• Svenska

Om utlandet Palau

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. 

Senast uppdaterad 01 mar 2024, 16.22

Aktuella händelser

Försäkringsskydd

Det är därför mycket viktigt att du tecknar en bra reseförsäkring innan avresan. Kontrollera att försäkringen täcker sjukdomsfall, olycksfall, dödsfall och hemtransport till Sverige. Ambassaden garanterar inte sjukvårdskostnader.

SOS-International, Euro-Alarm och Europe Assistance, företräder de nordiska försäkringsbolagen utomlands - se vidare under "Allmänna reserekommendationer". Syftet med verksamheten är att hjälpa utlandsresenärer på de nordiska försäkringsbolagens vägnar. Om du måste uppsöka sjukhus ska du eller din medresenär genast kontakta SOS. De förser då sjukhuset med en kostnadsgaranti. Sjukhuset inleder inte vården förrän de får en försäkran från försäkringsbolaget.

 

Resa till Palau
Läs mer här

Allmänna säkerhetsläget

Palau är en parlamentarisk demokrati med ca 20 000 invånare som består av flera hundra öar, de flesta bebodda. Palau är självständigt sedan 1994 men har nära band till USA.

Resenärer uppmanas att anmäla sin närvaro i landet till den svenska ambassaden i Tokyo.

Terrorism

Risken för terrorism på Palau bedöms som låg.

Naturförhållanden och katastrofer

Regnperioden sträcker sig vanligtvis mellan maj och november.

Palau kan drabbas av naturkatastrofer såsom orkaner, översvämningar och torka. Det rekommenderas att regelbundet följa både lokal och internationell väderleksrapportering före och under vistelsen. I händelse av en naturkatastrof bör du vara uppmärksam på instruktioner från de lokala myndigheterna.

Hälso- och sjukvård

Sjukvårdsresurserna på Palau är begränsade och varierar i kvalitet. Resenärer uppmanas att ha en heltäckande reseförsäkring. Det finns ett nationellt sjukhus samt några privata kliniker i Koror. Vården är begränsad till att endast klara av mindre komplicerade sjukdomsfall och tillgången på medicin varierar. I regel krävs betalning i kontanter. Vid allvarlig sjukdom eller skada kan det bli nödvändigt med medicinsk evakuering.

Denguefeber, som överförs via mygg, förekommer på Palau. Resenärer bör ta reda på vilka vaccinationer som behövs före avresan. Förebyggande återgärder mot mygg- och insektsbett rekommenderas.

Försäkringsskydd
Resenärer uppmanas att ha en heltäckande reseförsäkring. Det finns ingen socialförsäkringskonvention mellan Palau och Sverige.

Lokala lagar och sedvänjor

Palau Visitors Authority erbjuder information om Palau på deras websida: http://pristineparadisepalau.com/index.php

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är mycket stränga.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Palau är relativt låg men rån mot utlänningar förekommer. Var uppmärksam och vidta försiktighet för att skydda både dig själv och dina tillhörigheter.

Oroligheter i samband med demonstrationer och politiska sammankomster är ovanliga men kan förekomma. Se till att undvika dessa för din egen säkerhet.

Striderna under andra världskriget har lämnat efter sig ännu ej detonerade bomber och annan potentiellt explosiv krigsmateriel. Detta gäller speciellt områdena kring Peleliu och Angaur. Försiktighet bör vidtas vid t.ex. dykning och utforskande av grottor.

Trafiksäkerhet

Kvaliteten på vägarna i Palau varierar från godtagbart till sämre skick. I regel saknas också trottoarer och vägräcken. Rattfylleri är ett problem, inte minst på natten.

Resa i landet

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer