• Svenska

Om utlandet Schweiz

Nationellt ID-kort i Schweiz


Var vänlig och besök även vår sida "Att ansöka om pass i Schweiz". Där finns viktig information angående pass/ID-kort och ert besök på ambassaden.

Nya pass och nationella identitetskort den 1 januari 2022

I januari 2022 får svenska pass och nationella id-kort nya
säkerhetsdetaljer och nytt utseende. Ansökningsavgiften
påverkas inte och du som har ett giltigt pass eller nationellt idkort
behöver inte ansöka om nytt.

Fingeravtryck i nationella identitetskort
Sökandens fingeravtryck sparas i kortets chip. Barn under sex år och personer som av fysiska skäl inte kan lämna fingeravtryck undantas från kravet att lämna fingeravtryck.

Kortare giltighetstider
En annan säkerhetsåtgärd är att giltighetstiden för nationella identitetskort till barn under tolv år sänks från fem år till tre år. Giltighetstiden begränsas även till högst ett år för personer som av fysiska skäl är tillfälligt förhindrade att lämna fingeravtryck.

Ansöka om nationell id-kort på distans är ej längre tillåten.

Med det nationella ID-kortet kan man resa till följande länder utan att medföra pass: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  • Ansökan om nationellt ID-kort görs på samma sätt som en ansökan om ordinarie pass. Ansökan om ordinarie pass
  • Avgiften betalas vid ansökningstillfället med Postfinance-kort, Debit-kort och kontanter.
  • För utlämning av nationellt ID-kort vid konsulat tillkommer en portoavgift som betalas vid ansökningstillfället samt en utlämningsavgift som betalas kontakt när ID-kortet hämtas ut.

För ansökan om nationellt ID-kort i Sverige, se Polisens hemsida: Polisen

Tillbaka till sidan Att ansöka om pass i Schweiz.