Meny
  • Svenska

Om utlandet Ryssland

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

 

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här
Avrådan

Ryska Federationen (Ryssland) - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till områden som ligger närmare än tio kilometer från Rysslands gräns till de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk, dvs. i de ryska regionerna Belgorod, Voronezj och Rostov.

Vidare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de ryska delrepublikerna Tjetjenien, Ingusjetien, Dagestan och Nordossetien, Kabardinien-Balkarien (inklusive Elbrusområdet), Karatjajevo-Tjerkessien samt de östra och södra delarna av regionen Stavropolskij Kraj.

Senast uppdaterad 18 jun 2020, 12.05

Aktuella händelser

Utlandsresor från Sverige - avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES och Schengenområdet till och med den 31 augusti 2020. Samtidigt häver UD sin avrådan för Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien från och med den 30 juni 2020. Anledningen till att avrådan hävs för dessa länder är att de har beslutat att öppna upp för resande från Sverige och övriga EU, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer för svenskar minimerats. För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli.

VIKTIG RESEINFORMATION I KORTHET

Här är några viktiga punkter i ambassadens reseinformation. Scrolla ner för att läsa den fullständiga reseinformationen!

  • Utländska medborgare, vars ryska uppehållstillstånd och viseringar löpt ut, kan stanna i Ryssland till och 15 september 2020 utan att ansöka om förlängning. 
  • Svenska medborgare och andra personer med hemvist i Sverige kan resa landvägen via Finland på väg hem till Sverige. Detta gäller även ryska medborgare med svenskt PUT/UAT.
  • Tågtrafiken till och från Finland är inställd sedan 13 april. Reguljär internationell flygtrafik är stoppad sedan den 27 mars.
  • Det ryska inreseförbudet för utländska medborgare gäller tills vidare. Något slutdatum har inte offentliggjorts, men gränsen har öppnats för vissa personkategorier.
  • Personer som är undantagna från inreseförbudet måste iaktta två veckors karantän i bostaden efter ankomst till Ryssland.
  • Olika ryska regioner har infört olika restriktioner. I Moskva hävs restriktionerna som begränsar rörelsefriheten från och med den 9 juni.

Moskva lyfter restriktioner

Från och med den 9 juni häver Moskva de restriktioner som under lång tid inneburit stora begränsningar i människors rörelsefrihet. Alla invånare tillåts gå ut som de själva vill, även äldre och kroniskt sjuka. Det innebär att systemet med digitala passersedlar och experimentet med promenader enligt ett komplicerat schema inte längre gäller.

Den 16 juni öppnas bland annat bibliotek, muséer och restaurangernas uteserveringar. Större idrottsevenemang tillåts också, på villkor att åskådarläktarna bara fylls till 10 procent.

Den 23 juni tillåts restauranger och caféer öppna fullt ut. Dessutom öppnas idrottsanläggningar, simhallar, daghem, lekplatser och utegym.

Kravet på ansiktsmask vid aktiviteter utomhus gäller fortfarande, precis som krav att bära ansiktsmask och handskar i butiker och i kollektivtrafiken (inklusive taxi och hyrcyklar).

Läs mer på borgmästarens hemsida (på ryska).

Obs! Restriktionerna varierar mellan olika ryska regioner och ändras regelbundet. Därför rekommenderas svenska medborgare att noga höra sig för om vilka regler som gäller i den region de befinner sig i.


Den ryska gränsen

Rysslands premiärminister Michail Misjustin har undertecknat ett beslut som innebär att den stängda ryska gränsen öppnas för vissa personkategorier. Ryska medborgare tillåts lämna landet för att arbeta och studera, samt för att uppsöka sjukvård i annat land eller ta hand om sjuka anhöriga.

Från och med 18 mars förbjöds utländska medborgare att resa in i Ryssland. Undantag gjordes för diplomater, godstransporter och privatpersoner som reser till Ryssland med anledning av nära släktings död samt några andra kategorier. Den 8 juni meddelade premiärminister Michail Misjustin att listan med undantag utökas. Nu ska utländska medborgare även kunna resa till Ryssland för att vårda nära anhörig eller om de själva är i behov av rysk sjukvård. 

Enligt ett regeringsbeslut den 25 juni tillåts även vissa högspecialiserade experter resa in i Ryssland, om de finns med på en särskild lista. 

Det var i slutet av mars som Rysslands regering gav order om att landets yttre gräns ska stängas som ett led i kampen mot coronaviruset. Beslutet innebar kraftiga restriktioner för trafiken över alla ryska gränsövergångar på land och till sjöss, men restriktionerna lyfts nu alltså delvis.

Redan den 29 april kom ett regeringsbeslut som gav ryska medborgare med dubbelt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i annat land (eller annat dokument som visar att personen har rätt att vistas permanent i landet) rätt att vid ett tillfälle resa ut ur Ryssland för att åka hem. 

Det är fortfarande oklart när inreseförbudet till Ryssland kan hävas i sin helhet för alla personkategorier.

 

Stopp för flygtrafiken

Rysslands regering har beordrat luftfartsmyndigheten att stoppa internationell flygtrafik från och med den 27 mars. Stoppet gäller all reguljär och chartrad trafik mellan Ryssland och utländska destinationer, med undantag för särskilda flyg som behövs för att hämta hem ryska medborgare.

Trots flygstoppet uppger Aeroflot att vissa flyglinjer, inklusive till ett fåtal destinationer i Europa, upprätthålls även efter den 27 mars. För information om vilka flighter som fortfarande går hänvisas till Aeroflots hemsida www.aeroflot.ru.

Internationell flygtrafik till och från Ryssland kan tidigast komma igång som vanligt igen den 1 augusti, enligt ett telegram som Rossaviatsija skickat till landets flygplatser. 

Hemresa via Finland

Gränsen mellan Finland och Ryssland stängdes den 17 mars efter beslut från Finlands regering. Medborgare i Schengen/EU/EES tillåts fortfarande passera gränsen för att komma hem. Gränsen kan inte korsas till fots eller med taxi. Den som reser i privat bil måste åtföljas av bilens registrerade ägare. 

Enligt information från ryska myndigheter tillåts svenska medborgare som reser i ryskregistrerade bilar korsa gränsen vid Torfjanovka (Vyborg). 

Även Ryssland har stängt sina yttre gränser tills vidare. Men enligt ett regeringsbeslut den 29 april har ryska medborgare med dubbelt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i annat land (eller annat dokument som visar att personen har rätt att vistas permanent i landet) rätt att vid ett tillfälle resa ut ur Ryssland för att åka hem.

Finlands regering har beslutat att persontrafik med färja ska upphöra från och med den 11 april. Färjetrafiken från Finland till Sverige kommer dock trots detta att vara öppen tills vidare för resenärer som reser hem genom Finland. 

Obs! Eftersom situationen kan ändras snabbt uppmanar ambassaden svenska medborgare att själva söka information via ryska myndigheter om aktuell status kring gränsövergångarna, och kontrollera med flygbolaget vilka rutter som fortfarande är öppna.

Förlängning av ryska viseringar 

Utländska medborgare och statslösa personer, vars ryska uppehållstillstånd och viseringar löpt ut, kan stanna i Ryssland till och 15 september 2020 utan att ansöka om förlängning. Det är innebörden i ett beslut av presidenten. Regeln gäller personer som anlände till Ryssland efter den 15 mars.


Ryska tillfälliga lagar med anleding av coronaviruset

Den 19 mars publicerade den ryska myndigheten Rospotrebnadzor en förordning som innebär att alla personer som anländer till Ryssland måste:

1) omedelbart i samband med ankomsten informera myndigheterna om var i utlandet man varit och under hur lång tid. Man ska också uppge sin kontaktinformation och berätta på vilken adress myndigheterna kan nå en i Ryssland. Detta görs genom att ringa ett särskilt telefonnummer som varje region ska upprätta. 

2) iaktta självisolering i hemmet på ett sådant sätt att ingen kontakt sker med andra personer. Isoleringen skall fortgå i två veckor från ankomstdagen. Om förutsättningar saknas för isolering i hemmet har myndigheterna rätt att isolera personen på sjukhus. 

3) vid försämrad hälsa, omedelbart tillkalla sjukvård i hemmet och inte uppsöka vårdinrättning. 

Särskilda karantänsbestämmelser i Moskva

Moskvas borgmästare har bestämt att alla som uppvisar symptom på akuta luftvägssjukdomar (inte bara bekräftat coronasjuka) måste isolera sig i bostaden. Dessa personer tillåts bara lämna bostaden för att uppsöka sjukvård. Personer i samma hushåll tillåts fortfarande lämna hemmet för att gå till närmaste öppna affär, slänga sopor eller rasta husdjur max 100 meter från bostaden. 

Svenska medborgare som rest in till Moskva fram till den 17:e mars informeras om att Moskva stad den 16 mars uppdaterade förordningen från 5 mars om förhöjt beredskapsläge med anledning av coronaviruset. Enligt förordningen måste nu alla individer som anländer från samtliga EU-länder samt  Kina, Sydkorea, Iran, Serbien, Albanien, Storbritannien, Nordmakedonien, Montenegro, Andorra, Norge, Schweiz, Island, Monaco, Lichtenstein, Moldavien, Belarus, Ukraina, Bosnien och Herzegovina, Vatikanstaten, San Marino, Kroatien och USA: 

(1) Informera om att de anlänt till Ryska Federationen, var de varit, datum för vistelsen i de angivna länderna/områdena, samt uppge sin kontaktinformation genom att ringa nummer +7 (495) 870 45 09

(2) Stanna hemma i 14 dagar även om man är symptomfri. Detta krav gäller även personer som delar boende med personen ifråga. Omedelbart när de första symptomen uppstår be om vård i hemmet och inte besöka medicinska vårdinrättningar. 

(3) Följa läkares anvisningar om karantän i bostaden. 

Enligt myndigheterna gäller ovan punkt ett (1) de som anlänt från andra länder som  inte nämns ovan med registrerade corona-fall.  

Undantag görs för vårdpersonal samt för företagsledare och andra medarbetare, vars närvaro på arbetsplatsen bedöms som kritisk viktig för att företagen ska fungera.

Mer information om Moskva finns under menyn ”Särskilda regler som begränsar rörelsefriheten i Moskva”. 

 

Särkilda bestämmelser för S:t Petersburg och Leningrad län

S:t Petersburg 

Restriktionerna varierar mellan olika ryska regioner och ändras regelbundet. Därför rekommenderas svenska medborgare att noga höra sig för om vilka regler som gäller i den region de befinner sig i.

I S:t Petersburg rekommenderas invånarna att sätta sig i självisolering. Vid besök i affärer, kommunala inrättningar eller liknande, skall engångshandskar och munskydd användas. Utomhus rekommenderas munskydd och handskar. Teatrar, muséer, biografer, gym, affärer, restauranger, kaféer och andra inrättningar är stängda. Endast livsmedelsbutiker och apotek håller öppet. Viss möjlighet finns att beställa hämtmat.

Alla som återvänder från utlandet ska sitta karantän i 14 dagar. 

Den 16 mars ställdes flyg in till samtliga EU-destinationer från S:t Petersburgs flygplats.

Tåg till och från Finland ställdes in den 13 april. 

Svenska resenärer som behöver återvända hem hänvisas till informationen ovan (se Hemresa via Finland). 

Enligt ett presidentdekret från den 18 april har giltighetstiden för samtliga viseringar, uppehållstillstånd och arbetstillstånd automatiskt förlängts, (i de fall de löpte ut under perioden 15 mars -15 juni).

Om du har frågor gällande viseringar vänligen kontakta +7 (812) 573 30 02.

Sjukhusen i S:t Petersburg har stängt för allmänvård och behandlar förutom covid-19-patienter endast akuta hälsotillstånd.

Leningrad län

I Leningrad län lyftes de flesta restriktioner den 11 maj, men på flera ställen är det bland annat krav på munskydd.

Det råder förbud mot skogspromenader i både S:t Petersburg och i Leningrad län.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Allmänna säkerhetsläget

 

Säkerhetsläget i Ryssland varierar stort beroende på var i landet man vistas – se UD:s avrådan längs upp på sidan. Det allmänna säkerhetsläget har förbättrats sedan början av 2000-talet, och brottsnivåerna ligger idag i höjd med länder inom EU. Samtidigt har Ryssland upprepade gångar drabbats av terrordåd. Svenska besökare bör hålla sig informerade om vad som händer på orten där man vistas via media, ambassadens reseinformation på hemsidan samt via sitt resebolag. Resenärer uppmanas att följa råd och rekommendationer från lokala myndigheter i säkerhetsfrågor. 

Moskva samt ett antal andra städer i landet har drabbats av ett stort antal bombhot riktade mot bland annat köpcentrum, järnvägsstationer och skolor. Svenska resenärer uppmanas att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, och på andra platser med större folksamlingar samt att följa lokala myndigheters anvisningar.

Terrorism


Med anledning av att terrororganisationen ISIL uttalat hot mot bl.a. Ryssland har polis på federal nivå höjt sin beredskap i hela Ryssland. Särskilda polisinsatser koncentreras till industrizoner, marknader, allmänna transportmedel och platser där många människor vistas. Beredskapen på landets kärnkraftverk har också höjts.

Ryssland har de senaste åren drabbats av flera terrordåd, huvudsakligen i Norra Kaukasus eller med koppling till detta område (se avrådan längst upp på sidan). Bl.a. har Moskva upprepade gånger utsatts för attentat och i slutet av 2013 drabbades Volgograd av tre terrordåd med tiotals dödsoffer. St Petersburg drabbades i början av april 2017 av terrordåd i dess tunnelbana med ett flertal döda och skadade som följd.

Allmänna råd till svenska resenärer är att vara pålästa och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till.  Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammahanget, särskilt på platser, i och omkring offentlige byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Ryssland drabbas sällan av naturkatastrofer men det har förekommit svårsläckta skogsbränder samt kraftiga översvämningar i delar av landet.

In- och utresebestämmelser

 
Visum

Svenska ambassaden ansvarar ej för ryska inresebestämmelser. Kontrollera aktuella regler med ryska myndigheter eller närmaste ryska ambassad/konsulat. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver visum för resa till Ryssland. Information om viseringar finns på ryska ambassadens i Stockholm webbplats: www.ryssland.se

E-visa till Kaliningrad samt St Petersburg/Leningrad län

Sedan en tid tillbaka kan svenska medborgare ansöka om s k e-visering till vissa områden av Ryssland. Det har dock kommit till ambassadens kännedom att vissa problem med e-viseringar har förekommit. Problemen som uppstått inkluderar bland annat bokstäver som å, ä, ö, ü, men även andra inkörningsproblem. Ambassaden omber den sökande att noggrant läsa igenom instruktionerna i samband med ansökningsförfarandet där informationen framgår.

Vid frågor och problem hänvisas till ryska federationens ambassad i Stockholm eller Rysslands generalkonsulat i Göteborg.  För mer information angående e-visering kontakta ryska myndigheter: http://electronic-visa.kdmid.ru. 

Ditt pass ska vara giltigt minst sex månader efter det att viseringen löper ut. Ditt visum måste täcka alla dagar du vistas i landet. Ansök gärna om ett par extra dagar om du av någon anledning skulle behöva stanna ytterligare någon dag (missad flight, sjukdom etc). Att stanna kvar i landet utan giltig visering kan i värsta fall leda till deportering samt inreseförbud på 5 år. Kontrollera tidsperioden när passet har viserats. Notera att visum behövs även i transit om du måste byta flygplats, eller om du byter mellan terminalerna (dock ej mellan terminalerna  D-F) på flygplatsen Sjeremetjevo. Ambassaden kan ej hjälpa till med att förlänga en visering som gått ut, vänd er till den som står som "sponsor/inbjudare" på er visering eller direkt till ryska myndigheter på flygplatsen (om t ex ert flyg blivit inställt och ni inte hinner lämna landet före viseringen går ut). Vid inresan skriver passkontrollanten ut ett s k migrationskort (en vit papperslapp)  som läggs i passet. Detta ska sedan visas upp vid utresan ur Ryssland.  Det är mycket viktigt att se till att ej tappa detta kort och det är dessutom inte möjligt att checka-in på hotell utan detta "migrationskort". Om kortet förstörs eller förloras måste detta meddelas till lokala myndigheter inom tre dagar.

Utöver detta kan det noteras att landgränsövergången (med bil eller tåg) mellan Ryssland och Belarus enligt rysk lagstiftning inte är en internationell gränsövergång. Detta innebär att tredjelandsmedborgare med giltigt ryskt visum riskerar att nekas inresa till Belarus (t.ex. har det förekommit vissa problem för EU-medborgare vid gränsövergången Zaolsja-Kruglovka).

Skulle du bli bestulen på ditt pass måste du ansöka om ett provisoriskt pass på ambassaden i Moskva eller generalkonsulatet i Sankt Peterburg.

Viseringskrav för transit i Moskva från Belarus 

Observera att man inte kan flyga transit från Belarus via Moskva utan att först ha ansökt om rysk visering! Visering i passet måste göras i Sverige på ryska ambassaden före avresa då det inte går att anskaffa sig rysk visering på flygplatserna i Moskva.

Flyg från Belarus landar alltid på inrikesterminalen i Moskva. För att byta terminal krävs visum. Personer utan giltigt visum till Ryssland kan få böter och inreseförbud.

Om du planerar att resa till angränsande länder är det särskilt viktigt att läsa på vad som gäller vid gränspassage till/från Belarus, Ukraina och Georgien. Se även respektive ambassads reserekommendationer. 

Notera Utrikesdepartementets avrådan för  resor till vissa områden i närliggande länder.  

Registrering

Utländska medborgare som besöker Ryssland måste registreras hos Federal Migration Service om vistelsen sträcker sig över mer än sju arbetsdagar. Registreringen ska göras inom tre arbetsdagar från ankomsten. Registreringen ska göras antingen av den man bor hos (till exempel hotell) eller den man blivit inbjuden av (till exempel organisation, företag, privatperson). När registreringen är gjord ska du få ett stämplat kvitto av den som registrerat dig och när du lämnar Ryssland ska du ha  kvittot med dig vid passkontroll.

Om du ska resa inom Ryssland måste nyregistrering göras i det fall du stannar längre än sju arbetsdagar på någon ort.

Ambassaden rekommenderar besökare att följa bestämmelserna om registrering.

Valutarestriktioner

Belopp motsvarande högst 10 000 USD får fritt föras ut ur landet utan valutadeklaration. Utförsel av högre belopp kräver särskilt tillstånd. Samma belopp gäller vid införsel.

Rubel är det enda betalningsmedel som gäller i Ryssland. Priser kan i vissa fall anges i euro eller dollar men räknas alltid om till rubel enligt av försäljningsstället fastlagd dagskurs.

Hälso- och sjukvård

Information om Coronaviruset

Uppdaterad information om coronaviruset hittar ni här.

European Medical Center

De flesta svenskar i Moskva vänder sig till kliniken/sjukhuset European Medcial Center (EMC), som har engelsktalande personal och som vid behov kan remittera till ryska specialsjukhus.

Tel: +7 495 933 6655 (24/7)
Tandläkare: +7 495 933 0002
Fax: +7 495 933 6650

Reseråd och information om lämpliga vaccinationer för resor i Ryssland finns att tillgå på bl.a. 1177 Vårdguiden.

Lokala lagar och sedvänjor


I Ryssland måste svenska medborgare följa rysk lagstiftning som kan skilja sig avsevärt från svensk. Polis och andra myndighetspersoner talar inte alltid engelska. Har man blivit arresterad eller medtagen till en polisstation ska man be att Sveriges ambassad underrättas.

Situationen för HBT-personer i Ryssland

Homosexualitet är inte straffbelagt i Ryssland. Ambassaden rekommenderar dock resenärer att vara uppmärksamma på att intolerans förekommer mot homosexuella, bisexuella och transpersoner, vilket ibland resulterar i diskriminering och i vissa fall våldshandlingar. Sedan juni 2013 är det olagligt att sprida så kallad ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer” bland minderåriga. Hur denna lag kommer att tillämpas i praktiken är ännu oklart.

Kriminalitet och personlig säkerhet


Brottsligheten i Ryssland varierar beroende på tid och plats (se avrådan längst upp på sidan). Uppmärksamhet, vaksamhet och försiktighet bör iakttas för att minska risken att utsättas för fickstölder, rån och överfall. Precis som i andra länder bör man vara särskilt försiktig nattetid, särskilt om man är ensam ute.

Rasistiskt motiverade brott mot personer med icke-europeiskt ursprung, liksom hatbrott mot HBT-personer har ökat i takt med framväxten av extremnationalistiska grupper.

Trafiksäkerhet


Det ryska vägnätet är betydligt mer olycksdrabbat än det svenska. Besökare uppmanas till stor försiktighet. Vägnätet är av mycket varierande kvalitet och många vägar är kraftigt underdimensionerade till följd av den ökade biltrafiken. Trafikkulturen är hård och trafikregler, inklusive hastighetsbegränsningar, ignoreras av många trafikanter. Fotgängare rör sig ofta nära vägbanan, även nattetid, och bär i regel inte reflexer.

Försäkringsskydd

Var noga med att teckna en reseförsäkring eller kontrollera att hemförsäkringen har reseskydd. Tänk på att reseförsäkringen i regel upphör att gälla efter 45 dagar. Om du stannar längre än 45 dagar måste du lösa en extra reseförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet eller närliggande land är kostsamma och svåra att arrangera utan privat sjukförsäkring.

Tänk även på att UD:s avrådan från resor till delar av Ryssland kan få konsekvenser för villkoren i din försäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Övriga upplysningar

Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert sätt. Gör kopior av alla värdehandlingar såsom pass (även på viseringen), biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en uppsättning separat från originalen, som förvaras på ett säkert ställe.

Det finns gott om bankomater i Ryssland och det är även möjligt att betala med kontokort i större affärer. Taxi är billigt  och smidigast är att använda sig av taxibolagens egna appar; Yandex, Gett, Uber m fl. För att köpa ett kontantkort till mobilen behöver man kunna visa upp sitt pass i original.

Varning för nätbedrägerier

Ambassaden tar regelbundet emot telefonsamtal och e-postmeddelanden från svenska medborgare som fallit offer för nätbedrägerier med ryska personer inblandade. I regel handlar det om att nya ryska bekantskaper på olika sociala nätverk och i kontaktannonser vill få stora summor pengar skickade till sig för att bland annat kunna betala en orimligt hög, uppdiktad visumavgift för att hälsa på i Sverige. Så fort pengarna är överförda bryter mottagaren ofta kontakten. Bedragarnas metoder har blivit allt mer raffinerade och det kan ofta vara mycket svårt att avgöra om den nyfunna kontakten har ärliga avsikter eller inte. Det har förekommit att bedragare utgett sig för att företräda ambassaden i sina kontakter med svenska personer. Vid eventuella frågor kring viseringsprocessen kontakta ambassadens migrationsavdelning på vår e-postadress: visa.moscow@gov.se.

Ambassaden avråder starkt från att skicka pengar till personer som man aldrig har träffat i verkliga livet. Ambassaden har inga möjligheter bistå med hjälp i dessa typer av ärenden.