Meny
  • Svenska

Om utlandet Qatar

Aktuella händelser

Mot bakgrund av den senaste tidens händelser i Irak och Iran är säkerhetsläget svårbedömt i hela regionen. Svenskar som befinner sig i Qatar bör hålla sig fortsatt uppdaterade via medier och ambassadens reseinformation.

Den 5 juni 2017 bröt Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien gemensamt sina diplomatiska relationer med Qatar, samt införde en rad andra åtgärder i syfte att isolera Qatar geografiskt, politiskt och ekonomiskt. Alla förbindelser (landgräns, luftrum och havsgräns/hamnar) mellan Qatar och dessa fyra länder är sedan dess stängda.

Eftersom ryktesspridning förekommer från alla inblandade aktörer är det särskilt viktigt med källkritik, särskilt på sociala medier.

Qatar bedöms fortsatt vara ett relativt säkert resmål. Svenskar i landet och besökande bör följa utvecklingen i regionen via massmedia och via ambassadens hemsida. Ambassaden följer kontinuerligt säkerhetsläget och uppdaterar reseinformationen vid behov.

Ambassaden uppmanar alla som inte redan är registrerade hos UD:s svensklista att göra detta. För att registrera sig på svensklistan klicka här.

Senast uppdaterad 04 jan 2020, 16.44
Ambassadens reseinformation