Meny
  • Svenska

Om utlandet Norge

Aktuella händelser

UD avråder sedan 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder. Fr o m den 29 juli görs ändringar av avrådan för icke nödvändiga resor till vissa länder i Europa, bl.a. Norge. Läs mer här.

Inreseförbud till Sverige för utländska medborgare

Från och med den 19 mars 2020 råder tillfälligt förbud mot resor till Sverige. Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz, med undantag för vissa länder (se länk nedan).

Vidare görs undantag för bl a:

  • personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige samt personer som är medborgare i en annan EES-stat eller som är familjemedlemmar till en sådan person. Tidigare gällde det de som behöver resa in i landet för att kunna återvända till sina hem, men från och med 4 juli gäller inte det kravet för inresa. 
  • utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, det kan t.ex. handla om hälso- och sjukvårdspersonal, personer som arbetar med transport av varor och personer med trängande familjeskäl.

Läs mer om vilka undantag som görs här

Norge

Som svensk myndighet har ambassaden i Oslo inget ansvar för Norges inrese- och karantänsbestämmelser. Reseinformationen på vår hemsida är avsedd att ge vägledning och underlätta för svenskar som inte är bosatta i Norge att hitta till rätt information online hos norska myndigheter. Ändringar kan ske med kort varsel, håll dig uppdaterad via norska myndigheter.

Inresa till Norge  

Från den 15 juli får alla personer som är bosatta i ett land inom EU/EES/Schengen-området resa in till Norge. MEN den som reser in från land eller region med hög smittspridning måste sitta i karantän vid ankomst till Norge. Information på UDI:s webbplats
- Endring i innreiseregler fra 15 juli
- Besøk, ferie og fritidsreiser
- EU/EØS-borgere: Er i utlandet

På Folkhelseinstituttets webbplats finns karta med röda resp. gula områden
- Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Norge har ett regelverk om bortvisning av utländska medborgare med hänsyn till folkhälsan som sedan den 1 juli 2020 finns i en ny tillfällig lag och föreskrift. Förtydligande information:
- Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv om innreiserestriksjoner
- Utlendingsdirektoratets (UDI) frågor och svar, EU/EØS-borgere: Er i utlandet

Kan man resa till Norge genom område med hög smittspridning (alt. mellanlanda i rött område)?
Det är möjligt att från gult område resa till Norge i bil eller med buss genom område med hög smittspridning (rött område) utan att det medför inresekarantän. Förutsättningen är att man inte övernattar och att man håller avstånd till andra för det fall man måste stanna under resan till Norge.

För den som under resan till Norge mellanlandar i område med hög smittspridning (rött område) eller i område utanför EU/EES/Schengen gäller inresekarantän vid ankomst till Norge.
Information under Reiseråd; Reiser til og fra utlandet på HelseNorges hemsida.

Vilken dokumentation krävs vid inresa till Norge?
Information på Utlendingsdirektoratets (UDI) hemsida: Besök, ferie og fritidsreiser 

Hur är det med mellanlandning i Oslo på Gardermoen flygplats?
På Utlendingsdirektoratets hemsida finns information.

Karantänregler i Norge

Regelverket för karantän finns i Covid-19-föreskriften och inkluderar inresekarantän, smittokarantän samt isolering. Se information: Avstand, karantene og isolering (Folkhelseinstituttets hemsida).

Vem måste i karantän vid ankomst till Norge?
Alla som ankommer till Norge från utlandet, med undantag av områden i Europa med låg smittspridning (gula områden) ska vara i hemmakarantän i 10 dagar.

  • Resande från land eller region som har hög smittspridning (röda områden) omfattas av regler för inresekarantän.
  • Resande från land eller region med låg smittspridning (gula områden) är undantagna inresekarantän.

För Sverige gäller (från den 10 oktober) att följande regioner är gula och undantagna karantänplikt: Kalmar. För övriga regioner i Sverige gäller karantänplikt.
Se information och karta på Folkhelseinstituttets (FHI) hemsida samt norska regeringens pressmeddelande den 8 oktober.

Vad innebär inresekarantän?
Inresekarantän innebär att man vid ankomst till Norge ska hålla sig i karantän i hemmet eller annan fast adress i 10 dagar.

Resande som ankommer Norge från röda områden ska använda munskydd tills man kommit hem eller dit man ska vistas under karantänen.

Läs mer om karantänreglerna och vad du får, och inte får, göra under tiden i hemmakarantän:
Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om karantene (Regjeringen.no) 
Råd og restriksjoner for karantene eller isolasjon og før befolkning for øvrig (HelseNorge.no)
Reiseråd, se under rubriken Reiser til og fra utlandet (HelseNorge.no)
Til deg som får besøk fra utlandet (HelseNorge.no)

Dokumentationskrav för person med karantänplikt
Person som inte är bosatt i Norge och omfattas av karantänplikt ska vid gränsen presentera dokumentation, t ex beställning eller skriftligt avtal, om sammanhängande uppehåll på en och samma registrerade adress i Norge under de första 10 dagarna i landet.

Vid kortare uppehåll än 10 dagar gäller dokumentationskravet för den period man ska vistas i landet. Dokumentationskravet kan uppfyllas genom att t.ex. visa upp SMS eller e-post som styrker sammanhängande uppehåll på 10 dagar eller den kortare tid man ska vistas i Norge. Dokumentationskravet gäller inte person som är bosatt i Norge. (Covid-19-föreskriften § 5)

Ny regel om avdrag i karantäntiden; person som omedelbart innan ankomsten till Norge tillbringat tid i ett gult område kan få avdrag i karantäntiden. Vid sådant tillfälle krävs bestyrkande att delar av karantäntiden har genomförts i ett gult område. (Covid-19-föreskriften § 5)

Undantag från inresekarantän vid arbetsresa inom Norden
NYTT 19 september: Person från region i Sverige med hög smittspridning (rött område) som reser till Norge för arbete kan undantas karantänplikten när den har testat negativt för Covid-19. För att undatas karantänplikten måste arbetsgivaren möjliggöra för att personen testar sig två gånger efter ankomst till Norge. Testerna måste genomföras med minimum 48 h mellanrum och det andra testet kan tidigast genomföras dag 5. 

Om det första testet är negativt, gäller undantaget från inresekarantän endast under arbetstiden. Om också det andra testet är negativt, är personen undantagen karantänplikten både under arbetstid och fritid.  

Intyg/dokumentation som styrker att du är på arbetsresa uppvisas vid gränspassagen. 

Information finns på HelseNorges sida Reiseråd samt på FHI:s hemsida; Unntak fra karanteneplikten

Svalbard

Utländska medborgare som har behov för att resa genom det norska fastlandet på väg till eller från arbete eller bostad på Svalbard är undantagna bortvisningföreskriften men karantänsregler gäller fortsatt (obs karantän på norska fastlandet). Krav på visum för inresa till Svalbard för medborgare från länder utanför EU/EES gäller som normalt. Läs mer på UDIs hemsida och regeringens hemsida. För fritidsresor inom Norden, se  info ovan.

Reseavrådan

Norska UD avråder sedan den 14 mars från alla utlandsresor som inte är absolut nödvändiga, till samtliga länder. Beslutet gäller till 15 januari 2021. Från och med 15 juli görs undantag för länder/regioner inom EU/EES/Schengen som uppfyller vissa smittkrav.

Frågor och svar om  reseråd och resor till/från Norge hittar du här.

Viktiga länkar

Norska myndigheter:

Folkhelseinstituttets (FHI) webbplats publiceras fakta och råd om viruset liksom råd om hur man förebygger smitta. 

Helsenorge  publiceras viktig information riktad till allmänheten. 

Regeringen har en samlingssida över åtgärder samt reseråd från UD. www.regjeringen.no/korona

Vid misstanke om smitta ring i första hand din fastlege, i andra hand legevakten på tel. 116 117.

Svenska myndigheter:

I Sverige hänvisas till Folkhälsomyndighetens webbplats liksom till krisinformation.se . Information från regeringen hittar du här. 

Ladda gärna ner appen UD Resklar. Appen samlar alla svenska ambassaders reseinformation på ett ställe.

Senast uppdaterad 09 okt 2020, 11.19
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor