Meny
  • Svenska

Hjälp till svenskar

En viktig uppgift för UD och ambassaderna är att ge hjälp och råd till svenskar som hamnar i en nödsituation under sin utlandsresa.

Hjälp till svenskar utomlands

Vanliga frågor om hjälp utomlands