Meny
  • Svenska

Om utlandet Nordmakedonien

07 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 7 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Uppdaterad reseinformation

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den osäkra och snabbt föränderliga situationen som råder för resande är det viktigt att ni följer ambassadens reseinformation samt håller er underrättade om läget med hjälp av lokal media och officiella kanaler. Läs här (MK, AL): http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/

Uppdaterade in- och utresebestämmelser 

Landets gränser är öppna. För landets (och EU) medborgare krävs inte negativt PCR-test eller 14-dagars självisolering/karantän. 

Från och med 12 oktober behöver inte längre medborgare i Kosovo, Serbien, Montenegro och Bosnien och Hercegovina uppvisa negativt PCR-test för att resa in i landet eller vid transitering. Det är fortsatt obligatoriskt att uppvisa en flygbiljett (elektronisk) och underteckna en transiteringsdeklaration som anger att personen som passerar kommer att lämna Nordmakedoniens territorium inom tre timmar. För transitering via land måste personen som lämna Nordmakedoniens territorium inom fem timmar.

Vänligen observera att UDs avrådan från icke nödvändiga resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet gäller till och med den 15 november 2020.

Restriktioner i landet 

Mask ska bäras om avstånd om 2 meter inte kan hållas.

Större sammankomster är förbjudna. 

Följa alla lokala anvisningar.

Bedömning av säkerhetsläget

Inga säkerhetsincidenter har rapporterats.

Senast uppdaterad 20 okt 2020, 11.46
Ambassadens reseinformation