• Svenska

Om utlandet Nya Zeeland

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 19 okt 2021, 16.45

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet.

Ambassaden har samlat reseinformation om Covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på länken nedan;

> Lägesbild och reseinformation Covid-19

 

Allmänna säkerhetsläget

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Ytterligare information finns hos New Zealand Security Intelligence Service.

Naturförhållanden och katastrofer

Det råder milt tempererat havsklimat med små temperaturväxlingar och riklig nederbörd. Väderförhållanden kan skifta snabbt i vissa områden och hårt väder kan uppkomma. Vintrarna är relativt milda men i bergstrakter samt på Sydön  kan temperaturen under vintertid ofta sjunka under noll grader. För rådande väderförhållanden och aktuella varningar se Nya Zeelands meteorologiska institut: New Zealand Met Service

In- och utresebestämmelser

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Visum

Svenska medborgare som ska resa till Nya Zeeland måste från och med 1 oktober 2019 ansöka om ett NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority). Ett NZeTA är giltigt i 2 år för flera inresor. Det rekommenderas att ansöka om ett NZeTA i god tid före avresa, det kan ta upp till 72 timmar att få det godkänt.
Du behöver inte ansöka om ett NZeTA om du redan har ett giltigt nyazeeländskt visum. 
För mer information om NZeTA läs på Nya Zeelands immigrationsmyndighet:  https://www.immigration.govt.nz/about-us/what-we-do/our-strategies-and-projects/eta-new-requirements

 

För information om uppehålls- och arbetstillstånd för Nya Zeeland, se Immigration New Zealand.

Passets giltighetstid

För inresa till landet behövs ett pass med en giltighetstid av minst tre månader efter den dag du har för avsikt att lämna Nya Zeeland. Dock kräver flera länder på vägen till och från Nya Zeeland en längre giltighetstid på pass, oftast minst sex månader. Kontrollera därför alltid passets giltighetstid samt var du ska mellanlanda på vägen till eller från Nya Zeeland och vilka regler som gäller för dessa länder.

Inför resan bör du noga kontrollera att passet är helt och att det är giltigt en längre tid. Då det inte finns någon svensk ambassad i Nya Zeeland går det inte att ansöka om ett nytt ordinarie pass.  Det går att ansöka om provisoriskt pass vid honorärkonsulatet i Wellington. Om du förlorar passet bör du kontakta polisen i Nya Zeeland och svenska honorärkonsulatet i Auckland eller Wellington eller en svensk ambassad för att spärra det.

Svenska provisoriska pass godtas för inresa i Nya Zeeland.

Tullbestämmelser

Nya Zeeland har mycket strikta införselregler för en mängd olika varor och personliga tillhörigheter. Det är upp till resenären att själv kontrollera vad som är tillåtet att föra in i landet samt kontrollera vad som måste deklareras. För mer information, se New Zealand Customs Service

Hälso- och sjukvård

Lokala lagar och sedvänjor

Straffbestämmelser

Nya Zeeland tillämpar en mycket strikt narkotikalagstiftning och även mindre innehav kan resultera i fängelsestraff.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Nya Zeeland tillämpar en mycket strikt narkotikalagstiftning och innehav av olaglig substans  kan resultera i fängelsestraff och utvisning.

Det allmänna nödnumret är 111 och omfattar polis, brandkår, ambulans och räddningstjänst.

Trafiksäkerhet

Svenskt körkort tillsammans med ett internationellt körkort, eller annan auktoriserad översättning till engelska, gäller upp till ett år efter ankomst till Nya Zeeland. Därefter måste man ansöka om ett nya zeeländskt körkort. Notera att svenskt körkort ska vara översatt till engelska.

Se vidare:
Att köra bil i Nya Zeeland
Motormännens hemsida
AA Nya Zeeland

Försäkingsskydd

Övriga upplysningar

Det är möjligt att skicka ett textmeddelande (SMS) till 7233 för att lämna ett färdmeddelande. Det kan röra sig om resan hem eller en sen kväll ute, semester inom landet, promenad eller annat. Syfte med databasen är att underlätta lokaliseringen av resande. Läs mer på Telecom New Zealand

Polisen och turistmyndigheten rekommenderar också att resenärer till mer svårtillgängliga områden rapporterar in en färdplan till en närliggande turistbyrå eller anhöriga.

Resa i landet