Meny
  • Svenska

Om utlandet Nordmakedonien

14 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan från den 15 juli

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande: 1. Efter den 15 juli 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Andorra, Polen och Tyskland. 2. Avrådan från icke nödvändiga resor till Schweiz införs från och med den 15 juli, och gäller till och med den 29 juli 2020. 3. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 29 juli 2020.

Läs mer här

Uppdaterad reseinformation

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den osäkra och snabbt föränderliga situationen som råder för resande är det viktigt att ni följer ambassadens reseinformation samt håller er underrättade om läget med hjälp av lokal media och officiella kanaler. Läs här (MK, AL): http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/

Uppdaterade in- och utresebestämmelser 

Fredag den 26 juni öppnade Nordmakedonien gränserna (som varit stängda sedan mitten av mars) och flygplatserna i Skopje och Ohrid öppnar onsdag den 1 juli.

Vid inresa krävs inte längre negativt PCR-test eller 14-dagars självisolering/karantän.

Vänligen observera att UDs avrådan från icke nödvändiga resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet gäller till och med den 31 augusti 2020.

Restriktioner i landet 

Mask ska bäras om avstånd om 2 meter inte kan hållas.

Större sammankomster är förbjudna. 

Glöm inte att följa lokala anvisningar.

Bedömning av läget under Coronarestriktioner

Inga säkerhetsincidenter har rapporterats. Inga problem med bristvaror i livsmedelsbutiker har rapporterats. Stämningen är överlag god.

Senast uppdaterad 02 jul 2020, 09.06
Ambassadens reseinformation