Meny
  • Svenska

Om utlandet Norge

Aktuella händelser

Coronaviruset (Covid-19)

UD avråder sedan 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder, läs mer här

Inreseförbud till Sverige för utländska medborgare

Från och med den 19 mars 2020 råder tillfälligt förbud mot resor till Sverige. Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz. Undantag görs för    bl a:

  • personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige samt personer som är medborgare i en annan EES-stat eller som är familjemedlemmar till en sådan person, som behöver resa in i landet för att kunna återvända till sina hem.
  • utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, det kan t.ex. handla om hälso- och sjukvårdspersonal, personer som arbetar med transport av varor och personer med trängande familjeskäl.

Läs mer här

Norge

 

Inreseförbud till Norge för utländska medborgare

Från den 16 mars 2020 råder inreseförbud till Norge. Inreseförbudet innebär striktare gränskontroller och regler om bortvisning av utländska medborgare.

Regelverket finns i bortvisningsföreskriften (Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen) samt i Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv. Förtydligande information ges i frågor och svar på UDI:s webbplats.

Undantag från bortvisning görs bl.a. för godstrafiken, arbetspendlare samt: 

EES-medborgare som
- är bosatt i Norge,
- arbetar eller ska tillträda arbete i Norge,
- är egenföretagare och har etablerat eller ska etablera verksamhet i Norge,
- är tjänsteleverantör och har påbörjat eller ska påbörja arbetsuppdrag i Norge
- har behov för att resa genom Norge för att ta sig hem.
Utlänningar som endast ska uppehålla sig i transit på flygplats innan utresa från Norge.

Den 12:e maj tillkom undantag från bortvisning för nedan grupper:
- EES-medborgare som äger fast egendom i Norge, inklusive fritidsbostad, och som ska besöka den. Undantaget gäller husägaren och medlemmar i dennes hushåll.
- EES-medborgare som ska besöka familj bosatt i Norge. Regelverket – familjekretsen – ser olika ut beroende på om du ska besöka norsk familj eller familj som inte är norsk. Förtydligande ges i frågor och svar på UDI:s webbplats.

Var uppmärksam på att du trots undantag från bortvisningsreglerna kan omfattas av karantänsbestämmelserna vid inresa till Norge. Läs mer om karantän resp. isolering på www.helsenorge.no

Observera - krav på dokumentation
Den som önskar åberopa något av undantagen i bortvisningsbestämmelserna måste vid behov vid gränskontrollen kunna uppvisa dokumentation som styrker att han/hon faller in under ett av de aktuella undantagen.
  

Karantänsbestämmelser

Norge har beslutat att alla resande vid hemkomst till Norge ska sitta i karantän i hemmet under 10 dagar. Karantänplikten, som gäller även om man är symptomfri, ändrades den 7 maj från 14 till 10 dagar. 
Läs mer om karantänsreglerna - resekarantän och smittokarantän - på HelseNorges webbplats eller på regeringens webbplats.
Karantänsbestämmelserna i sin helhet finns i Covid-19-föreskriften. I föreskriftens § 6 finns vissa undantag från resekarantän. 

  • Från och med den 17 mars kan utländska medborgare som sitter i karantän men som är symptomfria lämna Norge. Läs mer här

Reserestriktioner

Norska UD avråder sedan den 14 mars från alla utlandsresor som inte är absolut nödvändiga, till samtliga länder. Beslutet gäller till 20 augusti. Läs mer här.

Viktiga länkar

Norska myndigheter:

Folkhelseinstituttets (FHI) webbplats publiceras fakta och råd om viruset liksom råd om hur man förebygger smitta. 

Helsenorge  publiceras viktig information riktad till allmänheten. 

Regeringen har en samlingssida över åtgärder samt reseråd från UD. www.regjeringen.no/korona

Vid misstanke om smitta ring i första hand din fastlege, i andra hand legevakten på tel. 116 117.

Svenska myndigheter:

I Sverige hänvisas till Folkhälsomyndighetens webbplats liksom till krisinformation.se . Information från regeringen hittar du här. 

Ladda gärna ner appen UD Resklar. Appen samlar alla svenska ambassaders reseinformation på ett ställe.

Senast uppdaterad 02 jun 2020, 09.44