• Svenska

Om utlandet Pakistan

Avrådan

Pakistan - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan den 24 januari 2005 från alla resor till provinserna Khyber-Pakhtunkhwa och Baluchistan, samt de federalt administrerade stamområdena (Federally Administered Tribal Areas, FATA).

Från och med 21 maj 2018 omfattas inte övriga Pakistan av avrådan.

Avrådan gäller tills vidare.

31 mar 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Flygtrafik

Flygtrafiken in och ut ur Pakistan är öppen. Var uppmärksam på att flera flygbolag kräver Covid-test i förväg för resande från Pakistan. 

Overstay - för utländska medborgare som är strandade i Pakistan med visum som löper ut någon gång från den 15 mars 2020 och framåt gäller att visumen förlängs med automatik till den 31 augusti. Detta gäller alla slags pakistansk visum. Någon ytterligare förlängning har inte meddelats. 

För inresande till Pakistan gäller särskilda smittskyddsregler. Om dessa kan du läsa mera på Pakistans officiella hemsida för Covid-information.

Covid-19 i Pakistan

Den 26 februari 2020 rapporterades det första bekräftade fallet av Covid-19 i Pakistan. Närmare 300.000 fall har hittills rapporterats av ansvariga myndigheter. Under de senaste veckorna har myndigheterna rapporterat om minskad smittspridning, men svenskar i landet uppmanas ändå att vidta sedvanliga försiktighetsåtgärder. Ökad smittspridning kan inte uteslutas.  

Pakistanska myndigheter på federal- och provinsnivå genomför omfattande åtgärder för att minska smittspridningen i landet, och för att hindra att viruset tar sig in via andra länder. Åtgärderna påverkar resenärer in och ut ur landet, samt gods.

Sedan den 10 augusti är resturanger, marknader och många andra offentliga platser öppna. Större publika evenemang är dock fortsatt inställda. Masktvång på allmän plats gäller från den 31 maj. Stadsdelar med omfattande smitta kan bli föremål för så kallad smart lockdown, dvs stängas helt för in- och utpassering. 

Reglerna kan skilja sig åt mellan provinserna och ändras med kort varsel. Svenska resenärer uppmanas därför att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar noga, samt vara beredda på förseningar på grund av ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. 

Mer information:

Om du har frågor om COVID-19, kan du ringa hälsomyndigheternas 1166 COVID-19 helpline eller besöka deras särskilda COVID-19-hemsida: http://covid.gov.pk 

National Institute of Health of Pakistans hemsida www.nih.org.pk innehåller råd och anvisningar på engelska om viruset.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Senast uppdaterad 27 aug 2020, 11.58
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer