• Svenska

Om utlandet Ryssland

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

 

Avrådan

Ryska Federationen (Ryssland) - avrådan

UD avråder från alla resor till Ryska Federationen (Ryssland).

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 02 jan 2023, 15.02

Aktuella händelser

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Ryssland.

Det allmänna säkerhetsläget i regionen har försämrats. Svenskar som befinner sig i Ryssland uppmanas att följa händelseutvecklingen via internationell massmedia och ambassadens reseinformation, skriva upp sig på svensklistan och ladda ner appen UD Resklar. Glöm inte att avregistrera dig från listan när du lämnar landet.

Kontrollera att ditt pass är giltigt. 

Viktig information för dubbla medborgare.  Om du har svenskt-ryskt dubbelt medborgarskap bör du vara uppmärksam på att du i Ryssland av de ryska myndigheterna betraktas som rysk medborgare. Den svenska ambassadens möjligheter att ge konsulärt stöd kan i denna situation begränsas ytterligare. Läs mer om dubbelt medborgarskap här:Dubbelt medborgarskap - Regeringen.se

 

Med anledning av att Ryssland gjort en partiell mobilisering är det svårt att resa ut ur landet. Flygbiljetter säljs slut mycket fort.

Luftrummet i Ryssland och omkringliggande länder har stängts eller begränsats för flyg från Ryssland. Det kan därför vara betydligt svårare för de som planerar att lämna landet att hitta transportalternativ. Om du befinner dig i Ryssland kan det vara bra att omgånde se över hemresemöjligheter.

Det går inte längre att använda utländska betalkort i kortterminaler och inte heller att ta ut kontanter i bankomater med dessa.

Ett kraftigt försämrat säkerhetsläge kan begränsa ambassadens möjligheter att ge konsulärt stöd.

Gränsövergångar

  • Finland

Gränsövergångarna mellan Ryssland och Finland vid Torfyanovka-Vaalimaa och Brusnichnoe-Nuijamaa är öppna för vägburen passagerartrafik dagtid (godstrafik även nattetid). För ryska medborgare är möjligheten att beviljas inresa i Finland begränsad.

Nattetid kan passageraröverfart enligt uppgift medges endast mot uppvisande av transferbiljett vidare från Finland, som gör att väntan till nästa dag ej är möjlig. Gränsövergångarna vid Raja-Jooseppi, Salla och Lyuttya-Vartius är öppna för passagerartrafik dagtid. Gränsövergången vid Svetogorsk-Imatra är stängd för persontrafik.

Observera att det inte är tillåtet att korsa den finsk-ryska landgränsen till fots. För detaljerad och uppdaterad information, inklusive aktuella Covid-restriktioner, kontakta den finska gränspolisen

  • Lettland

De två gränsövergångarna mellan Ryssland och Lettland vid Ubylinka-Grebneva och Burachki-Terehova är öppen dygnet runt för EU-medborgare, personer med uppehållstillstånd i ett EU-land. Gränspassage medges både med bil och till fots. Observera att det fortfarande krävs europeiskt covidbevis eller ett giltigt PCR-test för att korsa gränsen. Möjligheten till kollektivtransport över den lettiska gränsen är begränsad och egen bil rekommenderas. För mer information, kontakta den lettiska gränspolisen

  • Estland

Gränsövergången mellan Ryssland och Estland vid Ivangorod-Narva är öppen för EU-medborgare dygnet runt, inklusive övergång till fots.

Gränsövergångarna vid Shumilkino-Luhamaa samt Pechory-Koidula är öppna dygnet runt för EU-medborgare för vägburen transport. För detaljerad och uppdaterad information, inklusive aktuella Covid-restriktioner, kontakta den estniska gränspolisen

  • Litauen

De två gränsövergångarna från Kaliningrad till Litauen (Sovetsk-Panemuné och Cernyshevskoe - Kybartai) är öppna dygnet runt för EU-medborgare. Från och med den 31 mars kan även medborgare i tredje land resa in i Litauen. Transitresenärer är undantagna från kravet att uppvisa giltigt vaccinationsbevis eller PCR-test. Läs mer här.  

  • Norge

Storskogs/Borisoglebsks gränsövergång är öppen dagtid (08.00-15.00 norsk tid/09.00-16.00 rysk tid) för EU-medborgare.  Passage över den rysk-norska gränsen får i normalfallet ej ske till fots. Inga möjligheter till kollektiv transport/taxi över gränsen uppges finnas. För information hänvias till Polisen Storskog grenseovergangssted – Politiet.no

Busstrafik

Om du saknar egen bil och önskar korsa gränsen till Finland eller Estland, kan till exempel följande buss-/transportbolag kontaktas: www.luxexpress.eu (Estland och Finland), www.ecolines.net (Estland och Finland), en.hh-kuriiri.fi (Finland), bus.sovavto.ru (Finland), skandinavia.spb.ru(Finland).

Flygtrafik

Enligt officiella ryska uppgifter har elva flygplatser i södra Ryssland tillfälligt stängts. De aktuella flygplatserna finns på följande orter: Rostov-na-donu, Krasnodar, Anapa, Gelendzjik, Elista, Belgorod, Brjansk, Kursk, Lipetsk, Voronezj och Simferopol (på illegalt annekterade Krim). 

Flygtrafik mellan Moskva och ett antal orter i södra Ryssland har dirigerats om till andra flygplatser, bland annat Sotji.

Covid-19

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande.

Allmänna säkerhetsläget

 

Säkerhetsläget i Ryssland varierar stort beroende på var i landet man vistas – se UD:s avrådan längs upp på sidan. Det allmänna säkerhetsläget har förbättrats sedan början av 2000-talet, och brottsnivåerna ligger idag i höjd med länder inom EU. Samtidigt har Ryssland upprepade gångar drabbats av terrordåd. Svenska besökare bör hålla sig informerade om vad som händer på orten där man vistas via media, ambassadens reseinformation på hemsidan samt via sitt resebolag. Resenärer uppmanas att följa råd och rekommendationer från lokala myndigheter i säkerhetsfrågor. 

Moskva samt ett antal andra städer i landet har drabbats av ett stort antal bombhot riktade mot bland annat köpcentrum, järnvägsstationer och skolor. Svenska resenärer uppmanas att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, och på andra platser med större folksamlingar samt att följa lokala myndigheters anvisningar.

Terrorism


Med anledning av att terrororganisationen IS uttalat hot mot bl.a. Ryssland har polis på federal nivå höjt sin beredskap i hela Ryssland. Särskilda polisinsatser koncentreras till industrizoner, marknader, allmänna transportmedel och platser där många människor vistas. Beredskapen på landets kärnkraftverk har också höjts.

Ryssland har de senaste åren drabbats av flera terrordåd, huvudsakligen i Norra Kaukasus eller med koppling till detta område (se avrådan längst upp på sidan). Bl.a. har Moskva upprepade gånger utsatts för attentat och i slutet av 2013 drabbades Volgograd av tre terrordåd med tiotals dödsoffer. St Petersburg drabbades i början av april 2017 av terrordåd i dess tunnelbana med ett flertal döda och skadade som följd.

Allmänna råd till svenska resenärer är att vara pålästa och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till.  Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammahanget, särskilt på platser, i och omkring offentlige byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Ryssland drabbas sällan av naturkatastrofer men det har förekommit svårsläckta skogsbränder samt kraftiga översvämningar i delar av landet.

In- och utresebestämmelser

 
Visum

Svenska ambassaden ansvarar ej för ryska inresebestämmelser. Kontrollera aktuella regler med ryska myndigheter eller närmaste ryska ambassad/konsulat. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver visum för resa till Ryssland. Information om viseringar finns på ryska ambassadens i Stockholm webbplats: www.ryssland.se

E-visa till Kaliningrad samt St Petersburg/Leningrad län

Sedan en tid tillbaka kan svenska medborgare ansöka om s k e-visering till vissa områden av Ryssland. Det har dock kommit till ambassadens kännedom att vissa problem med e-viseringar har förekommit. Problemen som uppstått inkluderar bland annat bokstäver som å, ä, ö, ü, men även andra inkörningsproblem. Ambassaden omber den sökande att noggrant läsa igenom instruktionerna i samband med ansökningsförfarandet där informationen framgår.

Vid frågor och problem hänvisas till ryska federationens ambassad i Stockholm eller Rysslands generalkonsulat i Göteborg.  För mer information angående e-visering kontakta ryska myndigheter.

Ditt pass ska vara giltigt minst sex månader efter det att viseringen löper ut. Ditt visum måste täcka alla dagar du vistas i landet. Ansök gärna om ett par extra dagar om du av någon anledning skulle behöva stanna ytterligare någon dag (missad flight, sjukdom etc). Att stanna kvar i landet utan giltig visering kan i värsta fall leda till deportering samt inreseförbud på 5 år. Kontrollera tidsperioden när passet har viserats. Notera att visum behövs även i transit om du måste byta flygplats, eller om du byter mellan terminalerna (dock ej mellan terminalerna  D-F) på flygplatsen Sjeremetjevo. Ambassaden kan ej hjälpa till med att förlänga en visering som gått ut, vänd er till den som står som "sponsor/inbjudare" på er visering eller direkt till ryska myndigheter på flygplatsen (om t ex ert flyg blivit inställt och ni inte hinner lämna landet före viseringen går ut). Vid inresan skriver passkontrollanten ut ett s k migrationskort (en vit papperslapp)  som läggs i passet. Detta ska sedan visas upp vid utresan ur Ryssland.  Det är mycket viktigt att se till att ej tappa detta kort och det är dessutom inte möjligt att checka-in på hotell utan detta "migrationskort". Om kortet förstörs eller förloras måste detta meddelas till lokala myndigheter inom tre dagar.

Utöver detta kan det noteras att landgränsövergången (med bil eller tåg) mellan Ryssland och Belarus enligt rysk lagstiftning inte är en internationell gränsövergång. Detta innebär att tredjelandsmedborgare med giltigt ryskt visum riskerar att nekas inresa till Belarus (t.ex. har det förekommit vissa problem för EU-medborgare vid gränsövergången Zaolsja-Kruglovka).

Skulle du bli bestulen på ditt pass måste du ansöka om ett provisoriskt pass på ambassaden i Moskva eller generalkonsulatet i Sankt Peterburg.

Viseringskrav för transit i Moskva från Belarus 

Observera att man inte kan flyga transit från Belarus via Moskva utan att först ha ansökt om rysk visering! Visering i passet måste göras i Sverige på ryska ambassaden före avresa då det inte går att anskaffa sig rysk visering på flygplatserna i Moskva.

Flyg från Belarus landar alltid på inrikesterminalen i Moskva. För att byta terminal krävs visum. Personer utan giltigt visum till Ryssland kan få böter och inreseförbud.

Om du planerar att resa till angränsande länder är det särskilt viktigt att läsa på vad som gäller vid gränspassage till/från Belarus, Ukraina och Georgien. Se även respektive ambassads reserekommendationer. 

Notera Utrikesdepartementets avrådan för  resor till vissa områden i närliggande länder.  

Registrering

Utländska medborgare som besöker Ryssland måste registreras hos Federal Migration Service om vistelsen sträcker sig över mer än sju arbetsdagar. Registreringen ska göras inom tre arbetsdagar från ankomsten. Registreringen ska göras antingen av den man bor hos (till exempel hotell) eller den man blivit inbjuden av (till exempel organisation, företag, privatperson). När registreringen är gjord ska du få ett stämplat kvitto av den som registrerat dig och när du lämnar Ryssland ska du ha  kvittot med dig vid passkontroll.

Om du ska resa inom Ryssland måste nyregistrering göras i det fall du stannar längre än sju arbetsdagar på någon ort.

Ambassaden rekommenderar besökare att följa bestämmelserna om registrering.

Valutarestriktioner

Belopp motsvarande högst 10 000 USD får fritt föras ut ur landet utan valutadeklaration. Utförsel av högre belopp kräver särskilt tillstånd. Samma belopp gäller vid införsel.

Rubel är det enda betalningsmedel som gäller i Ryssland. Priser kan i vissa fall anges i euro eller dollar men räknas alltid om till rubel enligt av försäljningsstället fastlagd dagskurs.

Hälso- och sjukvård

Information om Coronaviruset

Uppdaterad information om coronaviruset hittar ni här.

European Medical Center

De flesta svenskar i Moskva vänder sig till kliniken/sjukhuset European Medcial Center (EMC), som har engelsktalande personal och som vid behov kan remittera till ryska specialsjukhus.

Tel: +7 495 933 6655 (24/7)
Tandläkare: +7 495 933 0002
Fax: +7 495 933 6650

 

Lokala lagar och sedvänjor


I Ryssland måste svenska medborgare följa rysk lagstiftning som kan skilja sig avsevärt från svensk. Polis och andra myndighetspersoner talar inte alltid engelska. Har man blivit arresterad eller medtagen till en polisstation ska man be att Sveriges ambassad underrättas.

Situationen för HBTQ-personer i Ryssland

Homosexualitet är inte straffbelagt i Ryssland. Ambassaden rekommenderar dock resenärer att vara uppmärksamma på att intolerans förekommer mot homosexuella, bisexuella och transpersoner, vilket ibland resulterar i diskriminering och i vissa fall våldshandlingar. Sedan juni 2013 är det olagligt att sprida så kallad ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer” bland minderåriga. 

Kriminalitet och personlig säkerhet


Brottsligheten i Ryssland varierar beroende på tid och plats (se avrådan längst upp på sidan). Uppmärksamhet, vaksamhet och försiktighet bör iakttas för att minska risken att utsättas för fickstölder, rån och överfall. Precis som i andra länder bör man vara särskilt försiktig nattetid, särskilt om man är ensam ute.

Rasistiskt motiverade brott mot personer med icke-europeiskt ursprung, liksom hatbrott mot HBTQ-personer har ökat i takt med framväxten av extremnationalistiska grupper.

Trafiksäkerhet


Det ryska vägnätet är betydligt mer olycksdrabbat än det svenska. Besökare uppmanas till stor försiktighet. Vägnätet är av mycket varierande kvalitet och många vägar är kraftigt underdimensionerade till följd av den ökade biltrafiken. Trafikkulturen är hård och trafikregler, inklusive hastighetsbegränsningar, ignoreras av många trafikanter. Fotgängare rör sig ofta nära vägbanan, även nattetid, och bär i regel inte reflexer.

Försäkringsskydd

Var noga med att teckna en reseförsäkring eller kontrollera att hemförsäkringen har reseskydd. Tänk på att reseförsäkringen i regel upphör att gälla efter 45 dagar. Om du stannar längre än 45 dagar måste du lösa en extra reseförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet eller närliggande land är kostsamma och svåra att arrangera utan privat sjukförsäkring.

Tänk även på att UD:s avrådan från resor till delar av Ryssland kan få konsekvenser för villkoren i din försäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Övriga upplysningar

Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert sätt. Gör kopior av alla värdehandlingar såsom pass (även på viseringen), biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en uppsättning separat från originalen, som förvaras på ett säkert ställe.

Varning för nätbedrägerier

Ambassaden tar regelbundet emot telefonsamtal och e-postmeddelanden från personer som har utsatts för nätbedrägerier, där man ofta blir ombedd att överföra pengar till någon i Ryssland. Mer information finns här.