• Svenska

Om utlandet Seychellerna

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 28 dec 2022, 10.58

Aktuella händelser

Svenskar som befinner sig i Seychellerna uppmanas att ladda ner appen UD Resklar samt aktivera pushnotiser för appen och att anmäla sig till Svensklistan.

Det vilar fortsatt ett stort ansvar på den enskilda resenären. Man behöver se till att ha ett fullgott försäkringsskydd och kontrollera vad försäkringen täcker för den resa man planerar. Svenska resenärer uppmanas att noga följa händelseutvecklingen genom media och ambassadens reseinformation samt följa lokala myndigheters anvisningar. 

För närvarande får UD och ambassaden många frågor om utlandsresor under Coronapandemin. Här kan du ta del av svaren på de vanligaste frågorna

Lokala lagar och sedvänjor

Droganvändning och -smuggling är allvarliga brott som kan ge långa fängelsestraff.

Att bada toppless är förbjudet på en del stränder. Nudism accepteras inte.

Allmänna säkerhetsläget

Brottsligheten är låg i Seychellerna men det har skett en ökning i antalet rån och inbrott under senare år. Generella försiktighetsåtgärder bör vidtas. Sjöröveri är ett allvarligt hot i Adenviken och Indiska oceanen och har förekommit så långt som 1000 nautiska mil från den somaliska kusten, även om antalet incidenter minskat under de senaste åren. Segelbåtar är särskilt sårbara. Den landbaserade turismen på Seychellerna påverkas för närvarande inte av sjöröveriaktiviteterna.

Det har förekommit några sjöröveridåd i vatten direkt utanför Seychellerna. Europeiska unionens maritima insats i Adenviken och Indiska oceanen EUNAVFOR samarbetar med myndigheter på Seychellerna mot sjöröveriaktiviteterna.

Lokal media: Seychelles Nation

Terrorism

Hotbilden för terrorism i Seychellerna är låg men du bör vara medveten om den globala risken för urskillningslösa terroristattacker på allmän plats, särskilt de som besöks av utländska resenärer.

Naturförhållanden och katastrofer

Säsongsbundna förändringar i sjöförhållanden betyder att det finns starka strömmar på stränderna vid olika tidpunkter. Stränder som erbjuder simning under den sydöstra monsunen (maj-september) kanske inte är säkra under den nordöstra monsunen (november-mars). Drunkningsolyckor har inträffat. Farliga strömmar kan uppstå vid den populära stranden i Beau Vallon då sjön är hård. Fråga lokalbefolkningen om råd.

In- och utresebestämmelser

Visum krävs inte för resenärer med svenskt pass eller övriga EU-medborgare. Däremot krävs ett inresetillstånd, 'Travel Authorization', som man söker via den här hemsidan: https://seychelles.govtas.com/

Om man anländer till Seychellerna från eller via ett gula febern-drabbat område måste man ha ett så kallat ”gult kort” med giltig gula febern vaccination med sig för att bli insläppt in i landet. För ytterligare information om krav kring inreseregler gällande gula febern kontakta myndigheterna i Seychellerna

Råd och information för turister som planerar att resa till Seychellerna finns här: http://tourism.gov.sc/

För frågor som rör visering, uppehållstillstånd och inreseregler i Seychellerna hänvisas till landets myndigheter. Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Seychellerna är begränsad, särskilt på de mer avlägsna öarna där läkare ofta saknas. Det största sjukhuset finns i huvudstaden Victoria, tel: +248 4388 000blobid0.png. Du bör uppsöka en vaccinationscentral innan du reser till Seychellerna och se till att alla lämpliga vaccinationer är aktuella.

Myndigheterna i Seychellerna har vidtagit åtgärder för att försöka begränsa spridningen av Covid-19. Den senaste informationen om dessa åtgärder finns här: http://www.health.gov.sc/ 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsfrekvensen i Seychellerna är låg men du bör vidta förnuftiga försiktighetsåtgärder. Var uppmärksam, särskilt om du rör dig ute på egen hand, i isolerade områden eller efter mörkrets inbrott. Stränder, parkerade bilar och turisters boende är populära mål för tjuvar.

Trafiksäkerhet

Ön Mahé är bergig och vägarna är smala och slingrande. Säkerhetsbarriärer är sällsynta. Var försiktig när du kör och undvik mer avlägsna vägar, särskilt på natten. Bussar är det enda kollektiva transportmedlet. Vid transport med taxi, förhandla om priset innan du påbörjar din resa. Svenskt körkort gäller i upp till tre månader.