• Svenska

Om utlandet Nordmakedonien

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Nordmakedonien

Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

•Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden) tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in.

•Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).

•Ett personbevis som du beställer hos Skatteverket, dock endast om barnet är fött eller har varit bosatt i Sverige. Personbeviset får inte vara äldre än en månad.

•Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.

•Barnets tidigare pass ska medtas.

•Avgift för passet/nationellt id-kort, motsvarar SEK 1600 i lokal valuta. Från och med den 8 mars 2021 tillhandahålls kortbetalning på ambassaden. Alla betalande sökande / kunder ska från och med detta datum betala med bankkort.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.