Meny
  • Svenska

Om utlandet Norge

09 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

UD avråder sedan 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder, läs mer här

In- och utresebestämmelser

Från och med den 19 mars 2020 råder tillfälligt förbud mot resor till Sverige. Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz. Undantag görs för bl a:

  • personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige samt personer som är medborgare i en annan EES-stat eller som är familjemedlemmar till en sådan person, som behöver resa in i landet för att kunna återvända till sina hem.
  • utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, det kan t.ex. handla om hälso- och sjukvårdspersonal, personer som arbetar med transport av varor och personer med trängande familjeskäl.

Läs mer här

Från och med den 16 mars 2020 råder inreseförbud till Norge.  Beslutet omfattar ej gods- och varutransporter och undantag görs för bl a:

  • EES-medborgare, och deras familjemedlemmar, som är bosatta eller arbetar i Norge.
  • Utlänningar som endast ska uppehålla sig i transit på flygplats innan utresa från Norge.
  • EES-medborgare som har behov för att resa genom Norge för att ta sig hem.
  • Undantag kan göras för utländska medborgare med särskilt angelägna behov att resa in till Norge. Beslut fattas av tillämpande myndighet. 

Läs mer om bestämmelserna på UDIs hemsida och på regeringens hemsida.

Karantänsbestämmelser

Norge har beslutat att alla resande vid hemkomst till Norge ska sitta i karantän i hemmet under 14 dagar. Beslutet gäller tills vidare.

  • För resande från alla länder utom Finland och Sverige gäller beslutet retroaktivt från den 27 februari. Du hittar mer information här och här.
  • För resande från Finland och Sverige gäller karantänsreglerna från tisdag den 17 mars, med skillnaden att den som har ankommit från Sverige eller Finland 16 mars eller tidigare, och är symptomfri, inte behöver sitta i karantän. Läs om beslutet här
  • Från och med den 17 mars kan utländska medborgare som sitter i karantän men som är symptomfria lämna Norge. Läs mer här

Reserestriktioner

Norska UD avråder sedan den 14 mars från alla resor som inte är absolut nödvändiga, till samtliga länder. Beslutet gäller tills vidare. Läs mer här.

Helsedirektoratet avråder sedan den 12 mars från alla fritidsresor inrikes.

Viktiga länkar

Norska myndigheter:

Folkhelseinstituttets (FHI) webbplats publiceras fakta och råd om viruset liksom råd om hur man förebygger smitta. 

Helsenorge  publiceras viktig information riktad till allmänheten. 

Regeringen har en samlingssida över åtgärder samt reseråd från UD. www.regjeringen.no/korona

Vid misstanke om smitta ring i första hand din fastlege, i andra hand legevakten på tel. 116 117.

Svenska myndigheter:

I Sverige hänvisas till Folkhälsomyndighetens webbplats liksom till krisinformation.se . Information från regeringen hittar du här. 

Ladda gärna ner appen UD Resklar. Appen samlar alla svenska ambassaders reseinformation på ett ställe.

Senast uppdaterad 10 apr 2020, 10.18
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor