Meny
  • Svenska

Rwanda

Aktuella händelser

På grund av regelbundet återkommande oroligheter i Rwandas grannländer Demokratiska Republiken Kongo och Burundi bör försiktighet iakttas i gränsområdena mot dessa. Även om situationen i Rwanda är stabil och landet bedöms ha hög säkerhet, uppmanar ambassaden svenska medborgare att iaktta försiktighet vid besök i landet, särskilt i gränsområdena samt undvika att röra sig i dessa områden under mörkrets inbrott.

Sedan ett antal år patrullerar beväpnad rwandisk militär och polis dagligen ett stort antal vägar i Rwanda (särskilt tätorterna) på eftermiddagen och kvällen.  Detta förekommer varje dag och ska därmed inte i sig tolkas som ett resultat av en plötsligt förhöjd hotbild.

Under de senaste månaderna har den rwandiska armén en ökad närvaro vid gränsområdena och särskilt Nyungweskogen där många turister rör sig.     

Den 1 augusti 2018 deklarerade DR Kongos myndigheter ett utbrott av ebola i Nordkivu och Ituri, nära gränsen till Rwanda. Nya fall fortsätter att rapporteras i de drabbade områdena. Hittills har inga fall deklarerats i Rwanda och gränsövergångarna har ebolakontroll för alla inresande genom temperaturmätning. 

Den 14 juli 2019 bekräftades ett första fall av sjukdomen i staden Goma, som delar gräns med staden Gisenyi i Rwanda. WHO deklarerade den 17 juli det aktuella utbrottet i östra DRK som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC - Public Health Emergency of International Concern). Man bedömer risken för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder som hög eller mycket hög, men risken för global spridning bedöms fortsatt vara låg.

För mer information och aktuella uppdateringar se WHO:s hemsida: https://www.who.int/ebola/en/ och/eller se Folkhälsomyndighetens hemsida för information om pågående och även tidigare utbrott: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/ebolautbrott-demokratiska-republiken-kongo-augusti-2018-/

Rwanda kräver sedan 17 april 2016 bevis på giltig vaccinering mot gula febern vid inresa från länder med förekomst av gula febern, inklusive Rwandas grannländer. Resande från land som är fritt från gula febern behöver inte uppvisa något intyg. Inreseregler gällande vaccinationer kan ändras med kort varsel, kontrollera därför Rwanda Ministry of Health för full och uppdaterad information. Enligt beslut från WHO den 11 juli 2016 har vaccinering mot gula febern numera livslång giltighet. Tidigare gällde en vaccinering endast för 10 år.

Hälso- och sjukvårdsförsäkring är sedan 25 januari 2016 obligatorisk enligt lag vid vistelse i Rwanda över 30 dagar.

Senast uppdaterad 01 aug 2019, 08.46
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. 

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer