• Svenska

Om utlandet Qatar

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 26 feb 2024, 15.19

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Qatar är generellt sett ett säkert land att besöka, resa och leva i. Brottsligheten ligger på en internationellt sett låg nivå.

Vid en krissituation kommer ambassaden att använda denna webbsida för att informera om de beredskapsåtgärder som vidtas för att bistå svenska medborgare. Vi råder därför svenskar i regionen, liksom anhöriga hemma i Sverige, att i händelse av en kris använda webbsidan som en informationskälla.

Terrorism

Den globalt rådande generella risken för terrordåd gör att du som resenär alltid bör vara extra uppmärksam.

Du som bor i Qatar eller besöker landet bör hålla dig informerad om läget och utvecklingen i landet och regionen via sociala medier, tidningar, TV/radio och även i kontakt med hotell, personer i din närhet samt lokala myndigheter. Därigenom har du en möjlighet att vara bättre rustad om läget snabbt skulle förändras.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

Qatar ligger i utkanten av en jordbävningsdrabbad zon. Det har hänt att lätta skalv som inte förorsakat större skada har känts av. Under sommarhalvåret stiger temperaturen till extrema nivåer, 40-50 grader dagtid. Under denna period måste alla slags utomhusaktiviteter planeras med hänsyn tagen till klimatet.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Visum för besökande kan i vissa fall utfärdas i samband med inresa. För aktuell och närmare information om regler för visum, uppehålls- och arbetstillstånd m.m. kontakta Qatars ambassad i Stockholm (tfn +46 8 23 18 06, fax +46 8 23 18 07, email: stockholm@mofa.gov.qa.

Regler för sjukvårdsförsäkring vid inresa till Qatar

Qatarisk sjukvårdsförsäkring är obligatorisk för besökare som måste ansöka om visering i förväg.

 Besökare som kan få visering vid ankomst till Qatar, bla svenska medborgare, är undantagna detta krav och qatarisk sjukvårdsförsäkring är endast obligatorisk om vistelsen överstiger 30 dagar. De qatariska myndigheterna rekommenderar dock att besökare tecknar qatarisk sjukvårdsförsäkring som täcker akutsjukvård och olycksfall även om vistelsen är kortare än 30 dagar.

 Transitpassagerare omfattas inte av kravet på sjukvårdsförsäkring.

 Om man vill teckna en qatarisk sjukvårdsförsäkring finns det detaljerad information om hur man går till väga på qatariska folkhälsoministeriets webbsida:

Ministry of Public Health - Mandatory Health Insurance Scheme (moph.gov.qa)

Ministry of Public Health - FAQs (moph.gov.qa)

Vid inresa i Qatar skall passet ska vara giltigt i minst sex månader från datumet för ankomst till landet. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än så. Ambassaden känner också till fall då inresa har vägrats resenärer med trasiga pass.

Provisoriska pass och främlingspass accepteras inte för inresa till Qatar. Försök att resa in med sådana dokument leder till direktavvisning tillbaka till ursprungsdestinationen. Dock går det att passera Doha med flyg i transit med provisoriskt pass enligt samstämmiga uppgifter, eftersom resenären då endast uppehåller sig på flygplatsen i Doha och aldrig reser regelrätt in i landet. Ambassaden rekommenderar att resenären kontrollerar med det aktuella flygbolaget att provisoriska pass är tillåtna vid ombordstigning.

Det är strängt förbjudet att föra in exempelvis vapen, ammunition, droger, pornografiskt material och alkohol. Även när det gäller införsel av tobak och vissa livsmedel kan det finnas restriktioner. Införsel av läkemedel som kan betraktas som narkotiska preparat är också förbjuden. Notera dessutom att det finns läkemedel som är kontrollerade och narkotikaklassade i Qatar utan att vara det i Sverige samt att införsel även av sådana läkemedel kan vara straffbart.

Kontakta Qatars ambassad i Stockholm (se kontaktinformation ovan) för närmare information om vad som är tillåtet att föra in landet. Där kan du även söka svar på vad du eventuellt kan göra för att importera läkemedel av specifika medicinska skäl. Allmänna råd om att resa med medicin kan du söka på apotek i Sverige.

Ytterligare information finns att få på Qatars tullmyndighets webbplats: http://www.customs.gov.qa/eng/traveller.php 

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård av god standard finns i landet. Det är viktigt att före avresa kontrollera att reseförsäkringen gäller och att man har de vacciner som rekommenderas för vistelsen. 

Lokala lagar och sedvänjor

Qatar är ett muslimskt land. Samhället är i grunden konservativt. På ytan ser det delvis modernt, internationellt och tolerant ut, men svenska resenärer måste vara medvetna om att de lokala sedvänjorna i många avseenden är olika de svenska och att lagstiftningen har en grund i islamisk rättstradition.  

Lokala lagar, seder och bruk ska respekteras. Detta inbegriper att inte klä sig på ett sätt som kan uppfattas som utmanande. Det är också viktigt att informera sig om bl.a. vad som gäller i fråga om krav på uppträdande m.m. i samband med religiösa högtider (jfr om Ramadan nedan) och vid besök på heliga platser, som till exempel moskéer.

Alla slags sexuella relationer utanför äktenskapet är olagliga. Detsamma gäller sexuella relationer mellan personer av samma kön. Offentliga ömhetsbetygelser kan uppfattas som provocerande av en lokal allmänhet och medföra rättsliga konsekvenser.

Det är förbjudet enligt qatarisk lag att fotografera militära och andra särskilt känsliga anläggningar, såsom regeringsbyggnader, ambassader, m.m. Fotografering på allmän plats är annars tillåten. Undvik dock att fotografera den lokala befolkningen utan att först fråga om lov.

Alkohol och narkotika

För att köpa alkohol för egen konsumtion i Qatar krävs ett särskilt tillstånd. Ett sådant kan bara ges till en utlänning som har uppehållstillstånd i landet. Många av de internationella hotellen serverar sina icke-muslimska gäster alkohol, men var försiktig! Det är olagligt att dricka alkohol eller vara berusad på allmän plats, inklusive på någon av landets flygplatser.

Qatar har en absolut nolltolerans i fråga om narkotika. Både innehav och användning av narkotika, även lättare sådan som marijuana, är belagt med stränga fängelsestraff. Det gäller även personer som påträffas med narkotika i kroppen som brukats före inresan i landet. Respektera den qatariska nolltoleransen mot narkotika. Undvik också situationer där du bär okända människors bagage genom tullen!

Ramadan

Under den muslimska fastemånaden Ramadan gäller särskilda sedvänjor som påverkar även utlänningar. Det är då inte tillåtet att äta, dricka eller röka på offentlig plats från soluppgång till solnedgång, dvs. under den tid då muslimer fastar. Flertalet restauranger har stängt dagtid under denna period. Hotellens restauranger håller normalt öppet men ingångarna döljs i regel på olika sätt. För utländska medborgare ska det vara en självklarhet att respektera Ramadan även om man själv inte är muslim.

Datumen för Ramadan ändras varje år med elva eller tolv dagar. De exakta datumen fastställs först strax före fastemånadens början och det kan skilja på någon dag mellan olika länder. Ramadan avslutas med den tre dagar långa festhelgen Eid Al Fitr.

Affärsverksamhet ligger i många fall nere under såväl Ramadan som Eid Al Fitr, undantaget nödvändiga funktioner i den offentliga förvaltningen och servicesektorn (hotell, restauranger, affärer). Den som planerar att uträtta affärsärenden i Qatar under Ramadan eller Eid Al Fitr bör alltså räkna med svårigheter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den personliga säkerheten i Qatar är hög i jämförelse med många andra länder. Brottsligheten ligger internationellt sett på en låg nivå. 

Trafiksäkerhet

Qatar har högertrafik. Trafikolyckor hör till de vanligaste dödsorsakerna i landet. Vägnätet är av skiftande kvalitet och hastigheterna ofta höga, trafikrytmen aggressiv. Bristande hänsyn visas gångtrafikanter. En blandning av lokala och utländska körvanor kan också ställa till problem. Även om det alltså kan finnas förståeliga skäl för frustration i samband med bilkörning i landet är det viktigt att kunna lägga band på sig samt vara medveten om att exempelvis obscena gester som ses av andra kan leda till höga böter eller fängelse. Det är också straffbart att köra bil med alkohol i blodet.  

En tillfällig besökare som kör bil i Qatar måste förutom sitt svenska körkort också kunna visa upp ett giltigt internationellt körkort, alternativt skaffa sig ett tillfälligt qatariskt körkort (Temporary Qatari Driving License). Det sistnämnda kan man ansöka om hos närmaste qatariska polismyndighet. Svenskar som bosätter sig i Qatar måste skaffa sig permanenta qatariska körkort för att få köra bil i landet.

Resa i landet

Det är viktigt att du är rätt försäkrad när du reser till Qatar. Förvissa dig om att du har en reseförsäkring innan du åker, exempelvis genom att kontrollera att en reseförsäkring ingår i din hemförsäkring eller genom att skaffa dig en reseförsäkring på annat sätt. Med en reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. 

Den som inte har en giltig försäkring löper stor risk att tvingas använda besparingar eller ta stora lån för att klara dyra sjukvårdskostnader och i allvarligare fall även ambulanstransport hem.

Övriga upplysningar

Det går bra att använda svenska kort för att betala med eller ta ut pengar i automater.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer