• Svenska

Om utlandet Nordmakedonien

Ansökan om pass för barn under 18 år i Nordmakedonien

Barn som aldrig tidigare haft svenskt pass måste först registreras i den svenska folkbokföringen genom att ansöka om ett samordningsnummer.

Ansökan är avgiftsfri och kan göras på Sveriges ambassad i Skopje. Barnet måste personligen infinna sig och måste medföljas av minst en vårdnadshavare. Om endast en vårdnadshavare lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia). Ansökan kan lämnas in på ambassaden i Skopje under vanliga expeditionstider. Man behöver inte boka tid. Skatteverket kan ge mer detaljerad information angående samordningsnummers uppbyggnad och funktion.

Följande handlingar måste medtas:

•Namnanmälan (blankett SKV 7750) undertecknad av båda föräldrarna/vårdnadshavarna och av den sökande, om hon eller han är 12 år eller äldre.

•Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagkraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.

•Barnets födelseattest (birth certificate) i original där båda föräldrarnas namn framgår.

•Svenskt pass i original för förälder/vårdnadshavare med svenskt medborgarskap.  

•För vårdnadshavare med annat medborgarskap än svenskt krävs giltig fotolegitimation där namnteckning tydligt framgår, t.ex. pass.

•Om gifta, föräldrarnas/vårdnadshavarnas vigselbevis (marriage certificate) i original.
För barn födda 1 april 2015 och därefter: Om föräldrarna inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare, krävs normalt även att faderskapet är fastställt via en bekräftelse eller domstolsbeslut.
Barn födda i utlandet före 1 april 2015 till ogift svensk far och utländsk mor blev inte svenska medborgare vid födseln. Den svenske fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket.