• Svenska

Om utlandet Ryssland

Avrådan

Ryska Federationen (Ryssland) - avrådan

UD avråder från alla resor till Ryska Federationen (Ryssland).

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

 

Senast uppdaterad 17 jun 2024, 11.17

Aktuella händelser

Luftrummet i Ryssland och omkringliggande länder har stängts eller begränsats för flyg från Ryssland. Det kan därför vara betydligt svårare för de som planerar att lämna landet att hitta transportalternativ. Det kan vara svårt att få tag på biljetter för att ta sig ur landet. Flygbiljetter, som är dyra, säljs slut mycket fort. Om du befinner dig i Ryssland kan det vara bra att omgånde se över hemresemöjligheter. Säkerställ att du har giltiga resehandlingar.

Enligt rysk lagstiftning kan utländska medborgare som till exempel kritiserar Rysslands väpnade styrkor, genom handlingar eller verbalt, straffas med böter eller fängelse. Exempelvis riskerar inlägg och kommentarer på sociala medier att leda till allvarliga straffrättsliga påföljder där den enskilde kan komma att frihetsberövas. Vid poliskontroller kan din mobiltelefon komma att undersökas.

Dubbelt medborgarskap kan vara förenat med skyldigheter som följer av lagstiftningen i det land där den enskilda är medborgare och försummelse av dessa skyldigheter kan leda till påföljder. Du som har både svenskt och ryskt medborgarskap bör vara uppmärksam på att du i Ryssland betraktas som rysk medborgare. Enligt en förordning som trädde i kraft den 14 november 2022 kan personer med dubbelt medborgarskap kallas in till den  ryska armén. Den svenska ambassaden kan ha begränsade möjligheter att ge konsulärt stöd till personer med ryskt medborgarskap. Läs mer om dubbelt medborgarskap här:Dubbelt medborgarskap - Regeringen.se

Det går inte att använda utländska betalkort i kortterminaler och inte heller att ta ut kontanter i bankomater med dessa.

Ambassadens möjligheter att ge konsulärt stöd är begränsade. Ett ytterligare försämrat säkerhetsläge skulle kraftigt begränsa ambassadens möjligheter att ge konsulärt stöd.

Det allmänna säkerhetsläget i regionen har försämrats. Svenskar som befinner sig i Ryssland uppmanas att följa händelseutvecklingen via internationell massmedia och ambassadens reseinformation, skriva upp sig på svensklistan och ladda ner appen UD Resklar. Glöm inte att avregistrera dig från listan när du lämnar landet.  

Gränsövergångar 

  • Finland

Det finns ingen öppen gräns landvägen mellan Ryssland och Finland från 1 december 2023.

För detaljerad och uppdaterad information, kontakta den finska gränspolisen.

  • Lettland

De två gränsövergångarna mellan Ryssland och Lettland vid Ubylinka-Grebneva och Burachki-Terehovo  är öppna dygnet runt för EU-medborgare och personer med uppehållstillstånd i ett EU-land. Möjligheten till kollektivtransport över den lettiska gränsen är begränsad och egen bil rekommenderas. För mer information, kontakta den lettiska gränspolisen

  • Estland

1 februari 2023 stänger gränsen vid Narva för biltrafik för reparation för en period av ett par år. Man kan promenera över gränsen vid Narva, men inte åka bil.

Två övergångar kommer att hållas öppna – Luhamaa och Koidula. Koidula är mycket liten och det finns ingen veterinärkontroll på ryska sidan så det går inte att passera där med djur eller att ta med sig mat (inte ens för privat bruk). Mer information https://www.politsei.ee/en/border-crossing-points

Bilar med ryska registreringsskyltar kan inte korsa gränsen. Mer information på Estonian Government crisis updates och på Estonian Tax and Customs Board.

Svenska medborgare kan resa in I Estland, men andra regler gäller för ryska medborgare. Mer information

  • Norge

Storskogs/Borisoglebsks gränsövergång är öppen dagtid (08.00-15.00 norsk tid/10.00-17.00 rysk tid) för EU-medborgare.  Passage över den rysk-norska gränsen får i normalfallet ej ske till fots. För information hänvisas till Polisen Storskog grenseovergangssted – Politiet.no

  • Polen

Det går att passera den rysk-polska gränsen vid Bagrationovsk-Bezledy och Mamonovo-Grzechotki, den polsk-belarusiska gränsen vid Brest-Terespol. Enbart med bil.

Information endast på ryska: Приграничное движение Россия-Польша и таможенные вопросы (mid.ru)

Gränsövergångarna mellan Ryssland och Polen vid Grzechotki och Bezledy är öppna. För detaljerad och uppdaterad information kontakta granica.gov.pl

Busstrafik

Om du saknar egen bil och önskar korsa gränsen till Finland eller Estland, kan till exempel följande buss-/transportbolag kontaktas: www.luxexpress.eu (Estland och Finland), www.ecolines.net (Estland och Finland), en.hh-kuriiri.fi (Finland), bus.sovavto.ru (Finland), skandinavia.spb.ru(Finland).

Flygtrafik

Enligt officiella ryska uppgifter har elva flygplatser i södra Ryssland tillfälligt stängts. De aktuella flygplatserna finns på följande orter: Rostov-na-donu, Krasnodar, Anapa, Gelendzjik, Elista, Belgorod, Brjansk, Kursk, Lipetsk, Voronezj och Simferopol (på illegalt annekterade Krim). 

Flygtrafik mellan Moskva och ett antal orter i södra Ryssland har dirigerats om till andra flygplatser, bland annat Sotji.

 

Allmänna säkerhetsläget

 

Det allmänna säkerhetsläget i regionen har försämrats. UD avråder från alla resor till Ryssland.

Svenskar som befinner sig i Ryssland uppmanas att följa händelseutvecklingen via internationell massmedia och ambassadens reseinformation, skriva upp sig på svensklistan och ladda ner appen UD Resklar. Glöm inte att avregistrera dig från listan när du lämnar landet.

Luftrummet i Ryssland och omkringliggande länder har stängts eller begränsats för flyg från Ryssland. Det kan vara betydligt svårare för de som planerar att lämna landet att hitta transportalternativ. Det kan vara svårt att få tag på biljetter för att ta sig ur landet. Flygbiljetter, som är dyra, säljs slut mycket fort. Om du befinner dig i Ryssland kan det vara bra att omgående se över hemresemöjligheter. Säkerställ att du har giltiga resehandlingar. 

Ryssland har drabbats av terrordåd. Svenskar uppmanas att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, och på andra platser med större folksamlingar samt att följa lokala myndigheters anvisningar.

Terrorism


Med anledning av att terrororganisationen IS uttalat hot mot bl.a. Ryssland har polis på federal nivå höjt sin beredskap i hela Ryssland. Särskilda polisinsatser koncentreras till industrizoner, marknader, allmänna transportmedel och platser där många människor vistas. Beredskapen på landets kärnkraftverk har också höjts.

Ryssland har de senaste åren drabbats av flera terrordåd, huvudsakligen i Norra Kaukasus eller med koppling till detta område (se avrådan längst upp på sidan). Bl.a. har Moskva upprepade gånger utsatts för attentat och i slutet av 2013 drabbades Volgograd av tre terrordåd med tiotals dödsoffer. St Petersburg drabbades i början av april 2017 av terrordåd i dess tunnelbana med ett flertal döda och skadade som följd.

Allmänna råd till svenska resenärer är att vara pålästa och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till.  Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser, i och omkring offentlige byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Ryssland drabbas sällan av naturkatastrofer men det har förekommit svårsläckta skogsbränder samt kraftiga översvämningar i delar av landet.

In- och utresebestämmelser

 
Visum

Svenska ambassaden ansvarar ej för ryska inresebestämmelser. Kontrollera aktuella regler med ryska myndigheter eller närmaste ryska ambassad/konsulat. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver visum för resa till Ryssland. Information om viseringar finns på ryska ambassadens i Stockholm webbplats: www.ryssland.se

E-visa till Kaliningrad samt St Petersburg/Leningrad län

Sedan en tid tillbaka kan svenska medborgare ansöka om s k e-visering till vissa områden av Ryssland. Det har dock kommit till ambassadens kännedom att vissa problem med e-viseringar har förekommit. Problemen som uppstått inkluderar bland annat bokstäver som å, ä, ö, ü, men även andra inkörningsproblem. Ambassaden omber den sökande att noggrant läsa igenom instruktionerna i samband med ansökningsförfarandet där informationen framgår.

Vid frågor och problem hänvisas till ryska federationens ambassad i Stockholm eller Rysslands generalkonsulat i Göteborg.  För mer information angående e-visering kontakta ryska myndigheter.

Ditt pass ska vara giltigt minst sex månader efter det att viseringen löper ut. Ditt visum måste täcka alla dagar du vistas i landet. Ansök gärna om ett par extra dagar om du av någon anledning skulle behöva stanna ytterligare någon dag (missad flight, sjukdom etc). Att stanna kvar i landet utan giltig visering kan i värsta fall leda till deportering samt inreseförbud på 5 år. Kontrollera tidsperioden när passet har viserats. Notera att visum behövs även i transit om du måste byta flygplats, eller om du byter mellan terminalerna (dock ej mellan terminalerna  D-F) på flygplatsen Sjeremetjevo. Ambassaden kan ej hjälpa till med att förlänga en visering som gått ut, vänd er till den som står som "sponsor/inbjudare" på er visering eller direkt till ryska myndigheter på flygplatsen (om t ex ert flyg blivit inställt och ni inte hinner lämna landet före viseringen går ut). Vid inresan skriver passkontrollanten ut ett s k migrationskort (en vit papperslapp)  som läggs i passet. Detta ska sedan visas upp vid utresan ur Ryssland.  Det är mycket viktigt att se till att ej tappa detta kort och det är dessutom inte möjligt att checka-in på hotell utan detta "migrationskort". Om kortet förstörs eller förloras måste detta meddelas till lokala myndigheter inom tre dagar.

Utöver detta kan det noteras att landgränsövergången (med bil eller tåg) mellan Ryssland och Belarus enligt rysk lagstiftning inte är en internationell gränsövergång. Detta innebär att tredjelandsmedborgare med giltigt ryskt visum riskerar att nekas inresa till Belarus (t.ex. har det förekommit vissa problem för EU-medborgare vid gränsövergången Zaolsja-Kruglovka).

Skulle du bli bestulen på ditt pass måste du ansöka om ett provisoriskt pass på ambassaden i Moskva eller generalkonsulatet i Sankt Peterburg.

Viseringskrav för transit i Moskva från Belarus 

Observera att man inte kan flyga transit från Belarus via Moskva utan att först ha ansökt om rysk visering! Visering i passet måste göras i Sverige på ryska ambassaden före avresa då det inte går att anskaffa sig rysk visering på flygplatserna i Moskva.

Flyg från Belarus landar alltid på inrikesterminalen i Moskva. För att byta terminal krävs visum. Personer utan giltigt visum till Ryssland kan få böter och inreseförbud.

Om du planerar att resa till angränsande länder är det särskilt viktigt att läsa på vad som gäller vid gränspassage till/från Belarus, Ukraina och Georgien. Se även respektive ambassads reserekommendationer. 

Registrering

Utländska medborgare som besöker Ryssland måste registreras hos Federal Migration Service om vistelsen sträcker sig över mer än sju arbetsdagar. Registreringen ska göras inom tre arbetsdagar från ankomsten. Registreringen ska göras antingen av den man bor hos (till exempel hotell) eller den man blivit inbjuden av (till exempel organisation, företag, privatperson). När registreringen är gjord ska du få ett stämplat kvitto av den som registrerat dig och när du lämnar Ryssland ska du ha kvittot med dig vid passkontroll.

Om du ska resa inom Ryssland måste nyregistrering göras i det fall du stannar längre än sju arbetsdagar på någon ort.

Ambassaden rekommenderar besökare att följa bestämmelserna om registrering.

Valutarestriktioner

Belopp motsvarande högst 10 000 USD får fritt föras ut ur landet utan valutadeklaration. Utförsel av högre belopp kräver särskilt tillstånd. Samma belopp gäller vid införsel.

Rubel är det enda betalningsmedel som gäller i Ryssland. Priser kan i vissa fall anges i euro eller dollar men räknas alltid om till rubel enligt av försäljningsstället fastlagd dagskurs.

Hälso- och sjukvård

European Medical Center

De flesta svenskar i Moskva vänder sig till kliniken/sjukhuset European Medcial Center (EMC), som har engelsktalande personal och som vid behov kan remittera till ryska specialsjukhus.

Tel: +7 495 933 6655 (24/7)
Tandläkare: +7 495 933 0002
Fax: +7 495 933 6650

 

Lokala lagar och sedvänjor


I Ryssland måste svenska medborgare följa rysk lagstiftning som kan skilja sig avsevärt från svensk. Polis och andra myndighetspersoner talar inte alltid engelska. Har man blivit arresterad eller medtagen till en polisstation ska man be att Sveriges ambassad underrättas.

Enligt rysk lagstiftning kan utländska medborgare som till exempel kritiserar Rysslands väpnade styrkor, genom handlingar eller verbalt, straffas med böter eller fängelse. Exempelvis riskerar inlägg och kommentarer på sociala medier att leda till allvarliga straffsrättsliga påföljder där den enskilde kan komma att frihetsberövas. Vid poliskontroller kan din mobiltelefon komma att undersökas.

Dubbelt medborgarskap kan vara förenat med skyldigheter som följer av lagstiftningen i det land där den enskilda är medborgare och försummelse av dessa skyldigheter kan leda till påföljder. Du som har både svenskt och ryskt medborgarskap bör vara uppmärksam på att du i Ryssland betraktas som rysk medborgare. Enligt en förordning som trädde i kraft den 14 november 2022 kan personer med dubbelt medborgarskap kallas in till den  ryska armén. Den svenska ambassaden kan ha begränsade möjligheter att ge konsulärt stöd till personer med ryskt medborgarskap. Läs mer om dubbelt medborgarskap här:Dubbelt medborgarskap - Regeringen.se

Situationen för HBTQ-personer i Ryssland

Homofobin i Ryssland är mer utspridd än i övriga Europa. Den underblåses av en på senare tid tilltagande hätsk och homofobisk retorik från offentligt håll, där hbtqi-personer utmålas som samhälleliga fiender. Under de senare åren har uppmärksammade diskriminerande lagar om förbud mot så kallad ”hbtq-propaganda” antagits, som begränsar eller förbjuder skildrandet av hbtqi-frågor i offentligheten och i media.

Flera hbtqi-organisationer vittnar om att våldet mot hbtqi-personer har ökat på senare tid, men det är svårt att ge en generell bild av läget i brist på statistik.

Kriminalitet och personlig säkerhet


Brottsligheten i Ryssland varierar beroende på tid och plats. Uppmärksamhet, vaksamhet och försiktighet bör iakttas för att minska risken att utsättas för fickstölder, rån och överfall. Precis som i andra länder bör man vara särskilt försiktig nattetid, särskilt om man är ensam ute.

Rasistiskt motiverade brott mot personer med icke-europeiskt ursprung, liksom hatbrott mot HBTQ-personer har ökat i takt med framväxten av extremnationalistiska grupper.

Trafiksäkerhet


Det ryska vägnätet är betydligt mer olycksdrabbat än det svenska. Besökare uppmanas till stor försiktighet. Vägnätet är av mycket varierande kvalitet och många vägar är kraftigt underdimensionerade till följd av den ökade biltrafiken. Trafikkulturen är hård och trafikregler, inklusive hastighetsbegränsningar, ignoreras av många trafikanter. Fotgängare rör sig ofta nära vägbanan, även nattetid, och bär i regel inte reflexer.

Försäkringsskydd

UD avråder från alla resor till Ryssland. Om du trots avrådan väljer att resa till Ryssland ska du vara medveten om att avrådan kan få konsekvenser för villkoren i din försäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Övriga upplysningar

Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert sätt. Gör kopior av alla värdehandlingar såsom pass (även på viseringen), biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en uppsättning separat från originalen, som förvaras på ett säkert ställe.

Varning för nätbedrägerier

Ambassaden tar regelbundet emot telefonsamtal och e-postmeddelanden från personer som har utsatts för nätbedrägerier, där man ofta blir ombedd att överföra pengar till någon i Ryssland. Mer information finns här. 

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer