Meny
  • Svenska

Om utlandet Pakistan

Avrådan

Pakistan - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan den 24 januari 2005 från alla resor till provinserna Khyber-Pakhtunkhwa och Baluchistan, samt de federalt administrerade stamområdena (Federally Administered Tribal Areas, FATA).

Från och med 21 maj 2018 omfattas inte övriga Pakistan av avrådan.

Avrådan gäller tills vidare.

14 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan från den 15 juli

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande: 1. Efter den 15 juli 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Andorra, Polen och Tyskland. 2. Avrådan från icke nödvändiga resor till Schweiz införs från och med den 15 juli, och gäller till och med den 29 juli 2020. 3. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 29 juli 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Pakistan öppnar för begränsad inkommande passagerartrafik från 20 juni

Sedan 30 maj är utgående passagerartrafik från Pakistan tillåten. Från 20 juni kommer även inkommande passagerarflyg till Pakistan att tillåtas men i begränsad omfattning.  Var uppmärksam på att flera flygbolag kräver Covid-test i förväg för resande från Pakistan. 

Overstay - för utländska medborgare strandade i Pakistan med visum som löper ut någon gång från den 15 mars 2020 och framåt gäller att de förlängs med automatik till den 31 augusti, enligt det pakistanska utrikesministeriet. Detta gäller alla slags pakistansk visum.

För inresande till Pakistan gäller särskilda smittskyddsregler. Om dessa kan du läsa mera på Pakistans officiella hemsida för Covid-information.

Covid-19 i Pakistan

Den 26 februari 2020 rapporterades det första bekräftade fallet av Covid-19 i Pakistan. Över 260.000 fall har hittills rapporterats av ansvariga myndigheter i hela landet och smittspridningstakten har ökat under de senaste veckorna. 

Pakistanska myndigheter på federal och provinsnivå genomför omfattande åtgärder för att försvåra för viruset att ta sig in i landet via andra länder och minska spridningen inom landet. Åtgärderna påverkar också resenärer som gods. Landgränsen till Iran, Afghanistan, Kina och Indien är stängd. 

I samtliga provinser hålls skolor, kulturinstitutioner, biografer, festlokaler stängda. Större publika evenemang är inställda. I vissa provinser begränsas öppethållande av hotell, restauranger och butiker helt eller delvis. Masktvång på allmän plats gäller från den 31 maj. Stadsdelar med omfattande smitta kan bli föremål för så kallad smart lockdown, dvs de stängs av helt för in- och utpassering. 

Reglerna kan skilja sig åt mellan provinserna och ändras med kort varsel. Svenska resenärer uppmanas därför att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar noga samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. 

Mer information:

Om du har frågor om COVID-19, kan du ringa hälsomyndigheternas 1166 COVID-19 helpline eller besöka deras särskilda COVID-19-hemsida: http://covid.gov.pk 

National Institute of Health of Pakistans hemsida www.nih.org.pk innehåller råd och anvisningar på engelska om viruset.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Senast uppdaterad 27 jun 2020, 15.24
Ambassadens reseinformation