Meny
  • Svenska

Nordmakedonien

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Nordmakedonien

Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

•Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden) tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in.

•Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).

Ett personbevis som du beställer hos Skatteverket, dock endast om barnet är fött eller har varit bosatt i Sverige. Personbeviset får inte vara äldre än en månad.

•Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.

•Barnets tidigare pass ska medtas.

•Avgift för passet/nationellt id-kort, motsvarar SEK 1 400 i lokal valuta. Avgiften betalas in på NLB Banka som ligger i närheten av ambassaden på Dame Gruev/Vasil Glavinov 3/5

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Grundläggande information om: Förnyelse av pass för barn under 18 år

Läs mer