• Svenska

Om utlandet Palau

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. 

Senast uppdaterad 29 maj 2023, 14.54

Aktuella händelser

Här finns information gällande resor från Sverige.
Läs mer här

 

Resa till Palau
Läs mer här

Allmänna säkerhetsläget

Palau är en parlamentarisk demokrati med ca 20 000 invånare som består av flera hundra öar, de flesta bebodda. Palau är självständigt sedan 1994 men har nära band till USA.

Resenärer uppmanas att anmäla sin närvaro i landet till den svenska ambassaden i Tokyo.

Terrorism

Risken för terrorism på Palau bedöms som låg.

Naturförhållanden och katastrofer

Regnperioden sträcker sig vanligtvis mellan maj och november.

Palau kan drabbas av naturkatastrofer såsom orkaner, översvämningar och torka. Det rekommenderas att regelbundet följa både lokal och internationell väderleksrapportering före och under vistelsen. I händelse av en naturkatastrof bör du vara uppmärksam på instruktioner från de lokala myndigheterna.

In- och utresebestämmelser

Visum och andra in- och utreseregler (tex valuta, tull och karantänbestämmelser) för Palau kan ändras med kort varsel. För senaste informationen om visering till Palau kontakta:
Palau Bureau of Immigration Telephone: +680 488 2498 Email: imm@palaunet.com
För andra förfrågningar kontakta: Palau Bureau of Foreign Affairs Telephone: +680 767 2490 Fax: +680 767 3680 Email: state@palaugov.net

En utreseskatt och en avgift för skydd av miljön betalas kontant på flygplatsen vid avresa från Palau .

Hälso- och sjukvård

Sjukvårdsresurserna på Palau är begränsade och varierar i kvalitet. Resenärer uppmanas att ha en heltäckande reseförsäkring. Det finns ett nationellt sjukhus samt några privata kliniker i Koror. Vården är begränsad till att endast klara av mindre komplicerade sjukdomsfall och tillgången på medicin varierar. I regel krävs betalning i kontanter. Vid allvarlig sjukdom eller skada kan det bli nödvändigt med medicinsk evakuering.

Denguefeber, som överförs via mygg, förekommer på Palau. Resenärer bör ta reda på vilka vaccinationer som behövs före avresan. Förebyggande återgärder mot mygg- och insektsbett rekommenderas.

Försäkringsskydd
Resenärer uppmanas att ha en heltäckande reseförsäkring. Det finns ingen socialförsäkringskonvention mellan Palau och Sverige.

Lokala lagar och sedvänjor

Palau Visitors Authority erbjuder information om Palau på deras websida: http://pristineparadisepalau.com/index.php

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är mycket stränga.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Palau är relativt låg men rån mot utlänningar förekommer. Var uppmärksam och vidta försiktighet för att skydda både dig själv och dina tillhörigheter.

Oroligheter i samband med demonstrationer och politiska sammankomster är ovanliga men kan förekomma. Se till att undvika dessa för din egen säkerhet.

Striderna under andra världskriget har lämnat efter sig ännu ej detonerade bomber och annan potentiellt explosiv krigsmateriel. Detta gäller speciellt områdena kring Peleliu och Angaur. Försiktighet bör vidtas vid t.ex. dykning och utforskande av grottor.

Trafiksäkerhet

Kvaliteten på vägarna i Palau varierar från godtagbart till sämre skick. I regel saknas också trottoarer och vägräcken. Rattfylleri är ett problem, inte minst på natten.

Resa i landet