• Svenska

Om utlandet Österrike

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 23 maj 2023, 09.49

Allmänna säkerhetsläget

Österrike är generellt ett tryggt resmål. Ambassaden uppmanar dock alltid resenärer att hålla sig uppdaterade kring händelser på vistelseorten.

Vill du anmäla din utlandsvistelse?
Om du vill att UD eller den svenska ambassaden/generalkonsulatet ska kunna nå dig – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan. Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Möjligheten att anmäla dina uppgifter till UD/ambassaden/generalkonsulatet finns för alla länder. Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt.

Enligt det österrikiska inrikesministeriet BVT föreligger inget veterligt uttalat terrorhot men i enlighet med flera andra europeiska länder har man efter attentaten i Paris 2015 samt i Wien 2020 höjt alarmberedskapen i landet.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring officiella byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer på UD:s hemsida om terrorism och turism.

Naturförhållanden och katastrofer

Befinner du dig i Österrike för att åka skidor bör du vara medveten om att det under vintersäsongen finns stora risker för laviner i Alperna. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter samt turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden. Se även webbsidorna Lavinfara i Östrerrike och European Avalanche Warning Services (EAWS). Lavinfaran mäts på en stigande femgradig skala. Respektive förbundsland erbjuder även regional information via följande webbsidor, Lavinvarning Kärnten, Lavinvarning Salzburg, Lavinvarning Steiermark, Lavinwarning Vorarlberg och Lavinvarning Tirol.

Österrike ligger i en seismologisk zon, och jordskalv förekommer regelbundet. Ihärdiga regn kan leda till allvarliga översvämningar som ibland följs av jordskred. De materiella skadorna i samband med översvämningar kan bli stora. Senaste kraftiga översvämningen förekom i juni 2013, då flera byar i Österrike drabbades och skadorna var mycket omfattande på flera håll. Även smältvatten från bergen kan under våren medföra översvämningar och orsaka skador. 

Österrike har ett effektivt nationellt system för krishantering som även omfattar utländska medborgare som vistas tillfälligt i landet. Insats- och kriskoordineringscentret (EKC) vid Österrikes inrikesministerium fungerar som insatscentral vid större polisiära insatser såväl som vid kriser och katastrofer. (EKC - Das Einsatz- und Krisenkoordinationscenter des Innenministeriums)

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Vid frågor kring in- och utresebestämmelser i Österrike se österrikiska ambassaden i Stockholms hemsida.

Reseinformation för Österrike finns under information for travellers (sozialministerium.at)

Både Österrike och Sverige är medlemmar i EU och Schengen. Svenska medborgare och medborgare i andra EU-länder kan fritt resa till Österrike med sitt giltiga resedokument och uppehålla sig där upp till tre månader. Passet eller det internationella ID-kortet ska vara giltigt under dagen för inresa, vistelsetiden samt dagen för avresa. Ett svenskt körkort gäller ej som legitimation, eftersom uppgift om nationalitet saknas. 
Du kan resa in till Österrike med en svenskt provisoriskt pass.

Hälso- och sjukvård

Den österrikiska sjukvården är fullt jämförbar med den svenska. Vård går att få snabbt. Det är dock viktigt att det europeiska sjukförsäkringskortet kan visas upp. Är du bosatt i Sverige får du kortet gratis från Försäkringskassan. Kortet visar att du är sjukförsäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU-land.

>Läs mer om det europeiska sjukförsäkringskortet och beställ kortet från Försäkringskassan.

Värdefulla länkar om sjukvård i Österrike
>Gesundheitsportal (tyska)
>Sjukhus i Österrike (tyska)
>Sjukvårdsinformation (Wien) (tyska och engelska)
>Österrikes sjukvårdssystem (engelska)
>Information för resande (engelska)

 

Lokala lagar och sedvänjor

Det är alltid viktigt att vid besök i annat land respektera lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Precis som i många andra länder förekommer väsk- och fickstölder i Österrike. Var särskilt vaksam i större folksamlingar och på allmänna kommunikationsmedel. Förvara ditt pass på ett säkert sätt. Ett tips är att göra kopior av alla värdehandlingar som pass, biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara gärna en kopia i ditt bagage separat från originalen.

Håll regelbunden kontakt med familj och vänner. Befinner du dig i Österrike vid tidpunkten för en större olycka i landet, ta alltid kontakt med dina anhöriga. Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns. Lämna aldrig ditt bagage utan uppsikt.

Trafiksäkerhet

För aktuell trafikinformation i Österrike, se ÖAMTC.

Trafikinformation
Lokaltrafiken, såsom tunnelbana, buss och spårvagn är väl utbyggd i huvudstaden Wien och andra större städer. Det finns ett antal taxibolag i Österrike och de allra flesta är pålitliga. Så kallad "svart taxi", det vill säga ej registrerade företag, förekommer dock. Dessa bör undvikas.      

Motorvägsavgift
För att köra på motorväg (Autobahn) eller motortrafikled (Schnellstrasse) måste en lagstadgad avgift erläggas. Alla bilar, motorcyklar och husbilar upp till 3,5 ton måste kunna uppvisa ett giltigt "Vignette" klistermärke på rutan eller en digital online "Vignette". Märket kan köpas vid större gränsövergångar och på bensinstationer samt i ASFINAGs webshop eller via deras app.  Saknas detta märke vid en poliskontroll utfärdas dryga böter. 
För mer information om var man köper Vignetten, samt aktuella avgifter se Vignette. För bussar och lastbilar över 3,5 ton finns också en elektronisk version, GO-Box
Om du har frågor om vägavgift eller böter, kontakta ASFINAG direkt: Contact | ASFINAG

Vinterdäck
Från den 1 november till den 15 april ska en personbil vid vinterväglag, (is, snömodd och snö) vara utrustad med vinterdäck alternativt sommardäck med snökedjor. Snökedjor får endast monteras om vägen är täckt av is eller snö och vägbanan ej skadas men måste medföras i bilen om sommardäck används. Dubbdäck är tillåtet i Österrike under vintermånaderna. För bussar och lastbilar över 3,5 ton gäller i Österrike, oberoende av väderleken, från den 1 november till den 15 mars, att minst en hjulaxel ska vara utrustad med vinterdäck. Därutöver ska även snökedjor medföras. Läs mer på ÖAMTC.

Säkerhetsväst
En säkerhetsväst/reflexväst ska alltid medföras för bilens passagerare. Västen bör bäras väl synlig om föraren och/eller medpassagerarna tvingas stiga ur bilen på motorväg eller motortrafikled. På övriga vägar ska västen bäras i de fall då varningstriangel ställs upp. En förstahjälpenutrustning samt varningstriangel skall också medföras. 

Mobiltelefon vid bilkörning
Det är förbjudet att tala i mobiltelefon när man kör, endast 'hands free' får användas. Upptäcks man av polis när man talar i telefon under bilkörningen kan böter på 25 Euro och uppåt utgå.

Alkohol vid ratten
I Österrike tillämpas en promillegräns på 0,5 promille. För chaufförer av lastbil och andra tyngre fordon gäller 0,3 promille.

Bälteskrav
Samtliga passagerare i fordonet ska enligt lag använda bilbälte.

Räddningskorridor
Från den 1 januari 2012 måste bilförare i Österrike skapa en räddningskorridor (Rettungsgasse) så snart trafiken börjar sakta in och det blir köbildning på motorväg (Autobahn) eller motortrafikled (Schnellstrasse). Detta för att möjliggöra tillfarten för eventuella räddningsfordon som behöver nå fram till olycksplatser längs med vägarna. För mer information se ASFINAG

Resa i landet

Försäkringsskydd
Sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan täcker nödvändig akutsjukvård i utlandet. Icke akut sjukvård samt sjuktransporter täcks inte genom Försäkringskassan. Kontrollera därför att du har en försäkring med reseskydd, t ex en hemförsäkring. Tänk då på att om du stannar längre än 45 dagar måste du lösa en extra försäkring. Informera dig hos ditt försäkrings-bolag om särskilda tilläggsförsäkringar för så kallade extremsporter eller om du avser utöva riskfyllda aktiviteter, såsom kitesurfing, bergsklättring, off-piståkning och andra äventyr med hög skaderisk och dyrbar utrustning.

Mer information om separata reseförsäkring och försäkringar för dig som utför extremsport kan du läsa om på konsumenternas hemsida.

Vid inställd resa
För information se Flygpassagerares rättigheter.

Övriga upplysningar
På höger sida i detta dokument finner du länkar till viktig information från UD inför din Österrikeresa.

Följande länkar kan också vara av värde:

>Information om Österrike på svenska 

>Information om Österrike på engelska

>Österrikes ambassad i Stockholm

>Dina socialförsäkringsrättigheter i Österrike

Information på denna sida om lagstiftningen och sedvänjor i Österrike gör inte anspråk på att vara uttömmande. Lagar och föreskrifter kan ändras med kort varsel utan att ambassaden får ta del av ändringar. Som resenär är det viktigt att läsa på om landet man ska resa till och man omfattas alltid av lagen i det landet där man befinner sig.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Europeiska smittskyddsmyndigheten uppdaterar dagligen informationen om smittspridningen inom EU. 

Notera att det alltid är österrikiska myndigheter som beslutar och ansvarar för inrese- och transitregler till Österrike. Sveriges ambassad i Wien kan inte göra tolkningar av reglerna och inte heller som svensk myndighet intyga eller påverka innehållet i österrikisk lagstiftning.

Särskilda inresebestämmelser

Från och med den 16 maj 2022 har Österrike tagit bort alla inreserestriktioner.

Mer information om inresebestämmelserna finns på det österrikiska utrikesministeriets hemsida samt det österrikiska socialministeriets hemsida.

Transit genom Österrike

Resenärer får transitera genom Österrike. Motorvägsavgift måste betalas innan inresa. Risk för kö vid gränsövergången.

För information om andra länders inresebestämmelser hänvisas till respektive svensk ambassad i det landet.

Via hemsidan Re-open EU finns information om inrese- och transitregler till samtliga EU-länder. Informationen, som finns publicerad på 24 olika språk, uppdateras löpande.

Lokala restriktioner

Personer som befinner sig i Österrike uppmanas att följa händelseutvecklingen samt följa nyhetsrapportering och information från österrikiska myndigheter. Observera det kan finnas fler restriktioner än vad som nämns nedan, att restriktionerna kan variera mellan förbundsländerna samt att restriktionerna kan komma att ändras med kort varsel.

Österrike har i stort sett tagit bort alla coronarestriktioner.

Från och med den 1 mars 2023 hävs kravet på mun- och nässkydd i kollektivtrafik och apotek. PCR-test är inte längre obligatoriskt vid besök på sjukhus och vårdhem. Besöksbegränsningen på sjukhus tas bort.

Detaljerad information kring regler finns på socialministeriets hemsida.

Råd till svenska resenärer

  • Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i Österrike och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands. Se även information under 1177 Vårdguiden.
  • Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.
  • Situationen kan ändras snabbt och svenskar som bor i eller reser till Österrike uppmanas att kontinuerligt följa UD:s reseinformation, lämpligen genom att ladda ner UD:s app Resklar samt anmäla sig till Svensklistan. UD och ambassaden kan därmed snabbt kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i.
  • För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Sjukvård i Österrike

EU medborgare har rätt till akut vård i Österrike på samma villkor som österrikare. Du behöver visa upp det blå EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg.

Nationell information om coronaviruset

För aktuell information om situationen i Österrike, vänligen se österrikiska Socialdepartementets hemsida

Inresa till Sverige

Samtliga inreserestriktioner kopplade till covid-19 har nu upphört att gälla för resor till Sverige (från och med den 1 april 2022).

Åtgärder mot covid-19 i Sverige

För att begränsa spridningen av covid-19 kan du läsa mer om rekommendationer och allmänna råd på Folkhälsomyndighetens hemsida.