Meny
  • Svenska

Om utlandet Nordmakedonien

Förnyelse av pass för vuxna i Nordmakedonien

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass krävs följande:

•Personlig inställelse vid passmyndigheten/ambassaden

•Tidigare pass ska medtas samt giltig fotolegitimation.

•Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av passmyndigheten.

•Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i bosättningslandet uppvisas.

•Om du är boende i Sverige ska du lämna in ett personbevis (ej äldre än 1 månad).

Kontakta skatteverket för att få ett personbevis.

•Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.

•Avgift för passet/nationellt id-kort, motsvarar SEK 1 400 i lokal valuta. Avgiften betalas in på NLB Banka som ligger i närheten av ambassaden på Dame Gruev/Vasil Glavinov 3/5

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer