Meny
  • Svenska

Om utlandet Qatar

15 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

UTLANDSRESOR - AVRÅDAN FÖR ALLA LÄNDER  

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.
I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.
Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Mer information om avrådan här.

Allmänt om COVID-19

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i Kina även om fall rapporteras från ett antal andra länder. Spridningsreducerande åtgärder har vidtagits på flera håll, exempelvis olika former av screenings/undersökningar på flygplatser och inreseförbud. Det senare gäller främst för personer som har vistats i Kina, men vissa länder har även vidtagit åtgärder som berör personer som vistats i andra länder med bekräftade fall av covid-19. Många flygbolag har också tillfälligt upphört eller minskat sina flyg till och från Kina, och begränsningar har även införts i andra delar av världen.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Om COVID-19 i Qatar 

Ambassaden följer händelseutvecklingen noga. Samordning och informationsutbyte sker i EU-kretsen lokalt.

Ambassaden uppmanar alla som inte redan är registrerade hos UD:s svensklista att göra detta. För att registrera sig på svensklistan klicka här. 

Hälsoministeriet i Qatar konstaterade den 29 februari det första positiva fallet av coronavirus (COVID-19)  i landet. Därefter har fler positiva fall bekräftats. Den 28 mars uppgick antalet bekräftade fall till 590.

För att motverka smittspridning har ett flertal åtgärder genomförts.

Qatar har beslutat att stoppa alla inkommande flygpassagerare till landet med start på kvällen den 16 mars och för en period på 14 dagar framåt. Detta avser dock inte passagerare i transit, som alltjämt ska kunna transitera Doha. Godstrafik genom flyg fortsätter också. Qatariska medborgare undantas och kommer alltjämt ha möjlighet att återvända, men blir föremål för karantän. Utresa ut ur landet kommer även fortsatt att tillåtas.

Resenärer i direkt transit omfattas sålunda inte av resebegränsningarna nämnda ovan, men uppmanas att kontrollera eventuella restriktioner för inresa till slutdestinationen.

Samtliga förskolor, skolor och universitet är stängda sedan den 10 mars tills vidare. Biografer, teatrar, lekplatser, gym och bröllopslokaler är stängda sedan den 12 mars tills vidare. Hotellens restauranger och övriga faciliteter är stängda från och med den 15 mars tills vidare. Kollektivtraffiken är stängd från och med den 15 mars tills vidare. Köpcentra, med undantag för livsmedelsaffärer och apotek, är stängda sedan den 18 mars tills vidare. Folksamlingar har förbjudits. Stränder och parker har stängts.

Mer information, inklusive om preventiva åtgärder, finns tillgänglig hos Qatar Ministry of Public Health

För information relaterat till transfer via Qatar hänvisas till respektive reseoperatör.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Senast uppdaterad 29 mar 2020, 10.21
Ambassadens reseinformation