Meny
  • Svenska

Om utlandet Rumänien

Handel med utlandet

Business Sweden i Rumänien hjälper svenska företag som vill etablera sig – eller växa – på den rumänska marknaden. Vi finns på plats sedan 2004 och har kontor i Bukarest. Vår lokala närvaro ger oss en unik kunskap om marknaden: vi kan språket och affärskulturen, vi har väl utvecklade nätverk, erfarenhet och detaljerad lokalkunskap.

De svenska affärskontakterna med Rumänien har hittills legat på en relativt låg nivå. De stora svenska företagen har funnits på plats, men många svenska små och medelstora företag har fokuserat på det, ur svenskt perspektiv, östeuropeiska närområdet. Sedan en tid tillbaka har dock intresset ökat markant, och det finns flera skäl till det. De svenska exportföretagen har i många fall redan etablerat sin verksamhet i de övriga av regionens länder och börjar se sig om efter ytterligare marknader. Att Rumänien nu är medlem av EU är traditionellt mycket viktigt, i synnerhet för små och medelstora företag. Sist men inte minst lockar landets starka tillväxt.

Resultaten har inte låtit vänta på sig. Förra året ökade svensk export till Rumänien med 13 procent. När vi undersöker affärsmöjligheter för svenska företag i Rumänien kommer vi i nio fall av tio fram till att det finns goda expansionsmöjligheter. Eftersom tillväxten är stark och investeringsbehoven stora växer i princip alla branscher kraftigt. Dessutom bidrar EU-stödet till affärsmöjligheter för svenska företag. För Rumänien ligger det totala stödet för perioden 2008-2013 på 19,6 miljarder euro. De två operativa programmen transport och miljö står för stora delar av stödet, 9,1 miljarder euro i Rumänien. Det är också här de stora affärsmöjligheterna finns för svenska företag.

I Rumänien ligger fokus på tillverkande industri, främst inom metall, plast och maskindetaljer till sammansättningsindustri i Västeuropa. De senaste årens starka tillväxt har lett till stigande löner och ökad köpkraft hos befolkningen, något som svenska företag som säljer via distributörer eller egen regi nu skördar frukterna av.