• Svenska

Om utlandet Schweiz

Nationellt id-kort i Schweiz

Covid-19 har fortsatt påverkan på ambassadens möjligheter att ta emot ansökningar om ID-/resehandling och besökare med andra ärenden.


Ambassaden uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om och följa den schweiziska regeringens riktlinjer. Läs mer om vad det innebär.

Läs mer om frågor och svar angående pass, sammordningsnummer och besökstider.

- - - - - - - - - - - - 


Svenska medborgare kan ansöka om ett nationellt id-kort hos svensk passmyndighet, både utomlands och i Sverige.

Av det nationella id-kortet framgår att du är svensk medborgare. Det har en giltighetstid om fem år och är utfärdat på svenska och engelska. Det nationella ID-kortet går att använda som ID-handling i Sverige.

Med det nationella ID-kortet kan man resa till följande länder utan att medföra pass: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  • Ansökan om nationellt ID-kort görs på samma sätt som en ansökan om ordinarie pass. Ansökan om ordinarie pass
  • Avgiften betalas vid ansökningstillfället med Postfinance- / Maestrokort eller kontant.
  • För utlämning av nationellt ID-kort vid konsulat tillkommer en portoavgift som betalas vid ansökningstillfället samt en utlämningsavgift som betalas kontakt när ID-kortet hämtas ut.

För ansökan om nationellt ID-kort i Sverige, se Polisens hemsida: Polisen

Nationellt id-kort

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer