• Svenska

Om utlandet Saudiarabien

Namnändring

 

Om du på grund av till exempel giftermål ändrat namn erfordras följande:

  • Du ska fylla i blanketten SKV 7630 om namnändring. Den kan erhållas av ambassaden/generalkonsulatet eller Skatteverket. Läs och följ anvisningarna på blanketten noggrant.
         > Blankett SKV 7630
  • Vid giftermål måstevigselbevis bifogas. Observera att din make/maka måste också underteckna blanketten.
  • Namnändringen ska skickas till det lokala skattekontor där du senast var folkbokförd.
         > Adresser till Skatteverkets lokalkontor
  • Om du senare ansöker om nytt pass bör du ta med dig ett personbevis från Skatteverket med gjord namnändring. Obs! En utländsk myndighets beslut om namnändring godtas inte.

Avgift ska erläggas kontant i lokal valuta vid ansökningstillfället.

Senast uppdaterad 20 mar 2018, 14.51