Meny
  • Svenska

Om utlandet Pakistan

Avrådan

Pakistan - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan den 24 januari 2005 från alla resor till provinserna Khyber-Pakhtunkhwa och Baluchistan, samt de federalt administrerade stamområdena (Federally Administered Tribal Areas, FATA).

Från och med 21 maj 2018 omfattas inte övriga Pakistan av avrådan.

Avrådan gäller tills vidare.

03 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Avrådan för hela världen förlängs till den 15 juni

 UD beslutade den 3 april 2020 att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslutet gäller till den 15 juni 2020.  

Beslutet tas med anledning av den fortsatta spridningen av det nya coronaviruset (covid-19) och konsekvenserna som spridningen har på omvärlden. Utvecklingen har sedan det tidigare beslutet från 14 mars fortsatt med ytterligare stängda gränser eller omfattande begränsningar av in- och utresemöjligheter, karantänbestämmelser och utegångsförbud i en växande del av världens länder. Störningarna i internationell flygtrafik är omfattande. Möjligheten att boka flygresa till Sverige försämras i takt med att flygbolagen ställer in allt fler avgångar.

Pakistans luftrum stängt till 11 april

Ansvariga pakistanska myndigheter har beslutat att pakistanskt luftrum ska förbli stängt för internationell passagerartrafik till den 11 april med hänvisning till extraordinära förhållanden. Enstaka flighter med PIA kommer att undantas. 

Overstay - Utländska medborgare med visum som löper ut medan det pakistanska luftrummet är stängt, kommer inte att stöta på problem, enligt besked från det pakistanska utrikesministeriet under förutsättning att dessa resenärer skyndsamt lämnar landet så snart luftrummet har öppnats igen. 

Covid-19 i Pakistan

Den 26 februari 2020 rapporterades det första bekräftade fallet av Covid-19 i Pakistan. Mer än 2300 fall har hittills rapporterats av ansvariga myndigheter.

Pakistanska myndigheter på federal och provinsnivå genomför omfattande åtgärder för att försvåra för viruset att ta sig in i landet via andra länder och minska spridningen inom landet. Åtgärderna påverkar ocksåresenärer som gods. Landgränsen till Iran, Afghanistan, Kina och Indien är stängd.  

I samtliga provinser hålls skolor, kulturinstitutioner, biografer, festlokaler stängda. Större publika evenemang, inklusive religiösa samlingar är inställda. I vissa provinser begränsas öppethållande av hotell, restauranger och butiker.

Reglerna kan skilja sig åt mellan provinserna och ändras med kort varsel. Svenska resenärer uppmanas därför att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar noga samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Mer information:

Om du har frågor om COVID-19, kan du ringa hälsomyndigheternas 1166 COVID-19 helpline eller besöka deras särskilda COVID-19-hemsida: http://covid.gov.pk 

National Institute of Health of Pakistans hemsida www.nih.org.pk innehåller råd och anvisningar på engelska om viruset.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Senast uppdaterad 18 mar 2020, 14.45
Ambassadens reseinformation