• Svenska

Om utlandet Ryssland

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

 

02 dec 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 2 december 2020 fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Ryska Federationen (Ryssland) - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till områden som ligger närmare än tio kilometer från Rysslands gräns till de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk, dvs. i de ryska regionerna Belgorod, Voronezj och Rostov.

Vidare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de ryska delrepublikerna Tjetjenien, Ingusjetien, Dagestan och Nordossetien, Kabardinien-Balkarien (inklusive Elbrusområdet), Karatjajevo-Tjerkessien samt de östra och södra delarna av regionen Stavropolskij Kraj.

Senast uppdaterad 11 nov 2020, 12.20

Aktuella händelser

 

VIKTIG RESEINFORMATION I KORTHET

Här är några viktiga punkter i ambassadens reseinformation. Scrolla ner för att läsa den fullständiga reseinformationen!

  • Ryska inreseregler och restriktioner för att begränsa spridning av Covid-19 kan förändras med kort varsel. Därför rekommenderas svenska medborgare att noga höra sig för med ryska myndigheter om vilka regler som gäller för resor till Ryssland och för vistelse i de regioner de avser besöka.
  • Det ryska inreseförbudet för utländska medborgare gäller tills vidare. Något slutdatum har inte offentliggjorts, men gränsen har öppnats för vissa personkategorier.
  • De som reser in med flyg ska uppvisa ett intyg att de inte har Covid-19 (PCR-test) som genomförts 72 timmar före inresa.
  • Svenska medborgare och andra personer med hemvist i Sverige kan resa från Ryssland till Sverige landvägen via Finland eller med reguljärt flyg. Detta gäller även ryska medborgare med svenskt PUT/UAT.
  • Reguljär internationell flygtrafik har återupptagits i begränsad omfattning.
  • Utländska medborgare, som hade laglig rätt att vistas i Ryssland den 15 mars, kan stanna till och med 15 december utan att ansöka om förlängt uppehållstillstånd/visum. 
  • Ryska regioner har infört olika restriktioner. Moskva har hävt de flesta av de restriktioner som begränsade rörelsefriheten i staden, men en del gäller fortfarande. Läs mer nedan. 
  • Sedan 28 oktober är munskydd obligatoriskt i hela landet på allmänna platser (över 50 personer), i kollektivtrafik, taxi, på parkeringsplatser och inuti hissar.

Regler för inresa

Obs! Regler för resor och vistelse i Ryssland kan förändras med kort varsel. Ambassaden uppmanar därför svenska medborgare att själva söka aktuell information via ryska myndigheter och resebolag om resvägar och regler som gäller under vistelsen i Ryssland.

Det föreligger ett generellt inreseförbud för utländska medborgare, med undantag för vissa personkategorier. Inreseförbudet gäller tills vidare.

Undantag gäller bland annat för diplomater, godstransporter, privatpersoner som reser till Ryssland med anledning av nära släktings död, vård av nära anhörig eller som själva är i behov av rysk sjukvård, samt några andra kategorier. Även innehavare av arbetstillstånd som högkvalificerade specialister kan enligt ett regeringsbeslut (på ryska) ges tillstånd för inresa. 

Ryska regler för testning vid inresa

Enligt ett ryskt beslut ska utländska resenärer, inklusive transitpassagerare, vid ombordstigning på flyg till Ryssland och vid gränspassage kunna uppvisa ett medicinskt dokument (på ryska eller på engelska) som bekräftar negativt resultat av undersökning med PCR-metoden för Covid-19 som ska ha genomförts högst tre dagar före inresa. För att säkerställa sanitär karantänkontroll ska även en särskild blankett fyllas i och uppvisas vid gränskontrollen.

Ryska medborgare, som anländer till Ryssland från utlandet, måste sitta isolerade i bostaden tills de fått negativt resultat av ett PCR-test. Läs beslutet (på ryska).

 

Regler för utresa

Utländska medborgare kan fritt lämna Ryssland. Även ryska medborgare med dubbelt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i annat land (eller annat dokument som visar att personen har rätt att vistas permanent i landet) får resa ut ur Ryssland vid ett tillfälle enligt ett regeringsbeslut (på ryska). Ryska medborgare har rätt att resa ut ur Ryssland utan begränsningar för vård av nära anhörig. 

Resa med flyg

Internationell flygtrafik till och från Ryssland är kraftigt begränsad. Reguljär flygtrafik har återupptagits till vissa destinationer, bland annat London, Istanbul och Antalya. 

För information om tillgängliga flighter hänvisas till Aeroflots (www.aeroflot.ruoch andra flygbolags hemsidor.

Beslut om att återuppta flygförbindelser med ytterligare länder är enligt ryska myndigheter beroende av ländernas epidemiologiska situation och om ryska medborgare tillåts inresa. 

Resa landvägen via Finland

Utländska medborgare kan även lämna Ryssland landvägen via Finland. Även ryska medborgare med dubbelt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i annat land (eller annat dokument som visar att personen har rätt att vistas permanent i landet) har rätt att vid ett tillfälle resa ut ur Ryssland för hemresa enligt ett regeringsbeslut (på ryska). 

På den finländska sidan är gränsen till Ryssland stängd, men medborgare i Schengen/EU/EES tillåts passera gränsen för hemresa.

Gränspassage till fots är inte tillåten. Den som reser i privat bil måste åtföljas av bilens registrerade ägare. Enligt information från ryska myndigheter tillåts svenska medborgare som reser i ryskregistrerade bilar korsa gränsen vid Torfjanovka (Vyborg). 

Förlängning av ryska uppehållstillstånd

I våras skrev president Putin under en tillfällig lag som gav utländska medborgare, som hade laglig rätt att vistas i Ryssland den 15 mars, rätt att stanna i Ryssland under en begränsad tid utan att ansöka om förlängt uppehållstillstånd/visum. Beslutet fattades med anledning av de reserestriktioner som införts med anledning av pandemin. Den tillfälliga lagen har förlängts och gäller till och med den 15 december 2020. Utländska medborgare har också rätt att lämna Ryssland för att åka till sitt hemland även om tidsgränsen i passet löpt ut.

Restriktioner på grund av Covid-19 i Moskva och i andra regioner

Sedan 28 oktober är munskydd obligatoriskt i hela landet på allmänna platser där "under särskilda omständigheter över 50 personer kan vistas samtidigt". Krav på munskydd gäller också i kollektrafiken, taxi, på parkeringsplatser och inuti hissar. Detta enligt ett beslut av myndigheten Rospotrebnadzor.

Sedan tidigare är det obligatoriskt att bära munskydd och handskar i kollektivtrafiken och i butiker i Moskva. 

Olika ryska regioner har infört olika restriktioner. Ambassaden uppmanar därför svenska medborgare att söka information från ryska myndigheter om regler som gäller för de regioner man avser besöka.

Från och med den 9 juni hävde Moskva de restriktioner som under lång tid inneburit stora begränsningar i människors rörelsefrihet. Det innebär att systemet med digitala passersedlar och experimentet med promenader enligt ett komplicerat schema inte längre gäller.

Från och med den 28 september uppmanas återigen personer över 65 år och kroniskt sjuka i Moskva att inte lämna sina bostäder förutom i undantagsfall som till exempel för att uppsöka sjukvård eller gå och handla. Stadens arbetsgivare rekommenderas att låta så många anställda som möjligt jobba hemifrån.

Från och med den 13 november 2020 införs nya restriktioner i Moskva. Bland annat förbjuds restauranger och nattklubbar att betjäna gäster efter klockan 23. Teatrar och biografer får bara fylla max en fjärdedel av publikplatserna. Alla kultur- och nöjesevenemang med publik är förbjudna, förutom sådana som organiseras av myndigheterna. Idrottsevenemang med publik tillåts bara mot särskilt tillstånd. Dessa regler gäller till och med den 15 januari 2021.

Läs mer på borgmästarens hemsida (på ryska).

Mer information på engelska finns på Moskva stads hemsida.

 

 

Obs! Restriktionerna varierar mellan olika ryska regioner och ändras regelbundet. Därför rekommenderas svenska medborgare att noga höra sig för om vilka regler som gäller i den region de befinner sig i.

Särkilda bestämmelser för S:t Petersburg och Leningrad län

S:t Petersburg  

Restriktionerna varierar mellan olika ryska regioner och ändras regelbundet. Därför rekommenderas svenska medborgare att noga höra sig för om vilka regler som gäller i den region de befinner sig i.

I S:t Petersburgs affärer, kollektivtrafik, kommunala inrättningar eller liknande, skall engångshandskar och munskydd användas.

I stort sett har hela samhället, med några få undantag (teatrar, biografer) återgått till det normala. Mariinskij-teatern ger några föreställningar. Vissa museer har öppnats med olika restriktioner.

Restauranger och kaféer samt parker har öppnats.

Den 16 mars ställdes flyg in till samtliga EU-destinationer från S:t Petersburgs flygplats.

Tåg till och från Finland ställdes in den 13 april.

Svenska resenärer som behöver återvända hem hänvisas till informationen ovan (se Hemresa via Finland). Se även Finlands berörda myndigheters hemsidor.

Om du har frågor gällande visering för inresa till Ryssland, vänligen kontakta Rysslands ambassad i Stockholm. Har du frågor gällande visering för inresa till Sverige kontaktar du Sveriges ambassad i Moskva.

 

Leningrads län

I Leningrads län lyftes de flesta restriktioner den 11 maj, men på flera ställen är det bland annat krav på munskydd.Ambassaden rekommenderar

För att undvika smitta är det viktigt att iaktta god hygien. Den som har symptom som kan tyda på luftvägsinfektion (hosta, feber, andnöd, svaghet) bör vända sig till läkare för vidare utredning.

Ambassaden rekommenderar svenskar på plats i Ryssland att följa ryska myndigheters rekommendationer. Den som har frågor om det nya coronaviruset kan kontakta Rospotrebnadzors rådgivningscenter på telefon 8-800-555-49-43 (engelska eller ryska).

Flera regioner/städer i Ryssland har infört inreserestriktioner. Var god kontakta ryska myndigheter för att höra vad som gäller för den region/stad du planerar att resa till.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser.

Ambassaden uppmanar även svenskar i Ryssland att noggrant följa situationen kring gränsövergångar och flygtider då information om dessa snabbt kan ändras. 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Allmänna säkerhetsläget

 

Säkerhetsläget i Ryssland varierar stort beroende på var i landet man vistas – se UD:s avrådan längs upp på sidan. Det allmänna säkerhetsläget har förbättrats sedan början av 2000-talet, och brottsnivåerna ligger idag i höjd med länder inom EU. Samtidigt har Ryssland upprepade gångar drabbats av terrordåd. Svenska besökare bör hålla sig informerade om vad som händer på orten där man vistas via media, ambassadens reseinformation på hemsidan samt via sitt resebolag. Resenärer uppmanas att följa råd och rekommendationer från lokala myndigheter i säkerhetsfrågor. 

Moskva samt ett antal andra städer i landet har drabbats av ett stort antal bombhot riktade mot bland annat köpcentrum, järnvägsstationer och skolor. Svenska resenärer uppmanas att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, och på andra platser med större folksamlingar samt att följa lokala myndigheters anvisningar.

Terrorism


Med anledning av att terrororganisationen ISIL uttalat hot mot bl.a. Ryssland har polis på federal nivå höjt sin beredskap i hela Ryssland. Särskilda polisinsatser koncentreras till industrizoner, marknader, allmänna transportmedel och platser där många människor vistas. Beredskapen på landets kärnkraftverk har också höjts.

Ryssland har de senaste åren drabbats av flera terrordåd, huvudsakligen i Norra Kaukasus eller med koppling till detta område (se avrådan längst upp på sidan). Bl.a. har Moskva upprepade gånger utsatts för attentat och i slutet av 2013 drabbades Volgograd av tre terrordåd med tiotals dödsoffer. St Petersburg drabbades i början av april 2017 av terrordåd i dess tunnelbana med ett flertal döda och skadade som följd.

Allmänna råd till svenska resenärer är att vara pålästa och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till.  Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammahanget, särskilt på platser, i och omkring offentlige byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Ryssland drabbas sällan av naturkatastrofer men det har förekommit svårsläckta skogsbränder samt kraftiga översvämningar i delar av landet.

In- och utresebestämmelser

 
Visum

Svenska ambassaden ansvarar ej för ryska inresebestämmelser. Kontrollera aktuella regler med ryska myndigheter eller närmaste ryska ambassad/konsulat. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver visum för resa till Ryssland. Information om viseringar finns på ryska ambassadens i Stockholm webbplats: www.ryssland.se

E-visa till Kaliningrad samt St Petersburg/Leningrad län

Sedan en tid tillbaka kan svenska medborgare ansöka om s k e-visering till vissa områden av Ryssland. Det har dock kommit till ambassadens kännedom att vissa problem med e-viseringar har förekommit. Problemen som uppstått inkluderar bland annat bokstäver som å, ä, ö, ü, men även andra inkörningsproblem. Ambassaden omber den sökande att noggrant läsa igenom instruktionerna i samband med ansökningsförfarandet där informationen framgår.

Vid frågor och problem hänvisas till ryska federationens ambassad i Stockholm eller Rysslands generalkonsulat i Göteborg.  För mer information angående e-visering kontakta ryska myndigheter: http://electronic-visa.kdmid.ru. 

Ditt pass ska vara giltigt minst sex månader efter det att viseringen löper ut. Ditt visum måste täcka alla dagar du vistas i landet. Ansök gärna om ett par extra dagar om du av någon anledning skulle behöva stanna ytterligare någon dag (missad flight, sjukdom etc). Att stanna kvar i landet utan giltig visering kan i värsta fall leda till deportering samt inreseförbud på 5 år. Kontrollera tidsperioden när passet har viserats. Notera att visum behövs även i transit om du måste byta flygplats, eller om du byter mellan terminalerna (dock ej mellan terminalerna  D-F) på flygplatsen Sjeremetjevo. Ambassaden kan ej hjälpa till med att förlänga en visering som gått ut, vänd er till den som står som "sponsor/inbjudare" på er visering eller direkt till ryska myndigheter på flygplatsen (om t ex ert flyg blivit inställt och ni inte hinner lämna landet före viseringen går ut). Vid inresan skriver passkontrollanten ut ett s k migrationskort (en vit papperslapp)  som läggs i passet. Detta ska sedan visas upp vid utresan ur Ryssland.  Det är mycket viktigt att se till att ej tappa detta kort och det är dessutom inte möjligt att checka-in på hotell utan detta "migrationskort". Om kortet förstörs eller förloras måste detta meddelas till lokala myndigheter inom tre dagar.

Utöver detta kan det noteras att landgränsövergången (med bil eller tåg) mellan Ryssland och Belarus enligt rysk lagstiftning inte är en internationell gränsövergång. Detta innebär att tredjelandsmedborgare med giltigt ryskt visum riskerar att nekas inresa till Belarus (t.ex. har det förekommit vissa problem för EU-medborgare vid gränsövergången Zaolsja-Kruglovka).

Skulle du bli bestulen på ditt pass måste du ansöka om ett provisoriskt pass på ambassaden i Moskva eller generalkonsulatet i Sankt Peterburg.

Viseringskrav för transit i Moskva från Belarus 

Observera att man inte kan flyga transit från Belarus via Moskva utan att först ha ansökt om rysk visering! Visering i passet måste göras i Sverige på ryska ambassaden före avresa då det inte går att anskaffa sig rysk visering på flygplatserna i Moskva.

Flyg från Belarus landar alltid på inrikesterminalen i Moskva. För att byta terminal krävs visum. Personer utan giltigt visum till Ryssland kan få böter och inreseförbud.

Om du planerar att resa till angränsande länder är det särskilt viktigt att läsa på vad som gäller vid gränspassage till/från Belarus, Ukraina och Georgien. Se även respektive ambassads reserekommendationer. 

Notera Utrikesdepartementets avrådan för  resor till vissa områden i närliggande länder.  

Registrering

Utländska medborgare som besöker Ryssland måste registreras hos Federal Migration Service om vistelsen sträcker sig över mer än sju arbetsdagar. Registreringen ska göras inom tre arbetsdagar från ankomsten. Registreringen ska göras antingen av den man bor hos (till exempel hotell) eller den man blivit inbjuden av (till exempel organisation, företag, privatperson). När registreringen är gjord ska du få ett stämplat kvitto av den som registrerat dig och när du lämnar Ryssland ska du ha  kvittot med dig vid passkontroll.

Om du ska resa inom Ryssland måste nyregistrering göras i det fall du stannar längre än sju arbetsdagar på någon ort.

Ambassaden rekommenderar besökare att följa bestämmelserna om registrering.

Valutarestriktioner

Belopp motsvarande högst 10 000 USD får fritt föras ut ur landet utan valutadeklaration. Utförsel av högre belopp kräver särskilt tillstånd. Samma belopp gäller vid införsel.

Rubel är det enda betalningsmedel som gäller i Ryssland. Priser kan i vissa fall anges i euro eller dollar men räknas alltid om till rubel enligt av försäljningsstället fastlagd dagskurs.

Hälso- och sjukvård

Information om Coronaviruset

Uppdaterad information om coronaviruset hittar ni här.

European Medical Center

De flesta svenskar i Moskva vänder sig till kliniken/sjukhuset European Medcial Center (EMC), som har engelsktalande personal och som vid behov kan remittera till ryska specialsjukhus.

Tel: +7 495 933 6655 (24/7)
Tandläkare: +7 495 933 0002
Fax: +7 495 933 6650

Reseråd och information om lämpliga vaccinationer för resor i Ryssland finns att tillgå på bl.a. 1177 Vårdguiden.

Lokala lagar och sedvänjor


I Ryssland måste svenska medborgare följa rysk lagstiftning som kan skilja sig avsevärt från svensk. Polis och andra myndighetspersoner talar inte alltid engelska. Har man blivit arresterad eller medtagen till en polisstation ska man be att Sveriges ambassad underrättas.

Situationen för HBTQ-personer i Ryssland

Homosexualitet är inte straffbelagt i Ryssland. Ambassaden rekommenderar dock resenärer att vara uppmärksamma på att intolerans förekommer mot homosexuella, bisexuella och transpersoner, vilket ibland resulterar i diskriminering och i vissa fall våldshandlingar. Sedan juni 2013 är det olagligt att sprida så kallad ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer” bland minderåriga. 

Kriminalitet och personlig säkerhet


Brottsligheten i Ryssland varierar beroende på tid och plats (se avrådan längst upp på sidan). Uppmärksamhet, vaksamhet och försiktighet bör iakttas för att minska risken att utsättas för fickstölder, rån och överfall. Precis som i andra länder bör man vara särskilt försiktig nattetid, särskilt om man är ensam ute.

Rasistiskt motiverade brott mot personer med icke-europeiskt ursprung, liksom hatbrott mot HBTQ-personer har ökat i takt med framväxten av extremnationalistiska grupper.

Trafiksäkerhet


Det ryska vägnätet är betydligt mer olycksdrabbat än det svenska. Besökare uppmanas till stor försiktighet. Vägnätet är av mycket varierande kvalitet och många vägar är kraftigt underdimensionerade till följd av den ökade biltrafiken. Trafikkulturen är hård och trafikregler, inklusive hastighetsbegränsningar, ignoreras av många trafikanter. Fotgängare rör sig ofta nära vägbanan, även nattetid, och bär i regel inte reflexer.

Försäkringsskydd

Var noga med att teckna en reseförsäkring eller kontrollera att hemförsäkringen har reseskydd. Tänk på att reseförsäkringen i regel upphör att gälla efter 45 dagar. Om du stannar längre än 45 dagar måste du lösa en extra reseförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet eller närliggande land är kostsamma och svåra att arrangera utan privat sjukförsäkring.

Tänk även på att UD:s avrådan från resor till delar av Ryssland kan få konsekvenser för villkoren i din försäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Övriga upplysningar

Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert sätt. Gör kopior av alla värdehandlingar såsom pass (även på viseringen), biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en uppsättning separat från originalen, som förvaras på ett säkert ställe.

Det finns gott om bankomater i Ryssland och det är även möjligt att betala med kontokort i större affärer. Taxi är billigt  och smidigast är att använda sig av taxibolagens egna appar; Yandex, Gett, Uber m fl. För att köpa ett kontantkort till mobilen behöver man kunna visa upp sitt pass i original.

Varning för nätbedrägerier

Ambassaden tar regelbundet emot telefonsamtal och e-postmeddelanden från svenska medborgare som fallit offer för nätbedrägerier med ryska personer inblandade. I regel handlar det om att nya ryska bekantskaper på olika sociala nätverk och i kontaktannonser vill få stora summor pengar skickade till sig för att bland annat kunna betala en orimligt hög, uppdiktad visumavgift för att hälsa på i Sverige. Så fort pengarna är överförda bryter mottagaren ofta kontakten. Bedragarnas metoder har blivit allt mer raffinerade och det kan ofta vara mycket svårt att avgöra om den nyfunna kontakten har ärliga avsikter eller inte. Det har förekommit att bedragare utgett sig för att företräda ambassaden i sina kontakter med svenska personer. Vid eventuella frågor kring viseringsprocessen kontakta ambassadens migrationsavdelning på vår e-postadress: visa.moscow@gov.se.

Ambassaden avråder starkt från att skicka pengar till personer som man aldrig har träffat i verkliga livet. Ambassaden har inga möjligheter bistå med hjälp i dessa typer av ärenden.