• Svenska

Om utlandet Polen

Biltrafik

Tempot på de polska vägarna är ofta uppskruvat med höga farter och överraskande omkörningar. Det finns gott om bensinstationer, även längs mindre vägar, och alla säljer blyfri bensin.

Registreringsbevis Du måste ha med dig registreringsbeviset i original. Kopior godkänns inte. Det gröna kortet behövs däremot inte längre i Polen. Om du kör en lånad bil, måste du ha med dig en fullmakt från ägaren som berättigar dig att köra fordonet.
Högsta tillåtna hastighet Tätort anges med en vit ortsnamnsskylt eller en vit skylt med en stadssilhuett på. Gröna ortsnamnsskyltar anger att orten inte är en tätort. Polis- och radarkontroller är vanliga. Läs mer här om regler för hastighetsbegränsningar i Polen.
Bilbälte/barnstol Det är lag på att använda bilbälte, även i baksätet. Barnen ska sitta i barnstol med säkerhetsbältet förspänt.
Obligatorisk utrustning Enligt lag måste varningstriangel och brandsläckare finnas i bilen. En liten bilbrandsläckare (gaśnica) kan du köpa på närmaste bensinstation.
Alkohol Högsta tillåtna alkoholhalt i blodet vid bilkörning är 0,2 promille.
Vinterdäck Det är inte obligatoriskt att använda vinterdäck i Polen. Användning av dubbade vinterdäck är förbjudet.
Spårvagnar Det är förbjudet (och livsfarligt) att köra om en spårvagn som har stannat vid en sådan hållplats! Passagerarna som ska kliva på spårvagnen väntar på trottoaren och går ut i gatan när spårvagnen och bilisterna saktar in för att stanna.
Väg- och gatukorsningar Bilister från Sverige kan lätt bli villrådiga i polska väg- och gatukorsningar. En grön pil åt höger betyder inte att du har förkörsrätt. Den betyder att du får svänga till höger om inga fordon kommer från vänster och inga fotgängare befinner sig på övergångsstället framför dig! Fordonen från vänster och fotgängarna som går mot grönt har alltså företräde, trots att du har grön pil åt höger.
Vägavgifter i Polen Vägavgiften betalas med hjälp av ett elektroniskt system och därför måste varje avgiftspliktigt fordon registreras och utrustas med en elektronisk box "e-TOLL". Mer information om avgifterna, registreringen samt en karta över avgiftsbelagda vägar finner du här Trafikmärken Följande ord och uttryck förekommer ofta på skyltar:

Droga wewnętrzna Intern väg
Dzieci Barn
Koleiny Hjulspår
Koniec Slut (markerar att förbud, varning eller påbud upphör)
Kontrola prędkości Hastighetskontroll
Kontrola radarowa Radarkontroll
Objazd Trafikomläggning (anvisad väg vid vägarbeten)
Piesi Fotgängare
Płatna Avgiftsbelagd väg
Pokoje gościnne Gästrum
Parking (Postój) płatny Avgiftsbelagd parkering
Prace drogowe Vägarbeten
Przejście dla pieszych Övergångsställe
Stacja paliw Bensinstation
Szkoła Skola (står ofta skrivet i vägbanan)
Uwaga! Se upp!
w godz. 7-18 kl. 07-18
Wjazd/Wyjazd Infart/Utfart
Wolne pokoje Lediga rum
Wypadki Olyckor (olycksdrabbad vägsträcka)
Zajazd Värdshus
Zakaz parkowania     (Nie parkować) Parkering förbjuden
Zmiana organizacji ruchu Ändring av körfilernas riktning
Zmiana pierwszeństwa Ändrad förkörsrätt
Zwolnij! Sänk farten!
Senast uppdaterad 01 jul 2024, 09.35