• Svenska

Om utlandet Nordmakedonien

Förnyelse av körkort

Från den 1 december 2010 träder nya regler i kraft som berör de personer som är permanent bosatta utomlands och ska förnya sina svenska körkort.

•Den som är permanent bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES*) kommer efter 1 december 2010 inte längre kunna få sitt svenska körkort förnyat i Sverige. Det ska i stället ersättas med ett körkort i den stat som den sökande är permanent bosatt.

•Är man däremot permanent bosatt i en stat utanför EES får man fortsättningsvis enligt de nya reglerna förnya sitt svenska körkort i Sverige. En ansökan ska då göras skriftligen och tillsammans med ansökan ska en handling skickas med som visar att den som söker om förnyelse är permanent bosatt i en stat utanför EES. Länk till blanketten för intyg om permanent bosättning

•En person som inte är utvandrad men tillfälligt befinner sig i annat EES-land får förnya sitt svenska körkort. Personen har fortfarande möjlighet att få sitt svenska körkort skickat till en svensk ambassad eller konsulat.

Ditt körkort ska förnyas vart tionde år. Det ska också förnyas om det har förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift i det ändrats.

Blankett för förnyelse av körkort finns på ambassaden. Du får själv fylla i och posta blanketten med foton till Transportstyrelsen i Sverige.

När det nya körkortet är färdigt skickar Transportstyrelsen det till den svenska utlandsmyndighet som du har angivit i din ansökan. Observera att en expeditionsavgift tas ut när du hämtar ut ditt körkort.

* EES-staterna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

 

Senast uppdaterad 27 dec 2017, 15.48