• Svenska

Om utlandet Norge

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 26 nov 2021, 11.53

Aktuella händelser

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

Från och med den 31 mars 2021 avråder UD inte längre från resor till Norge. 

Här hittar du länken till ambassadens uppdaterade reseinformation om covid-19. 

Allmänna säkerhetsläget

Norge är ett tryggt och säkert resmål och det allmänna säkerhetsläget i landet är gott. Iaktta normal försiktighet med pengar, pass, kreditkort och andra värdesaker.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Det är Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, som ansvarar för att göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt.
Se även UD:s reseinformation Terrorism och hot utomlands

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Norska säkerhetspolisen, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) publicerade i februari sin hotbildsbedömning för 2020 - Trusselvurdering 2020. PST skriver att extrem islamism och högerextremism utgör de största terrrorhoten mot Norge. PST bedömer det som "mulig" att det finns personer i båda miljöerna som kan försöka utföra terrorangepp mot Norge. Hotnivån "mulig" motsvarar nivå 3 på en femgradig skala.

Norska säkerhetspolisen/Politiets sikkerhetstjeneste (PST) http://www.pst.no/

Norska Justitie och beredskapsdeparementet Justis- og beredskapsdepartementet om samfunnssikkerhet og beredskap.

Naturförhållanden och katastrofer

Väderförhållandena i Norge kan ändras snabbt och påverka möjligheten att ta sig fram i naturen, på vägarna och med andra transportmedel. Kraftiga regnoväder kan orsaka lokala omfattande översvämningar. Bil-, tåg- och flygtrafik kan påverkas av dimma och kraftig nederbörd.

Beroende på årstid, var i Norge du befinner dig liksom hur du tar dig fram rekommenderas du att hålla dig uppdaterad om vädret.
Webbplatser med information om vädret
www.yr.no/
www.storm.no/

Varning om risk för översvämning (flom), snöskred och jordskred m.m. ges av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i samarbete med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR på
www.varsom.no/
https://www.facebook.com/varsom.no

Vinterväglag och väderleksförhållanden kan innebära att en del fjällvägar/tunnlar har begränsad framkomlighet, är öppna endast för körning i kolonn eller är helt stängda. Kartbilder med information om stängda vägavsnitt, tunnlar, bompeng m.m. finns här Statens vegvesen

In- och utresebestämmelser

Passfrihet inom Norden
Vid resor inom Norden (undantaget Svalbard*) krävs inte pass för svenska medborgare. Du bör ändå ha med dig giltig legitimation för att styrka din identitet och ditt nordiska medborgarskap. För nordiska medborgare räcker det med ett körkort eller nationellt id-kort utfärdat i nordiskt land. För mer detaljerad information:
Polisen - Tillfälliga gränskontroller
Norska polisens (Politiet) information  reise–ta med pass 
Nordiska rådet – Den nordiska passkontrollöverenskommelsen

*Särskilda in- och utresebestämmelser gäller för resa till SVALBARD 
För svenska medborgare som reser till/från Svalbard krävs giltigt pass eller nationellt id-kort.
Svalbard är inte del av vare sig Schengen-området eller den nordiska passöverenskommelsen. Detta innebär obligatorisk kontroll av giltig resehandling.
http://www.visitsvalbard.com  

Resa med djur
Information om att resa med husdjur mellan Sverige och Norge finns här
Jordbruksverket – Reseguide för hundar och katter
Norska tullen – Reise med dyr
Mattilsynets vägledning – Slik reiser du med kjæledyret ditt

Resa till EU/EES-land utanför Norden
Vid resa till EU/EES-land utanför Norden behöver du alltid giltig resehandling. Pass eller nationellt id-kort, som utfärdats av Polisen, är de enda giltiga handlingar som styrker din identitet och ditt medborgarskap. Körkort och vanligt id-kort, utfärdat av en bank eller Skatteverket, är inte godkända resehandlingar.
Polisen – Resor inom EU

Andra länders in- och utresebestämmelser
Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för information om andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Svensk medborgare som tillfälligt vistas i Norge har rätt till nödvändig vård*. Baserat på en nordisk överenskommelse räcker det att du visar upp en giltig id-handling och uppger din bostadsadress i Sverige för att få nödvändig vård. Den nordiska överenskommelsen täcker i vissa fall extra utgifter för hemresa.

Norge har tre olika larmnummer110 brandkår, 112 polis, 113 ambulans och ett separat nummer 116117 till läkarjouren.

Europeiska sjukförsäkringskortet
Vid resa till EU/EES-land (utanför Norden) rekommenderas att ta med EU-kortet. Kortet är gratis, beställs hos Försäkringskassan, visar att du är försäkrad i Sverige och ger dig rätt till nödvändig sjuk- och tandvård* i det EU/EES-land där du vistas tillfälligt. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks inte av EU-kortet.

* nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige. Det är alltid läkare eller annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Bedömningen beror på vilken sjukdom du har och hur länge du ska stanna i landet. 

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Svensk lag gäller bara i Sverige.

Norge är inte medlem i EU. För information om regler kring införsel av valuta, läkemedel, alkohol, tobak och övriga varor se www.toll.no/

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, på tåg och i tunnelbanan. Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Se upp för ficktjuvar Håll alltid uppsikt över handväskor, väskor etc. Gör kopior på värdehandlingar som pass, biljetter, försäkringshandlingar och kreditkort. Lämna en uppsättning hemma och förvara en i packningen. Pass, pengar, biljetter och andra värdeföremål bör förvaras på ett säkert ställe.

Uttag av pengar i bankomat (minibank) Om möjligt, rekommenderas att du använder bankomat (minibank) inne på bankkontor/livsmedelsaffär. Vid bankomatuttag, skydda din personliga kod, och var uppmärksam så att ingen uppehåller sig alltför nära dig/bankomaten. Ofta händer det att tjuvarna distraherar dig ett ögonblick och tar kort/pengar. Kontrollera att ingen har försökt göra åverkan på bankomaten så du t.ex. riskerar bli utsatt för skimming av ditt bankkort.

Trafiksäkerhet

Promillegränsen är 0,2.

Även små överträdelser av hastighetsgränsen (5-10 km/h) kan leda till höga böter. Polisen inkasserar böter på plats av personer bosatta utanför Norge. Bilen kan tas i beslag tills böterna betalats.

Det är förbjudet att skicka sms eller tala i handhållen mobiltelefon under körning. Telefonsamtal med hands-free är tillåtet.

I Norge är det tillåtet att cykla på trottoarer och gångvägar. Fotgängare och cyklister har företräde i trafiken. Var uppmärksam!

Information om väg- och trafikförhållanden
Det norska vägnätet håller på det hela taget god standard. Tunnlar och vägfärjor är vanligt förekommande. En del vägar är smala och kurviga med branta stigningar. Vinterväglag och väderleksförhållanden kan innebära att en del fjällvägar/tunnlar har begränsad framkomlighet, är öppna endast för körning i kolonn eller är helt stängda. Reseinformation om begränsad framkomlighet, stängda vägavsnitt, tunnlar, bompeng, kolonn-körning m.m. finner du här   Statens vegvesen

Vägtullavgift
Vägtullavgifter, på norska bompeng, är vanligt förekommande och alla fordon oavsett ursprung debiteras. Betalstationerna är helautomatiska och det går inte att betala på plats. Enklast är att sköta detta online genom att registrera sig hos EPC (Euro Parking Collection plc) redan innan avresan. Gå in på http://www.autopass.no/ och registrera dina uppgifter under rubriken Visitors Payment.

Nya regler för vägtullavgiften i Oslo från 1 oktober 2017  
Sedan den 1 oktober 2017 är vägtullarna i Oslo miljömässigt differentierade, vilket innebär reducerade avgifter för fordon som anses vara miljövänliga. Avgiften är kopplad till vilken typ av bil du kör, i hur stor grad din bil förorenar luften och vilken tid på dygnet du passerar vägtullen. Norska vägverket uppmanar därför alla att registrera miljödata för fordonet innan de anländer till Oslo.

För registrering och mer information: https://www.epcplc.com/environmental_differentiation/ http://www.autopass.no/ välj rubriken Visitors payment.

Dubbdäcksavgift
I Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger är det obligatoriskt att betala dubbdäcksavgift, piggdekkgebyr, Mer info ges i länkarna nedan.
Oslo kommune - Piggdekkgebyr
Bergen kommune – Piggdekkgebyr
Trondheim Parkering – Piggdekk 
Stavanger Kommune – Piggdekkgebyr i Stavanger

Försäkringsskydd

Säkerställ innan resan påbörjas att du och ditt ressällskap har en gällande reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd. Om olyckan är framme och du saknar försäkring kan din resa bli väldigt dyr.

Om du är sjuk, gravid, reser till ett farligt område, ägnar dig åt en riskfylld hobby etc. rekommenderas du att kontrollera med försäkringsbolaget att försäkringen gäller just din situation och vad den mer exakt täcker. Ingår till exempel kostnad för sjukhusvård, hemtransport med ambulansflyg eller hemtransport vid dödsfall?

Övriga upplysningar

Larmnummer
Norge har tre olika larmnummer110 brandkår, 112 polis, 113 ambulans och ett separat nummer 116117 till läkarjouren.

Turistinformation
http://www.visitnorway.no/

UD:s hemsida finns nyttiga länkar samt ytterligare information om vad man bör tänka på inför en stundande utlandsresa.

Resklar – UD:s reseinformation direkt i fickan