• Svenska

Om utlandet Nordkorea

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Avrådan

Nordkorea - avrådan

Utrikesdepartementet har den 7 september 2017 beslutat att tills vidare avråda från icke nödvändiga resor till Nordkorea.

Senast uppdaterad 21 jan 2022, 23.08

Aktuella händelser

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

Allmänna säkerhetsläget

Den säkerhetspolitiska situationen på Koreahalvön är volatil och kan förändras mycket snabbt. Den som överväger att resa till Nordkorea eller redan befinner sig i landet rekommenderas att hålla sig informerade om situationen genom sin researrangör, nyhetsrapportering, ambassadens reseinformation och andra tillgängliga informationskanaler.

Det bör noteras att tillgång till internationell media och internet inte kan förutsättas under en vistelse i landet.

Ambassaden har begränsade möjligheter att erbjuda konsulär hjälp till svenska medborgare som besöker Nordkorea.

Terrorism

Nordkorea har inte drabbats av terroristdåd. Det finns inte heller uppgifter om terroristorganisationer som är verksamma i landet.

Naturförhållanden och katastrofer

Översvämningar förekommer ofta under regnperioden, från juli till augusti, framförallt på landsbygden. De områden som vanligen drabbas besöks emellertid sällan av turister.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver visering för att resa till Nordkorea. Enskilda personer beviljas normalt inte visering, utan framförallt personer som deltar i en gruppresa eller har bjudits in av en koreansk motpart.

Kontakta Nordkoreas ambassad i Stockholm eller en resebyrå för att få ytterligare information om aktuella viserings- och inresebestämmelser. Sveriges ambassad och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders viserings- och inresebestämmelser.

Det går inte att resa direkt mellan Nordkorea och Sydkorea.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Nordkorea är mycket bristfällig, även för utlänningar. Hygienen på sjukhus och vårdinrättningar är dålig. Tillgången till modern utrustning och mediciner är begränsad. Anestesi vid kirurgiska ingrepp kan saknas.

Evakuering är nödvändig vid allvarligare sjukdom eller olycka. Besökare bör säkerställa att de har tillräckligt försäkringsskydd.

Besökare bör medföra ett tillräckligt lager av eventuella mediciner. Det kan vara svårt eller omöjligt att inhandla medicin på plats.

Japansk encefalit förekommer, särskilt under sommaren. Kolera förekommer likaså, varför dricksvatten kan utgöra en hälsorisk. Det är viktigt att endast dricka kokt eller buteljerat vatten.

Lokala lagar och sedvänjor

Det nordkoreanska samhället är starkt präglat av ideologi och tradition. Möjligheterna till interaktion mellan utlänningar och koreaner är begränsade. 

Turister bör mycket noga följa sina guiders råd beträffande uppträdande och fotografering. Respektlöshet mot värdlandet och dess symboler, i bred bemärkelse, tas mycket illa upp. Toleransnivån för beteende som uppfattas som störande är låg. Respektlöst agerande kan leda till fängelsestraff.

Nordkoreaner klär sig konservativt. Varken män eller kvinnor bär shorts. Kvinnor har i regel inte åtsittande kläder.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Överlag är den personliga säkerheten god. På de flesta platser finns en omfattande polisiär och militär närvaro.

Brott riktade mot utlänningar är ovanliga, men ficktjuvar liksom andra småstölder kan förekomma. Sedvanlig försiktighet bör iakttas.

Besökare rekommenderas att noga studera utrymningsvägar på hotell samt överväga att medföra ett resebrandlarm. Vid en brand på ett större hotell 2015 framkom att det fanns stora brister i personalens säkerhetsmedvetande.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Pyongyang har ökat påtagligt de senaste åren. Jämfört med andra huvudstäder är trafiken emellertid förhållandevis gles eftersom ökningen har skett från en låg nivå.

Bilar kör fort och har företräde i förhållande till fotgängare och cyklister. Detta gäller även vid övergångsställen, varför särskild försiktighet bör iakttas. Fordon tillåts svänga höger "mot rött", vilket innebär att fotgängare bör vara uppmärksamma även om de själva har grönt ljus. Gatubelysning saknas ofta. Bussar och taxibilar saknar ofta säkerhetsbälten.

På landsbygden domineras trafikbilen av fotgängare och cyklister.

Nordkoreanskt körkort krävs, varför bilkörning är inte aktuellt för besökare.

Försäkringsskydd

Besökare rekommenderas kontakta sitt försäkringsbolag för att kontrollera vilket skydd de har, att det inkluderar Nordkorea samt att det är giltigt under hela vistelsetiden. Observera att detta är särskilt viktigt eftersom Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till Nordkorea.

Kostnaderna för medicinsk vård i Nordkorea kan bli avsevärda och måste erläggas kontant (euro eller amerikanska dollar).

Övriga upplysningar

Möjligheterna att resa i landet är starkt begränsade. Utländska besökare åtföljs av en guide som avgör var man kan röra sig. Ibland finns dock möjlighet att ta promenader runt de större hotellen utan sällskap av guide. För resor utanför Pyongyang är det guidens ansvar att ordna tillstånd.

Kontrollerna av resenärers bagage vid inresa till Nordkorea har skärpts. Inresandes datorer och annan elektronisk utrustning, inklusive USB-minnen, kontrolleras ofta noggrant. Innehav, eller spår av, material som anses osedligt eller kränkande mot staten kan orsaka problem vid gränspasseringen. Detta gäller naturligtvis även tryckt material. GPS är inte tillåtet.

Utländska mobiler fungerar inte i Nordkorea. Åtkomst till internet är i princip inte möjligt.

Lokala transporter

Det finns taxibilar utanför de större hotellen. Taxichaufförerna accepterar i regel inte utländska passagerare om de inte är åtföljda av en guide. Det är inte möjligt att hyra bil utan chaufför.

Det är möjligt att resa med tåg till och från Nordkorea. Det går tåg mellan Pyongyang och Peking via Sinuiju och Dandong ett antal gånger i veckan. Resan tar ungefär 24 timmar, men förseningar är vanligt förekommande.

Air China flyger mellan Pyongyang och Peking ett par gånger i veckan. Det förekommer att flygningar ställs in, särskilt under vinterhalvåret.

Det nordkoreanska flygbolaget Air Koryo flyger från Pyongyang till Peking, Shanghai, Shenyang och Vladivostok. Air Koryo, med undantag för vissa flygplansindivider, är upptaget på EU:s så kallade "svarta lista" då bolaget inte bedöms uppfylla internationell säkerhetsstandard.

Förteckning över flygbolag som förbjudits inom EU

Betalning

Det finns inga möjligheter att betala med kort eller ta ut kontanter, inte heller på hotellen. Kontanter måste därför medföras för att betala hotellrum, personliga inköp och restaurangbesök. Det är möjligt att betala med euro, amerikanska dollar eller kinesiska yuan. Kostnadsläget för utlänningar är generellt högt.