Meny
  • Svenska

Om utlandet Nordmakedonien

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller den svenska ambassaden/generalkonsulatet ska kunna nå dig – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan.

Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Möjligheten att anmäla dina uppgifter till UD/ambassaden/generalkonsulatet finns för alla länder. Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad 20 dec 2017, 09.40
Personuppgifter
Adressuppgifter utomlands
Datum för utlandsvistelsen (Ange dagens datum som ankomstdatum om du redan befinner dig i landet.)

Vid planerad bosättning eller vistelse i över ett år lämnas denna ruta tom. Din anmälan kommer då att gälla i ett år. Därefter får du en påminnelse att förlänga eller förnya den. Om du inte gör det tas anmälan bort automatiskt.

Övriga kontaktuppgifter

Vid en eventuell konsulär krissituation i ditt vistelseland kan UD/ambassaden använda kontaktuppgifterna för att sända viktig information till dig.

Ange mobilnummer i internationellt format. Inled med 00 följt av landskoden. Använd inga mellanslag, parenteser eller bindestreck.

Om resesällskapet
Godkännande *