• Svenska

Om utlandet Saudiarabien

Förnyelse av körkort

Körkortslagen föreskriver att du antingen måste vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader för att kunna förnya ditt svenska körkort. 

Du som inte är permanent bosatt i Sverige, utan i ett land utanför EES kan inte förnya ditt svenska körkort. Istället gäller reglerna om körkort i det land du är permanent bosatt i.

Du som är folkbokförd i Sverige men tillfälligt befinner dig utomlands på grund av studier, arbete eller en längre resa, kan fortfarande förnya ditt svenska körkort och få det utlämnat på en svensk ambassad eller ett konsulat.

Det är Transportstyrelsen som prövar var du är permanent bosatt när det gäller körkortsfrågor.

Mer information om hur du förnyar ditt körkort finns på Transportstyrelsens webbplats.

*EES-länderna:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Senast uppdaterad 02 nov 2023, 16.04