Meny
  • Svenska

Om utlandet Rwanda

Aktuella händelser

På grund av regelbundet återkommande oroligheter i Rwandas grannländer Demokratiska Republiken Kongo och Burundi bör försiktighet iakttas i gränsområdena mot dessa. Även om situationen i Rwanda är stabil och landet bedöms ha hög säkerhet, uppmanar ambassaden svenska medborgare att iaktta försiktighet vid besök i landet, särskilt i gränsområdena samt undvika att röra sig i dessa områden under mörkrets inbrott.

Den 4 oktober 2019 skedde en attack med flera dödsfall i området Kinigi i närheten av staden Musanze, i Rwandas norra provins. Den rwandiska armén har utökat sin närvaro i området. Den rwandiska armén har också en större närvaro vid gränsområdena mot främst DR-Kongo och Burundi, särskilt i Nyungweskogen som är ett populärt resmål för turister.

Sedan ett antal år patrullerar beväpnad rwandisk militär och polis dagligen ett stort antal vägar i Rwanda (särskilt tätorterna) på eftermiddagen och kvällen.  Detta förekommer varje dag och ska därmed inte i sig tolkas som ett resultat av en plötsligt förhöjd hotbild.     

Den 1 augusti 2018 deklarerade DR Kongos myndigheter ett utbrott av ebola i Nordkivu och Ituri, nära gränsen till Rwanda. Nya fall fortsätter att rapporteras i de drabbade områdena. Hittills har inga fall deklarerats i Rwanda och gränsövergångarna har ebolakontroll för alla inresande genom temperaturmätning. 

Den 14 juli 2019 bekräftades ett första - och hittills enda - fall av sjukdomen i staden Goma, som delar gräns med staden Gisenyi i Rwanda. WHO deklarerade den 17 juli det aktuella utbrottet i östra DRK som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC - Public Health Emergency of International Concern). Man bedömer risken för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder som hög eller mycket hög, men risken för global spridning bedöms fortsatt vara låg.

För mer information och aktuella uppdateringar se WHO:s hemsida: https://www.who.int/ebola/en/ och/eller se Folkhälsomyndighetens hemsida för information om pågående och även tidigare utbrott: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/ebolautbrott-demokratiska-republiken-kongo-augusti-2018-/

Senast uppdaterad 11 dec 2019, 14.08
Ambassadens reseinformation