Meny
  • Svenska

Om utlandet Nya Zeeland

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 01 jul 2020, 15.08

Aktuella händelser

Reseinformation

Vid frågor gällande bokning eller ombokning av flygbiljetter måste du kontakta flygbolaget direkt. Har du bokat genom en resebyrå så är det den som måste kontaktas, inte flygbolaget. Ta även reda på om din försäkring täcker ombokning av flygbiljetter.

Vid transit antingen inrikes eller genom andra länder är det viktigt att ta reda på vad som gäller.

Om resan går via Köpenhamn behöver svenska resenärer ett ”Certificate to Board”. Vänligen maila danska ambassaden i Canberra på cbramb@um.dk och inkludera följande information för alla resenärer: fullständigt namn, passnummer och flygnummer. Bokningsbekräftelse för transport mellan Danmark och Sverige måste uppvisas tillsammans med intyget vid check-in på flygplatsen. Ytterligare ett stödjande intyg kan även fås från svenska ambassaden i Canberra.

Det är nu möjligt att transitera genom Australien utan att behöva ansöka om undantag, detta om man har en anknytningsflight bokad ut ur Australien och stannar i transit på flygplatsen. OBS för transit längre än 8 timmar krävs en transitvisering (771) samt ansökan om undantag. Planerar man att lämna flygplatsen innan anknytningsflighten måste man ansöka om tillstånd. Se vidare information på Home Affairs hemsida;

Ansökan om undantag: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form 

Fr o m 9 juni har Nya Zeeland infört Alert Level 1. Läs vad som gäller för resor inom och till/från Nya Zeeland på NZ Government's hemsida;

> Alert level 1

> NZ Government  

Viktig information och senaste uppdateringarna från Nya Zeelands regering om COVID-19 i Nya Zeeland:

Transit genom Nya Zeeland är för närvarande inte möjligt men steg tas för att möjliggöra detta.  

Nya Zeeland har inreseförbud för alla utländska medborgare med undantag för nya zeeländska medborgare, permanent bosatta samt personer med partnervisum som vanligtvis är bosatta i Nya Zeeland. Läs mer här;
New Zealand Immigration

Temporära karantänbestämmelser gäller för samtliga inresande till Nya Zeeland. Se information nedan:
> Ministry of Health 

Information från New Zeeland Immigration gällande visum:

Vänligen ta kontakt med Immigration New Zealand ifall ert visum håller på att löpa ut. Ni måste ansöka om en förlängning online. (Ett NZETA i Nya Zeeland ger inte ett visum på två år, utan är enbart ett inresevisum. Ansökan måste göras om ett förlängt turistvisum.)  För senaste information om inresebestämmelser för Nya Zeeland, se
> New Zealand Immigration

Allmänna säkerhetsläget

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Ytterligare information finns hos New Zealand Security Intelligence Service.

Naturförhållanden och katastrofer

Det råder milt tempererat havsklimat med små temperaturväxlingar och riklig nederbörd. Väderförhållanden kan skifta snabbt i vissa områden och hårt väder kan uppkomma. Vintrarna är relativt milda men i bergstrakter samt på Sydön  kan temperaturen under vintertid ofta sjunka under noll grader. För rådande väderförhållanden och aktuella varningar se Nya Zeelands meteorologiska institut: New Zealand Met Service

In- och utresebestämmelser

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Visum

Svenska medborgare som ska resa till Nya Zeeland måste från och med 1 oktober 2019 ansöka om ett NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority). Ett NZeTA är giltigt i 2 år för flera inresor. Det rekommenderas att ansöka om ett NZeTA i god tid före avresa, det kan ta upp till 72 timmar att få det godkänt.
Du behöver inte ansöka om ett NZeTA om du redan har ett giltigt nyazeeländskt visum. 
För mer information om NZeTA läs på Nya Zeelands immigrationsmyndighet:  https://www.immigration.govt.nz/about-us/what-we-do/our-strategies-and-projects/eta-new-requirements

 

För information om uppehålls- och arbetstillstånd för Nya Zeeland, se Immigration New Zealand.

Passets giltighetstid

För inresa till landet behövs ett pass med en giltighetstid av minst tre månader efter den dag du har för avsikt att lämna Nya Zeeland. Dock kräver flera länder på vägen till och från Nya Zeeland en längre giltighetstid på pass, oftast minst sex månader. Kontrollera därför alltid passets giltighetstid samt var du ska mellanlanda på vägen till eller från Nya Zeeland och vilka regler som gäller för dessa länder.

Inför resan bör du noga kontrollera att passet är helt och att det är giltigt en längre tid. Då det inte finns någon svensk ambassad i Nya Zeeland går det inte att ansöka om ett nytt ordinarie pass.  Det går att ansöka om provisoriskt pass vid honorärkonsulatet i Wellington. Om du förlorar passet bör du kontakta polisen i Nya Zeeland och svenska honorärkonsulatet i Auckland eller Wellington eller en svensk ambassad för att spärra det.

Svenska provisoriska pass godtas för inresa i Nya Zeeland.

Tullbestämmelser

Nya Zeeland har mycket strikta införselregler för en mängd olika varor och personliga tillhörigheter. Det är upp till resenären att själv kontrollera vad som är tillåtet att föra in i landet samt kontrollera vad som måste deklareras. För mer information, se New Zealand Customs Service

Hälso- och sjukvård

För ytterligare information läs gärna vidare på 1177 Vårdguiden Nya Zeeland.

2019-09-09
Nya Zeeländska myndigheter uppmanar alla besökare till Auckland att vaccinera sig mot mässlingen före besök. Detta med anledning av ett större utbrott som just nu pågår. 

> Läs mer - Ministry of Health

Lokala lagar och sedvänjor

Straffbestämmelser

Nya Zeeland tillämpar en mycket strikt narkotikalagstiftning och även mindre innehav kan resultera i fängelsestraff.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Nya Zeeland tillämpar en mycket strikt narkotikalagstiftning och innehav av olaglig substans  kan resultera i fängelsestraff och utvisning.

Det allmänna nödnumret är 111 och omfattar polis, brandkår, ambulans och räddningstjänst.

Trafiksäkerhet

Svenskt körkort tillsammans med ett internationellt körkort, eller annan auktoriserad översättning till engelska, gäller upp till ett år efter ankomst till Nya Zeeland. Därefter måste man ansöka om ett nya zeeländskt körkort. Notera att svenskt körkort ska vara översatt till engelska.

Se vidare:
Att köra bil i Nya Zeeland
Motormännens hemsida
AA Nya Zeeland

Försäkingsskydd

Övriga upplysningar

Det är möjligt att skicka ett textmeddelande (SMS) till 7233 för att lämna ett färdmeddelande. Det kan röra sig om resan hem eller en sen kväll ute, semester inom landet, promenad eller annat. Syfte med databasen är att underlätta lokaliseringen av resande. Läs mer på Telecom New Zealand

Polisen och turistmyndigheten rekommenderar också att resenärer till mer svårtillgängliga områden rapporterar in en färdplan till en närliggande turistbyrå eller anhöriga.

Resa i landet