Meny
  • Svenska

Om utlandet Qatar

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 11 jun 2020, 13.11

Aktuella händelser

Allmänt om COVID-19

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19). 

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Om COVID-19 i Qatar 

Ambassaden följer händelseutvecklingen noga. Samordning och informationsutbyte sker i EU-kretsen lokalt.

Ambassaden uppmanar alla som inte redan är registrerade hos UD:s svensklista att göra detta. För att registrera sig på svensklistan klicka här. 

Hälsoministeriet i Qatar konstaterade den 29 februari det första positiva fallet av coronavirus (COVID-19)  i landet. Därefter har fler positiva fall bekräftats. 

Qatar har beslutat att stoppa alla inkommande flygpassagerare till landet. Detta avser dock inte passagerare i transit, som alltjämt ska kunna transitera Doha. Godstrafik genom flyg fortsätter också. Qatariska medborgare undantas och kommer alltjämt ha möjlighet att återvända, men blir föremål för karantän. Utresa ut ur landet kommer även fortsatt att tillåtas.

Resenärer i direkt transit omfattas sålunda inte av resebegränsningarna nämnda ovan, men uppmanas att kontrollera eventuella restriktioner för inresa till slutdestinationen.

Samtliga medborgare och personer med uppehållstillstånd i landet omfattas från och med den 22 maj av krav på installation och användning av smittspårningsappen EHTERAZ. Samtliga förskolor, skolor och universitet är stängda sedan den 10 mars tills vidare. Biografer, teatrar, lekplatser, gym och bröllopslokaler är stängda sedan den 12 mars tills vidare. Hotellens restauranger och övriga faciliteter är stängda från och med den 15 mars tills vidare. Kollektivtraffiken är stängd från och med den 15 mars tills vidare. 

Mer information, inklusive om preventiva åtgärder, finns tillgänglig hos Qatar Ministry of Public Health

För information relaterat till transfer via Qatar hänvisas till respektive reseoperatör.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Allmänna säkerhetsläget

Qatar är generellt sett ett säkert land att besöka, resa och leva i. Brottsligheten ligger på en internationellt sett låg nivå. Sedan juni 2017 har Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien gemensamt brutit sina diplomatiska relationer med Qatar, samt infört en rad andra åtgärder i syfte att isolera Qatar geografiskt, politiskt och ekonomiskt. Alla förbindelser (landgräns, luftrum och havsgräns) mellan Qatar och dessa fyra länder är sedan dess stängda.

Vid en krissituation kommer ambassaden att använda denna webbsida för att informera om de beredskapsåtgärder som vidtas för att bistå svenska medborgare. Vi råder därför svenskar i regionen, liksom anhöriga hemma i Sverige, att i händelse av en kris använda webbsidan som en informationskälla.

Terrorism

Den globalt rådande generella risken för terrordåd gör att du som resenär alltid bör vara extra uppmärksam.

Du som bor i Qatar eller besöker landet bör hålla dig informerad om läget och utvecklingen i landet och regionen via sociala medier, tidningar, TV/radio och även i kontakt med hotell, personer i din närhet samt lokala myndigheter. Därigenom har du en möjlighet att vara bättre rustad om läget snabbt skulle förändras.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

Qatar ligger i utkanten av en jordbävningsdrabbad zon. Det har hänt att lätta skalv som inte förorsakat större skada har känts av. Under sommarhalvåret stiger temperaturen till extrema nivåer, 40-50 grader dagtid. Under denna period måste alla slags utomhusaktiviteter planeras med hänsyn tagen till klimatet.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För aktuell och närmare information om regler för visum, uppehålls- och arbetstillstånd m.m. kontakta Qatars ambassad i Stockholm (tfn +46 8 23 18 06, fax +46 8 23 18 07, email: stockholm@mofa.gov.qa.

Svenskar har 90 dagars viseringsfrihet inom en 180-dagarsperiod till Qatar.

Vid inresa i Qatar skall passet ska vara giltigt i minst sex månader från datumet för ankomst till landet. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än så. Ambassaden känner också till fall då inresa har vägrats resenärer med trasiga pass.

Provisoriska pass och främlingspass accepteras inte för inresa till Qatar. Försök att resa in med sådana dokument leder till direktavvisning tillbaka till ursprungsdestinationen. Dock går det att passera Doha med flyg i transit med provisoriskt pass enligt samstämmiga uppgifter, eftersom resenären då endast uppehåller sig på flygplatsen i Doha och aldrig reser regelrätt in i landet. Ambassaden rekommenderar att resenären kontrollerar med det aktuella flygbolaget att provisoriska pass är tillåtna vid ombordstigning.

Det är strängt förbjudet att föra in exempelvis vapen, ammunition, droger, pornografiskt material och alkohol. Även när det gäller införsel av tobak och vissa livsmedel kan det finnas restriktioner. Införsel av läkemedel som kan betraktas som narkotiska preparat är också förbjuden. Notera dessutom att det finns läkemedel som är kontrollerade och narkotikaklassade i Qatar utan att vara det i Sverige samt att införsel även av sådana läkemedel kan vara straffbart.

Kontakta Qatars ambassad i Stockholm (se kontaktinformation ovan) för närmare information om vad som är tillåtet att föra in landet. Där kan du även söka svar på vad du eventuellt kan göra för att importera läkemedel av specifika medicinska skäl. Allmänna råd om att resa med medicin kan du söka på apotek i Sverige.

Ytterligare information finns att få på Qatars tullmyndighets webbplats: http://www.customs.gov.qa/eng/traveller.php 

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård av god standard finns i landet. Det är viktigt att före avresa kontrollera att reseförsäkringen gäller och att man har de vacciner som rekommenderas för vistelsen. 

Lokala lagar och sedvänjor

Qatar är ett muslimskt land. Samhället är i grunden konservativt. På ytan ser det delvis modernt, internationellt och tolerant ut, men svenska resenärer måste vara medvetna om att de lokala sedvänjorna i många avseenden är olika de svenska och att lagstiftningen har en grund i islamisk rättstradition.  

Lokala lagar, seder och bruk ska respekteras. Detta inbegriper att inte klä sig på ett sätt som kan uppfattas som utmanande. Det är också viktigt att informera sig om bl.a. vad som gäller i fråga om krav på uppträdande m.m. i samband med religiösa högtider (jfr om Ramadan nedan) och vid besök på heliga platser, som till exempel moskéer.

Alla slags sexuella relationer utanför äktenskapet är olagliga. Detsamma gäller sexuella relationer mellan personer av samma kön. Offentliga ömhetsbetygelser kan uppfattas som provocerande av en lokal allmänhet och medföra rättsliga konsekvenser.

Det är förbjudet enligt qatarisk lag att fotografera militära och andra särskilt känsliga anläggningar, såsom regeringsbyggnader, ambassader, m.m. Fotografering på allmän plats är annars tillåten. Undvik dock att fotografera den lokala befolkningen utan att först fråga om lov.

Alkohol och narkotika

För att köpa och konsumera alkohol i Qatar krävs ett särskilt tillstånd. Ett sådant kan bara ges till en utlänning som har uppehållstillstånd i landet. Många av de internationella hotellen serverar sina icke-muslimska gäster alkohol, men var försiktig! Det är olagligt att dricka alkohol eller vara berusad på allmän plats, inklusive på någon av landets flygplatser.

Qatar har en absolut nolltolerans i fråga om narkotika. Både innehav och användning av narkotika, även lättare sådan som marijuana, är belagt med stränga fängelsestraff. Det gäller även personer som påträffas med narkotika i kroppen som brukats före inresan i landet. Respektera den qatariska nolltoleransen mot narkotika. Undvik också situationer där du bär okända människors bagage genom tullen!

Ramadan

Under den muslimska fastemånaden Ramadan gäller särskilda sedvänjor som påverkar även utlänningar. Det är då inte tillåtet att äta, dricka eller röka på offentlig plats från soluppgång till solnedgång, dvs. under den tid då muslimer fastar. Flertalet restauranger har stängt dagtid under denna period. Hotellens restauranger håller normalt öppet men ingångarna döljs i regel på olika sätt. För utländska medborgare ska det vara en självklarhet att respektera Ramadan även om man själv inte är muslim.

Datumen för Ramadan ändras varje år med elva eller tolv dagar. De exakta datumen fastställs först strax före fastemånadens början och det kan skilja på någon dag mellan olika länder. Ramadan avslutas med den tre dagar långa festhelgen Eid Al Fitr.

Affärsverksamhet ligger i många fall nere under såväl Ramadan som Eid Al Fitr, undantaget nödvändiga funktioner i den offentliga förvaltningen och servicesektorn (hotell, restauranger, affärer). Den som planerar att uträtta affärsärenden i Qatar under Ramadan eller Eid Al Fitr bör alltså räkna med svårigheter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den personliga säkerheten i Qatar är hög i jämförelse med många andra länder. Brottsligheten ligger internationellt sett på en låg nivå. 

Trafiksäkerhet

Qatar har högertrafik. Trafikolyckor hör till de vanligaste dödsorsakerna i landet. Vägnätet är av skiftande kvalitet och hastigheterna ofta höga, trafikrytmen aggressiv. Bristande hänsyn visas gångtrafikanter. En blandning av lokala och utländska körvanor kan också ställa till problem. Även om det alltså kan finnas förståeliga skäl för frustration i samband med bilkörning i landet är det viktigt att kunna lägga band på sig samt vara medveten om att exempelvis obscena gester som ses av andra kan leda till höga böter eller fängelse. Det är också straffbart att köra bil med alkohol i blodet.  

En tillfällig besökare som kör bil i Qatar måste förutom sitt svenska körkort också kunna visa upp ett giltigt internationellt körkort, alternativt skaffa sig ett tillfälligt qatariskt körkort (Temporary Qatari Driving License). Det sistnämnda kan man ansöka om hos närmaste qatariska polismyndighet. Svenskar som bosätter sig i Qatar måste skaffa sig permanenta qatariska körkort för att få köra bil i landet.

Resa i landet

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad när du reser till Qatar. Förvissa dig om att du har en reseförsäkring innan du åker, exempelvis genom att kontrollera att en reseförsäkring ingår i din hemförsäkring eller genom att skaffa dig en reseförsäkring på annat sätt. Med en reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. 

Den som inte har en giltig försäkring löper stor risk att tvingas använda besparingar eller ta stora lån för att klara dyra sjukvårdskostnader och i allvarligare fall även ambulanstransport hem.

Övriga upplysningar

Det går bra att använda svenska kort för att betala med eller ta ut pengar i automater.