• Svenska

Om utlandet Saudiarabien

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Saudiarabien

 


Ambassaden i Riyadh tar emot ett stort antal ansökningar om pass för svenska minderåriga. Ambassaden tillämpar strikt de regler som gäller för ansökan om pass för svenska barn. Vi ber er därför vänligen noga läsa igenom vilka krav som ställs som nedan:

  • Grundregeln är att barnet måste komma till ambassaden tillsammans med båda sina vårdnadshavare/föräldrar.
  • Blanketten ”Vårdnadshavares medgivande” ska fyllas i på ambassaden av båda vårdnadshavarna och en ambassadtjänsteman bevittnar namnteckningarna. Om en av vårdnadshavarna inte kan komma till ambassaden vid ansökningstillfället ska blanketten ”Vårdnadshavares medgivande”, fyllas i på annan svensk ambassad eller hos polisen i Sverige
  • Båda föräldrarna ska ta med och styrka sina identiteter alltid med pass eller annan giltig fotolegitimation
  • Barnets tidigare pass ska medtas (vi behåller inte passet under handläggningstiden).
  • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med svenskt domstolsbeslut.
  • Blanketten ”Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap” ska i förväg fyllas i och tas med vid ansökningstillfället

Uppgift om vem som är vårdnadshavare för ett svenskt barn fött utomlands saknas tyvärr ibland i det svenska passystemet som ambassaden har tillgång till. Vårdnadshavare måste då styrka sin relation till barnet alltid med ett personbevis/familjebevis från Skatteverket samt ofta också annan relevant dokumentation t.ex födelsebevis i original etc. Personbevis begär man som vårdnadshavare direkt från Skatteverket i Sverige. Ett personbevis får ej vara mer än tre månader gammalt. Om man är osäker på om ens barn är registrerat i passystemet så är det bra att för säkerhets skull ta med ett nytt personbevis när man ska söka pass för barn. Ambassaden tar ej kontakt med Skatteverket utan man måste själv som förälder begära denna dokumentation från Skatteverket.

  • Pass för vuxna måste alltid hämtas ut personligen. För barn kan dock en av vårdnadshavare ensam hämta ut barnets pass om han/hon har med en bevittnad fullmakt från den andra vårdnadshavaren. Barnet behöver inte vara med och hämta passet. En fullmakt för att hämta ut sitt barns pass ska alltså vara undertecknad av den andra vårdnadshavaren samt bevittnad av en oberoende person. En bevittnad fullmakt ska helst var stämplad, och alltid vara underskriven med namn, titel och telefonnummer för den som bevittnat fullmakten. Exempelvis kan en fullmakt bevittnas av barnets skola/lärare, lokal polisstation etc. Ambassaden förbehåller sig rätten att neka utlämnade av pass om fullmakten inte uppfyller krav som ovan. Det är bra om en ensam vårdnadshavare som ska hämta ut pass för sitt barn också har med sig den andra vårdnadshavarens pass.

N.B. Ambassaden behöver en kopia av alla handlingar och handlingarna måste dessutom kunna visas upp i original. Vi har inte möjlighet att ta emot en passansökan som inte är komplett.

Passavgiften är SAR 675. Den betalas i förväg till Sveriges ambassads konto i:

Alawwal Bank
Konto nr: 037.013.971.011
Iban nr: SA 16 5000 0000 0370 1397 1011
Swift: AAALSARI
Adress: Diplomatic Quarter, Riyadh

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer