Meny
  • Svenska

Qatar

Aktuella händelser

Den s.k. ”Gulfkrisen” inleddes den 5 juni 2017 med att Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien (s.k. kvartetten) gemensamt bröt sina diplomatiska relationer med Qatar, samt införde en rad andra åtgärder i syfte att isolera Qatar geografiskt, politiskt och ekonomiskt. Alla förbindelser (landgräns, luftrum och havsgräns/hamnar) mellan Qatar och dessa fyra länder är sedan dess stängda.    

De officiella orsakerna bakom dessa åtgärder uppges vara Qatars stöd till framförallt Muslimska Brödraskapet, Hamas samt organisationer med kopplingar till extremism och terrorism, något som Qatar bestämt tillbakavisar.

Kraven som har ställts på Qatar från kvartetten har förutom att allt stöd till ovan nämnda organisationer måste upphöra, också handlat om att Qatar måste nedgradera sin relation till Iran och stänga nyhetskanalen Al Jazeera.

Eftersom det pågår en ryktesspridning, speciellt på sociala medier, från alla inblandade aktörer, är det särskilt viktigt att med källkritik.

Värt att notera är att Gulfkrisen inte har föranledd några förändrande reserekommendationer och att Qatar fortfarande bedöms vara ett relativt säkert resmål. Svenskar i landet och besökande bör följa utvecklingen i regionen via massmedia och via ambassadens hemsida.

Ambassaden uppmanar alla som inte redan är registrerade hos UD:s svensklista att göra detta.  

Ambassaden uppdaterar reseinformation vid behov.

Ambassaden uppmanar alla som inte redan är registrerade hos UD:s svensklista att göra detta. För att registrera sig på svensklistan klicka här.

Senast uppdaterad 14 jun 2019, 14.08
Ambassadens reseinformation
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. 

Läs mer