Meny
  • Svenska

Om utlandet Norge

Norsk-Svenska Handelskammaren

Norsk-Svenska Handelskammaren är en medlemsbaserad organisation som tar till vara näringslivets intressen i förhållande till myndigheterna för att förbättra villkoren för handel och samarbete mellan de två länderna.

Handelskammaren spelar en viktig roll som nätverksbyggare – både som mötesplats för medlemmar och som förmedlare av kontakt mellan skilda offentliga och privata aktörer. Norsk-svensk Handelskammer har avdelningar i Oslo, Stockholm och Göteborg.

Norsk-Svenska Handelskammaren i Oslo
Daglig leder: Bjørn Storm Halvorsen
E-post: bjorn@nshk.no

Postadress:

Norsk-Svenska Handelskammaren
Postboks 557 Skøyen
N-0213 Oslo

Webb: www.nshk.no

Senast uppdaterad 01 jul 2019, 14.49