• Svenska

Om utlandet Samoa

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 08 maj 2024, 11.05

Aktuella händelser

Coronavirus (COVID-19)
För senaste information om inresebestämmelser för Samoa, se

> Government of Samoa

Allmänna säkerhetsläget

Kom ihåg att anmäla din utlandsvistelse.

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Cyklonsäsongen varar från november till april. Under den här perioden är risken för översvämningar, jordskred och störningar i infrastrukturen påtaglig. Om en cyklon är på väg bör du ta reda på var närmaste skyddsrum finns eller vidta andra åtgärder samt följa lokala myndigheters anvisningar.

För mer information, se World Meteorological Organisation.

Tidvattnets rörelser kan resultera i kraftiga strömmar i laguner och vid stränder. Olyckor med dödlig utgång har inträffat.

In- och utresebestämmelser

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Passets giltighetstid

För att resa in i landet krävs det att resenärens pass har en giltighetstid om minst sex månader från det datum resenären reser in i landet.

Visum

Svenska resenärer behöver inte visum i Samoa om de stannar i landet mindre än sextio dagar.

För information om visumregler kontakta Samoas ambassad i Bryssel:
Epost: samoaembassy@skynet.be Telefon: +32 2660 84 54.

Tullbestämmelser

Strikta restriktioner gäller för import av vapen, växter, animaliska produkter, husdjur, droger och pornografiskt material. För mer information, se Myndigheten för turism i Samoa.

Hälso- och sjukvård

I Samoa finns risk för att drabbas av virusinfektionen zika. För mer information se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Denguefeber förekommer i Samoa. Denguefeber och vissa andra sjukdomar sprids via myggbett och förebyggande åtgärder rekommenderas.

Vattenburna sjukdomar inklusive hepatit och tyfoidfeber förekommer i Samoa. Det rekommenderas att koka allt dricksvatten eller köpa vatten på flaska. De luftburna sjukdomarna tuberkulos och mässling förekommer också i Samoa.

Vaccinering mot tyfoidfeber, hepatit A och B rekommenderas samt vaccinering mot rabies vid längre vistelser i landet. Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan. 

HIV-positiva resenärer kan behöva genomgå intervju när de anländer till Samoa. Resenärer som har frågor kring detta kan kontakta Samoanska Immigrationsmyndigheten innan avresa för mer information och rådgivning.
Telefon : +685-20291, +685-20292
E-post: immigration@mpmc.gov.ws

Lokala lagar och sedvänjor

Straffbestämmelser

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga. Ofta rör det sig om långvariga fängelsedomar. Även tillbehör eller verktyg för att använda, producera eller gömma droger är olagliga exempelvis haschpipor och dylikt.

Homosexuella förbindelser är förbjudna och straffbelagda. Offentliga ömhetsbetygelser bör undvikas i största möjliga mån.

Klädsel och uppförande i landet följer en konservativ standard.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Överlag rekommenderas försiktighet vid besök till barer och nattklubbar, i synnerhet i avlägsna områden.

Bortsprungna hundar är ett problem i Samoa och hundattacker i stadsområden och på stranden förekommer.

Trafiksäkerhet

År 2009 bytte Samoa till vänstertrafik. De flesta bilarna i Samoa är dock fortfarande byggda för högertrafik.

Försäkringsskydd

Övriga upplysningar

Turistinformation Samoa
Storbritanniens reseinformation för Samoa

Resa i landet

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023