Meny
  • Svenska

Om utlandet Qatar

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För aktuell och närmare information om regler för visum, uppehålls- och arbetstillstånd m.m. kontakta Qatars ambassad i Stockholm (tfn +46 8 23 18 06, fax +46 8 23 18 07, email: stockholm@mofa.gov.qa.

Svenskar har 90 dagars viseringsfrihet inom en 180-dagarsperiod till Qatar.

Vid inresa i Qatar skall passet ska vara giltigt i minst sex månader från datumet för ankomst till landet. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än så. Ambassaden känner också till fall då inresa har vägrats resenärer med trasiga pass.

Provisoriska pass och främlingspass accepteras inte för inresa till Qatar. Försök att resa in med sådana dokument leder till direktavvisning tillbaka till ursprungsdestinationen. Dock går det att passera Doha med flyg i transit med provisoriskt pass enligt samstämmiga uppgifter, eftersom resenären då endast uppehåller sig på flygplatsen i Doha och aldrig reser regelrätt in i landet. Ambassaden rekommenderar att resenären kontrollerar med det aktuella flygbolaget att provisoriska pass är tillåtna vid ombordstigning.

Det är strängt förbjudet att föra in exempelvis vapen, ammunition, droger, pornografiskt material och alkohol. Även när det gäller införsel av tobak och vissa livsmedel kan det finnas restriktioner. Införsel av läkemedel som kan betraktas som narkotiska preparat är också förbjuden. Notera dessutom att det finns läkemedel som är kontrollerade och narkotikaklassade i Qatar utan att vara det i Sverige samt att införsel även av sådana läkemedel kan vara straffbart.

Kontakta Qatars ambassad i Stockholm (se kontaktinformation ovan) för närmare information om vad som är tillåtet att föra in landet. Där kan du även söka svar på vad du eventuellt kan göra för att importera läkemedel av specifika medicinska skäl. Allmänna råd om att resa med medicin kan du söka på apotek i Sverige.

Ytterligare information finns att få på Qatars tullmyndighets webbplats: http://www.customs.gov.qa/eng/traveller.php 

Senast uppdaterad 18 mar 2020, 12.32