått till hemundervisning. Endast arbetsplatser vars verksamhet bedöms vara ”nödvändig” tillåts fortsätta verka, all annan verksamhet har stängts ned.

Restauranger, caféer, ”hawker centres” etc får endast servera mat för avhämtning. Mataffärer och apotek håller öppet som vanligt. Sociala sammankomster, också av privat natur, är inte längre tillåtna. De senaste restriktionerna gäller för nuvarande fram till den 1 juni.  (förlängt från den 4 maj till den 1 juni). Mer information återfinns på Ministry of Healths (Hälsoministeriet) webbsida 

Observera att det sedan 14 april är obligatoriskt att använda ansiktsmask när man befinner sig utanför sin bostad. Detta gäller alla utom små barn under två år. Endast vid tuffare motion utomhus (exempelvis löpning) kan masken tillfälligt tas av. Mer information finns i Ministry of Healths nyhetsbrev.

Regler kring inresa i/transit i Singapore

Korttidsbesökare

Sedan 23 mars är det inte tillåtet för korttidsbesökare att resa in i eller att mellanlanda i Singapore.

För information om andra möjliga resrutter och informationen om inreserestriktioner till olika länder hänvisas till branschorganisationen IATA.

Besökare som har ömmande skäl att besöka Singapore kan ansöka om detta genom att fylla i och sända in en blankett till tillsammans med en kopia på sitt pass och andra stödjande dokument. Se blankett och adressinformation på Immigration & Checkpoint Authoritys, ICA, webbsida

Besökare som redan befinner sig i Singapore är inte inkluderade i inreseförbudet. Om man är tvingad att förlänga sin vistelse kan man ansöka om detta i ett onlineformulär.

Återvändande boende (Permanent Residents, Long-Term Pass, exempelvis Student Pass samt Work Pass)

 

Inresetillstånd för Long-Term Pass Holders

Sedan 29 mars 2020 krävs inresetillstånd för alla med långtidsvisering (Long-Term Pass, LTP) som avser resa in i eller återvända till Singapore. Detta inkluderar alla som har Long-Term Visit Pass (LTVP), studentvisering (STP) och de som erhållit In-Principle Approval (IPA) för en långtidsvisering (LTP).

OBS att tillståndet ska vara godkänt INNAN vederbörande påbörjar sin resa till Singapore. Man ansöker genom att skicka en ansökan till epostadressen ICA_nCoV_request@ica.gov.sg.

Om tillstånd godkänns kommer den ansökande att få ett inreseintyg som är giltigt i två veckor. Detta ska visas upp för flygbolaget när man checkar in samt för tulltjänsteman när man anländer till Singapore. Om man anländer till Singapore utan giltigt tillstånd får man inte resa in i Singapore, och man måste flyga ut ur Singapore inom 48 timmar på egen bekostnad.

Mer detaljerad information angående ovanstånde finns i nyhetsbrev från Ministry of Health.

Inresetillstånd för Work Pass Holders

Personer med arbetstillstånd (Work Pass holders, exempelvis Employment Pass) och deras familjemedlemmar ska erhålla tillstånd från Ministry of Manpower, innan inresan.

Arbetsgivare ansöker online på https://form.gov.sg/#!/5e3cbabee41f590012014e91. Personer med arbetstillstånd (Work Pass) som anländer till Singapore utan giltigt tillstånd får inte resa in i Singapore, och måste flyga ut ur Singapore inom 48 timmar på egen bekostnad.

Sedan den 23 mars 2020 gäller att av personer med arbetstillstånd (Work Pass holders, exempelvis Employment Pass) får endast vissa yrkesgrupper, till exempel de som jobbar inom sjukvård och transport, och deras anhöriga resa in i Singapore.

Personer som fått nej på sin ansökan ska avvakta med att resa in i eller återvända till Singapore. Om man ändå reser till Singapore återkallas personens Work Pass och kommer inte kunna arbeta i Singapore i framtiden.

Mer detaljerad information angående ovanstånde finns i nyhetsbrev från Ministry of Health.

Hälsodeklaration

Sedan 27 mars 2020 ska alla som reser in i Singapore ha fyllt i en elektronisk hälsodeklaration vid ankomsten till Singapore.  Hälsodeklaration

Karantän

Samtliga inkommande resenärer beordras till karantän under 14 dagar vid ankomsten till Singapore. För mer information, vänligen se ICA's hemsida.

Att bryta en karantän är straffbart med upp till sex månaders fängelse och/eller böter på SGD 10 000.

Konsekvenser för innehavare av Long-term Pass eller Work pass som reser ut ur Singapore 

För innehavare av Long-Term pass eller Work Pass och deras familjemedlemmar (dependents) som lämnar Singapore efter 27 mars 2020 kommer handläggningen av deras ansökningar att återvända till Singapore att nedprioriteras. Detta kan innebära signifikanta väntetider.

En Long term pass holders som lämnat Singapore efter 27 mars 2020 som efter återkomsten till Singapore blir inlagd på sjukhus på grund av misstanke om/symtom av COVID-19, kommer själv få stå för kostnaden för sjukhusvistelsen.

Med information finns i nyhetsbrev från Ministry of Health av 24 mars 2020.

Ambassadens råd

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Singapore att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.  Ambassadens reseinformation uppdateras kontinuerligt. Ladda gärna ner appen UD Resklar där reseinformation är lättåtkomlig när du är ute och reser.

Det är fortfarande möjligt att boka biljett med kommersiellt flyg mellan Singapore och Sverige, men antalet förbindelser har blivit färre. Ambassaden uppmanar alla som har för avsikt att lämna Singapore inom snar framtid att boka en biljett så snart som möjligt.

Ministry of Health (Hälsoministeriet)  i Singapore uppdaterar kontinuerligt sin webbplats med information om läget i Singapore, råd och instruktioner.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Det är viktigt att svenska resenärer ser över sitt försäkringsskydd innan avresan.

Läs gärna Utrikesdepartementets information om avrådan och vanliga frågor och svar i hänseende till Coronaviruset. 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

WHO:s webbplats finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt sett förblir Singapore ett säkert land att vistas i. Vi rekommenderar dock svenskar i Singapore att hålla sig väl underrättade om utvecklingen i landet och regionen.

Terrorism

Singapore har hittills förskonats från terroristattacker. Planer på sådana har dock funnits, men avslöjats i tid. Terroristattacker mot Singapore kan inte uteslutas då Singapore bland annat är ett viktigt finansiellt- och transportcentrum.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer på UD:s sida om terrorism och turism

Naturförhållanden och katastrofer

Singapore ligger 136 km norr om ekvatorn och har ett utpräglat tropiskt klimat. Det är hett och fuktigt året om. Det finns ingen utpräglad regn- eller torrperiod utan årsnederbörden (ca 2400 mm) är relativt jämnt fördelad året om, dock med viss koncentration till november-februari.

Singapore är en relativt ren stad. Singapore är förskonat från tyfoner, vulkanutbrott och jordbävningar, även om vissa känningar av jordbävningar i Indonesien har förekommit med evakuering av byggnader som följd.

Singapore besväras av årligen förekommande luftföroreningar, så kallad "haze", som kommer från skogsbränder i Indonesien. Risken för "haze" är större under månaderna juli-oktober, men det varierar från år till år i vilken mån Singapores luftkvalitet påverkas. Media i Singapore ger fortlöpande information om läget. Information och rekommendationer från myndighet i Singapore, se länk:

http://www.nea.gov.sg/psi/

In- och utresebestämmelser

Vänligen notera att svenska ambassaden och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser och eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Restriktioner med anledning av utbrottet av Coronavirus - Läs mer under aktuella händelser

 Om du överskrider den tillåtna vistelsetiden kan du riskera böter och även eventuellt bli tagen i förvar och utvisad ur landet.

För inresa i Singapore krävs ett pass med en giltighetstid på minst 6 månader från och med det faktiskta inseredatumet.

Svenska provisoriska pass godtas för inresa i Singapore förutsatt att även dessa har en giltighetstid på minst 6 månader vid inresa.

Hälso- och sjukvård

Singapore är sannolikt den renaste staden i Sydostasien och tropiska sjukdomar är sällsynta. Besökare och bosatta i Singapore bör känna till att utbrott av denguefeber förekommer lokalt. Denguefeber är en virusinfektion som överförs av myggor. Om du får influensaliknande symtom som ihållande hög feber och värk i kroppen bör du uppsöka läkare för att kontrollera om du har smittats av denguefeber eller ej.

Vad kan du göra för att undvika dengue? Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för dengue, liksom för andra insektsöverförda sjukdomar. Aedesmyggorna är till skillnad från många andra myggarter även aktiva på dagtid. Man bör, särskilt på kvällarna när myggorna främst biter, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel. Medel innehållande DEET är särskilt verksamt. Du kan läsa mer om denguefeber och om hur du kan skydda dig mot den på följande hemsidor: Folkhälsomyndigheten,  WHO

Hepatit B är endemiskt bland befolkningen. För närvarande finns inga formella krav på vaccinering för Singapore men kontakta en vaccinationscentral i god tid före avresa från Sverige för aktuell information. Malaria finns i delar av Malaysia och Indonesien, varför malariaprofylax ibland bör intas inför resor i regionen.

Det finns såväl statliga som privata sjukhus av mycket god standard, se särskild lista på ambassadens hemsida: Adresser i Singapore – Sjukhus Sjukhuskostnaderna är dock relativt höga.

Inga fall av fågelinfluensa har rapporterats i Singapore: Information om fågelinfluensan

För mer information se även 1177:s reseråd till Singapore.

Vattenledningsvattnet kan drickas direkt från kranen.

Lokala lagar och sedvänjor

Singapore är ett förhållandevis kosmopolitiskt samhälle där många folkslag, sedvänjor och religioner är representerade.

OBS! Singapore har mycket stränga lagar för narkotikaförbrytelser. Smuggling, framställning och innehav av mycket små mängder narkotika innebär obligatoriskt dödsstraff, vilket även är påföljden för de allra grövsta brotten. Överhuvudtaget är straffsatserna på olika brott betydligt strängare jämfört med Sverige.

För införsel av receptbelagda läkemedel krävs ett läkarintyg på engelska som ska kunna uppvisas i tullen. Läs mer om införsel av läkemedel på Health Sciences Authoritys webbplats.

Det är i nuläget inte förbjudet att föra in cigaretter till Singapore. Det finns ingen tullfri kvot och man måste därför i princip betala både tull och skatt för det som man för in, oavsett hur liten kvantitet man har med sig.

Från och med den 1 augusti 2016 är det förbjudet att föra in snus till Singapore - även för eget bruk. Det är ej heller möjligt att förtulla snus. Ytterligare information finns på ambassadens hemsida: Införsel av snus till Singapore

Det är också förbjudet att införa tuggummi samt att spotta på gatan. Ytterligare information om olika förbud i Singapore finns på Singapore Costums hemsida.

Möjligheterna att demonstrera är kraftigt begränsade. Det finns även begränsningar och bestämmelser som reglerar rätten att strejka. Det är straffbart att bryta mot ovan nämnda regler.

Med anledning av förändringar i Singapores allmänna ordningsregler är det numer olagligt för utlänningar som ej kan påvisa permanent bosättning i Singapore att delta vid allmänna protester och sammankomster med politiskt syfte. Personer som befinner sig i anslutning till den allmänna sammankomsten riskerar att bli gripna och åtalade.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den personliga säkerheten får anses vara god. Våldsbrott mot västerlänningar tillhör ovanligheterna i Singapore och med normala försiktighetsåtgärder bör man som utlänning kunna leva tryggt. Fickstölder förekommer.

Trafiksäkerhet

Singapore har vänstertrafik. Det är viktigt att iaktta den största försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil.

Singapore har ett väl fungerande och billigt tunnelbane- och bussystem.

Resa i landet

Det är nödvändigt att ha en bra reseförsäkring innan man reser till Singapore liksom till alla andra länder. Om du har tecknat en reseförsäkring eller har en vanlig hemförsäkring och råkar ut för olycka, stöld eller annat som kan tänkas täckas av försäkringen ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med SOS-International, Euro-Alarm eller Europ Assistance.

Vid sjukhusvård kan sjukhuset behöva en garanti från ditt försäkringsbolag om att vården täcks av försäkringen.

I de flesta bankomater (ATM – Automated Teller Machine) kan man ta ut kontanter med VISA/MASTERCARD. Bankomater finns runt om i Singapore och även på Changi flygplats. På de flesta ställen kan man betala med kort men bland annat vissa lokala restauranger föredrar kontant betalning.

Om så skulle behövas, kan man snabbt skicka pengar från Sverige, till exempel via Western Union www.westernunion.com. Det krävs endast att någon deponerar pengar vid något av företagets kontor i Sverige.

Ibland drabbas Singapore av luftföroreningar så kallad "haze" och myndigheten, National Enviroment Agency, har en länk där man kan läsa de senaste PSI (Pollutant Standards Index) värdena: http://www.nea.gov.sg/anti-pollution-radiation-protection/air-pollution-control/psi/psi

Singapore har ett stort utbud av både restauranger och andra nöjen för mer information om turistutbud vänligen se: www.yoursingapore.com

COVID-19: Åtgärder i Sverige

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juli 2020.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. 

Läs mer om avrådan för resor till alla länder

Tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige

Den svenska regeringen beslutade den 14 maj 2020 att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till Sverige till 15 juni 2020. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. 

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter förlängdes det till och med den 15 maj i enlighet med rekommendation av kommissionen.

Inreseförbudet har inte ändrats i sak. På samma sätt som tidigare gäller inreseförbudet som utgångspunkt alla utländska medborgare som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.

Svenska medborgare omfattas inte av förbudet. Inte heller hindrar inreseförbudet resor inom EU.

Läs mer i pressmeddelande från Justitiedepartementet samt frågor och svar på regeringens webbsida