• Svenska

Om utlandet Norge

Trafiksäkerhet

Promillegränsen är 0,2.

Även små överträdelser av hastighetsgränsen (5-10 km/h) kan leda till höga böter. Polisen inkasserar böter på plats av personer bosatta utanför Norge. Bilen kan tas i beslag tills böterna betalats.

Det är förbjudet att skicka sms eller tala i handhållen mobiltelefon under körning. Telefonsamtal med hands-free är tillåtet.

I Norge är det tillåtet att cykla på trottoarer och gångvägar. Fotgängare och cyklister har företräde i trafiken. Var uppmärksam!

Information om väg- och trafikförhållanden
Det norska vägnätet håller på det hela taget god standard. Tunnlar och vägfärjor är vanligt förekommande. En del vägar är smala och kurviga med branta stigningar. Vinterväglag och väderleksförhållanden kan innebära att en del fjällvägar/tunnlar har begränsad framkomlighet, är öppna endast för körning i kolonn eller är helt stängda. Reseinformation om begränsad framkomlighet, stängda vägavsnitt, tunnlar, bompeng, kolonn-körning m.m. finner du här   Statens vegvesen

Vägtullavgift
Vägtullavgifter, på norska bompeng, är vanligt förekommande och alla fordon oavsett ursprung debiteras. Betalstationerna är helautomatiska och det går inte att betala på plats. Enklast är att sköta detta online genom att registrera sig hos EPC (Euro Parking Collection plc) redan innan avresan. Gå in på http://www.autopass.no/ och registrera dina uppgifter under rubriken Visitors Payment.

Nya regler för vägtullavgiften i Oslo från 1 oktober 2017  
Sedan den 1 oktober 2017 är vägtullarna i Oslo miljömässigt differentierade, vilket innebär reducerade avgifter för fordon som anses vara miljövänliga. Avgiften är kopplad till vilken typ av bil du kör, i hur stor grad din bil förorenar luften och vilken tid på dygnet du passerar vägtullen. Norska vägverket uppmanar därför alla att registrera miljödata för fordonet innan de anländer till Oslo.

För registrering och mer information: https://www.epcplc.com/environmental_differentiation/ http://www.autopass.no/ välj rubriken Visitors payment.

Dubbdäcksavgift
I Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger är det obligatoriskt att betala dubbdäcksavgift, piggdekkgebyr, Mer info ges i länkarna nedan.
Oslo kommune - Piggdekkgebyr
Bergen kommune – Piggdekkgebyr
Trondheim Parkering – Piggdekk 
Stavanger Kommune – Piggdekkgebyr i Stavanger

Senast uppdaterad 01 jun 2022, 09.18