Meny
  • Svenska

Om utlandet Schweiz

Nationellt id-kort i Schweiz

I Schweiz råder extraordinärt läge. Sedan den 16 mars råder extraordinärt läge. Det innebär bland annat att rätten att röra sig ute har begränsats i hela Schweiz.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om och följa den schweiziska regeringens riktlinjer. Läs mer om vad det innebär här.

Som en följd av detta erbjuder ambassaden för närvarande endast mycket begränsad service rörande pass/ID-kort och för samtliga besök på ambassaden gäller tidsbokning.

Online tidsbokningen för pass-/ID-kortsansökan är stängd tills vidare.

Nya ansökningar om pass/ID-kort tas endast emot i mycket brådskande och akuta fall. Förfrågan om tidsbokning sänds i dessa fall till ambassaden via e-post: ambassaden.bern-passtid@gov.se

Om du inom de närmaste veckorna redan har en tid bokad för pass-/ID-kortsansökan kommer du att kontaktas av ambassaden.

Gäller din tidsbokning längre fram i tiden, håll dig uppdaterad via webbsidan och sociala medier där vi meddelar så snart tidsbokningen online åter öppnar.

Nya pass/ID-kort kan fortfarande hämtas ut. Du behöver då en bokad tid för besöket. För närvarande makuleras inga pass/ID-kort om de ligger längre än liggetiden, därför kan du gärna avvakta med att hämta ut ditt pass/ID-kort. Om du har en annan giltig resehandling från t.ex. ett annat medborgarskap rekommenderar vi dig att hämta ut passe/ID-kortett när vi återgått till ordinarie besökstider för hämtning av pass/ID-kort, utan tidsbokning.

- - - - - - -

Svenska medborgare kan ansöka om ett nationellt id-kort hos svensk passmyndighet, både utomlands och i Sverige.

Av det nationella id-kortet framgår att du är svensk medborgare. Det har en giltighetstid om fem år och är utfärdat på svenska och engelska. Det nationella ID-kortet går att använda som ID-handling i Sverige.

Med det nationella ID-kortet kan man resa till följande länder utan att medföra pass: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  • Ansökan om nationellt ID-kort görs på samma sätt som en ansökan om ordinarie pass. Ansökan om ordinarie pass
  • Avgiften betalas vid ansökningstillfället med Postfinance- / Maestrokort eller kontant.
  • För utlämning av nationellt ID-kort vid konsulat tillkommer en portoavgift som betalas vid ansökningstillfället samt en utlämningsavgift som betalas kontakt när ID-kortet hämtas ut.

För ansökan om nationellt ID-kort i Sverige, se Polisens hemsida: Polisen

Nationellt id-kort

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer